mailgrupowy.pl

Blog tematyczny o pracy, edukacji, biznesie, rozwoju osobistym i finansach.

Biznes

Spółka komandytowa co to?

Spółka komandytowa co to?

W świecie biznesu możliwości i formy prowadzenia działalności gospodarczej są nieskończenie zróżnicowane. Jednym ze sposobów na zorganizowanie swojej działalności jest spółka komandytowa. Powstaje wówczas pytanie, na czym dokładnie polega ta forma prawna? Czym charakteryzuje się spółka komandytowa? Jakie są jej zalety i wady? I przede wszystkim, jak założyć spółkę komandytową? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Definicja spółki komandytowej

Spółka komandytowa, to jedno z rodzajów spółek handlowych, które reguluje polskie prawo. Jej charakterystycznym elementem jest występowanie co najmniej dwóch wspólników: komplementariusza, który odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem i komandytariusza, którego odpowiedzialność jest ograniczona do sumy, którą wprowadził do spółki.

Jest to forma prawna szczególnie popularna wśród przedsiębiorców prowadzących działalność na dużą skalę, ale coraz częściej jest wybierana również przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą osiągać swoje cele biznesowe bez narażania całego majątku na ryzyko.

Podstawowe cechy spółki komandytowej

Charakterystyka spółki komandytowej jest niezwykle interesująca i różni się od innych form prawnych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze cechy tego typu spółek:

  1. Odpowiedzialność wspólników – jest to najważniejsza cecha spółki komandytowej. Jak wspomniano wcześniej, komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń, natomiast komandytariusz odpowiada do wysokości kapitału, który wprowadził do spółki.
  2. Personalny charakter – jest to spółka o silnie zakorzenionym charakterze osobistym. Oznacza to, że poszczególni wspólnicy mają znaczący wpływ na działalność spółki.
  3. Firma – nazwa spółki komandytowej musi zawierać nazwisko przynajmniej jednego z komplementariuszy i dodatek „i spółka komandytowa” lub „i sk”.
  4. Czas trwania spółki – spółka komandytowa może być zawarta na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony.

Zakładanie spółki komandytowej – kroki do wykonania

Założenie spółki komandytowej wymaga wykonania kilku istotnych kroków. Poniżej przedstawiamy, jakie czynności należy podjąć w trakcie tego procesu:

  1. Spisanie umowy spółki – pierwszym krokiem jest spisanie umowy spółki, która musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa powinna zawierać informacje takie jak nazwa spółki, siedziba, przedmiot działalności, a także wielkość wkładów poszczególnych wspólników.
  2. Zarejestrowanie spółki – następnie spółka musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Można to zrobić samodzielnie lub zlecić to zadanie biuru rachunkowemu. To właśnie po zarejestrowaniu spółki w KRS, spółka staje się podmiotem prawa gospodarczego.
  3. Zgłoszenie do ZUS i US – po zarejestrowaniu spółki, należy zgłosić jej powstanie do ZUS i Urzędu Skarbowego. W przypadku ZUS zgłoszenie musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty zarejestrowania spółki, natomiast w przypadku Urzędu Skarbowego termin ten wynosi 21 dni.

Pamiętaj, że zakładanie spółki komandytowej, pomimo że jest procesem skomplikowanym, przynosi również wiele korzyści. Dlatego warto zastanowić się nad wyborem tej formy prawnej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Udostępnij

O autorze

Zespół doświadczonych specjalistów, tworzących treści z obszaru pracy, biznesu i finansów. Poprzez inspirujące artykułu, wspieramy również rozwój osobisty i edukację naszych czytelników.