mailgrupowy.pl

Blog tematyczny o pracy, edukacji, biznesie, rozwoju osobistym i finansach.

Biznes

Spółka akcyjna co to? Jak działa

Spółka akcyjna co to? Jak działa

Spółka akcyjna to jedna z form prawnych, jaką może przybrać działalność gospodarcza. Ważnym elementem jej funkcjonowania są akcje, które są rodzajem tytułu własności. Oznaczają one, że dana osoba posiada udział w kapitale spółki i przysługują jej z tego tytułu określone prawa. Co jeszcze warto wiedzieć o tej formie prowadzenia działalności? Odpowiem na te pytania w poniższym artykule.

Definicja i cechy spółki akcyjnej

Spółka akcyjna jest to podmiot gospodarczy nadrzędny, który posiada osobowość prawną. Jest ona osobą prawną, co oznacza, że może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, posiadać majątek, a także składać oświadczenia woli. Różni się to od innych form działalności gospodarczej, takich jak np. jednoosobowa działalność gospodarcza, gdzie przedsiębiorca prowadzi działalność we własnym imieniu.

Spółka akcyjna dzieli się na akcje – elementy kapitału zakładowego, które mogą być nabyte przez akcjonariusza. Właściciel akcji, nazywany akcjonariuszem, ma prawo do udziału w majątku spółki, do głosowania na walnym zgromadzeniu oraz do otrzymania dywidendy, czyli części zysku spółki.

Proces zakładania spółki akcyjnej

Zakładanie spółki akcyjnej jest procesem skomplikowanym i wymaga spełnienia szeregu warunków. Po pierwsze, kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 100 000 zł i być podzielony na akcje. Może być on wniesiony w postaci wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Następnie, należy spisać umowę spółki, zawierającą m.in. wysokość kapitału zakładowego, ilość i rodzaj akcji, dane akcjonariuszy czy sposób tworzenia organów spółki.

Ważnym krokiem jest również zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Tak zgłoszona spółka nabiera osobowości prawnej i może prowadzić działalność gospodarczą.

Funkcjonowanie i zarządzanie spółką akcyjną

Działanie spółki akcyjnej oparte jest na trzech podstawowych organach: walnym zgromadzeniu, zarządzie i radzie nadzorczej. Walne zgromadzenie to zgromadzenie akcjonariuszy, na którym podejmowane są najważniejsze decyzje, takie jak podział zysku czy zmiany w statucie. Zarząd spółki, składający się z jednej lub kilku osób, zajmuje się prowadzeniem bieżących spraw spółki. Rada nadzorcza natomiast, wykonuje kontrolę nad działalnością spółki.

Spółka akcyjna charakteryzuje się dużą elastycznością w kwestii prowadzenia działalności. Może ona prowadzić dowolny rodzaj działalności gospodarczej, zgodny z prawem i statutem spółki. Jednak, w przypadku spółek publicznych, dodatkowym ograniczeniem są przepisy rynku giełdowego i obowiązki informacyjne wobec akcjonariuszy i inwestorów.

Udostępnij

O autorze

Zespół doświadczonych specjalistów, tworzących treści z obszaru pracy, biznesu i finansów. Poprzez inspirujące artykułu, wspieramy również rozwój osobisty i edukację naszych czytelników.