Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Rozwój dziecka


Prowadzący Iwona Samborska
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Rozwój dziecka 0-3.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

OCENA ROZWOJU DZIECKA

W OKRESIE WCZESNEGO DZIECIŃSTWA (OD 0 DO 3 R.Ż.)

ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY

Rozwój fizyczny: obserwacja - ocena aktywności odruchowej dziecka dokonywana jest w ramach diagnozy neurologicznej, fizjoterapeutycznej i kinezjologicznej. Natomiast ocena odruchów orofacjalnych istotnych dla rozwoju mowy jest częścią badania neurologopedycznego.

Jeżeli rozwój fizyczny budzi niepokój lub obserwujemy nieprawidłowości – kierujemy dziecko do lekarza w celu diagnozy medycznej

Rozwój ruchowy Obserwacja i proste próby dla dziecka do 1 r.ż. (wiek oczekiwanego osiągnięcia umiejętności) : [1]

 1. Fazy rozwoju ruchów głowy i tułowia:
 1. utrzymywanie głowy i podpieranie na przedramionach w pozycji na brzuchu (3 m-c)
 2. unoszenie głowy i ramion przy podciąganiu do pozycji siedzącej (5 m-c)
 3. pozycja czworacza – na dłoniach oraz kolanach (7 m-c)
 1. Rozwój pozycji siedzącej:
 1. samodzielne siedzenie przez krótką chwilę bez podpierania się rękami (7 m-c)
 2. samodzielne siadanie nie trzymając się niczego (8 m-c)
 1. Rozwój postawy stojącej:
 1. podskakiwanie (tzw. sprężynowanie) przy podtrzymywaniu pod pachami (7 m-c)
 2. samodzielne wstawanie trzymając się oburącz nieruchomego oparcia (9 m-c)
 3. wstawanie na nogi bez podtrzymywania lub oparcia (11 m-c)
 1. Rozwój lokomocji:
 1. pełzanie za pomocą kończyn górnych („jak foka”) (7 m-c)
 2. czworakowanie (9 m-c)
 3. chodzenie z podtrzymaniem za jedną rękę (11 m-c)
 4. samodzielne chodzenie (niewprawne) (12 m-c)
 1. Obserwacja i proste próby dla dziecka od 1 do 3 r.ż. :
 1. chód z dowolną zmianą kierunku (16  m-c)
 2. wchodzenie i schodzenie po schodach przy podtrzymaniu za jedną rękę (21  m-c)
 3. bieganie (24 m-c)
 4. niesienie naczynia z wodą, nie rozlewając (30 m-c)
 5. wykonanie podskoku obunóż (36  m-c)

Koordynacja wzrokowo – ruchowa: o bserwacja i proste próby dla dziecka do 1 r.ż.:

 1. Zdolności percepcyjne:
 1. wodzenie wzrokiem i odwracanie głowy za poruszającym się przedmiotem (3 m-c)
 2. utrzymywanie grzechotki włożonej do dłoni i potrząsanie (3 m-c)
 3. wyciąganie ręki w kierunku spostrzeganej zabawki, potrącanie, dotykanie wpół otwartą dłonią (4 m-c)
 4. oglądanie zabawki trzymanej w ręce (5 m-c)
 5. wkładanie zabawki do ust (5 m-c)
 6. odwracanie głowy w kierunku dźwięku (6 m-c)
 7. chwytanie spostrzeganej zabawki, przekładanie z ręki do ręki (7 m-c)
 1. patrzenie za przedmiotem, który upadł (7 m-c)
 2. stukanie dwoma przedmiotami o siebie (8 m-c)
 3. dotykanie szczegółów przedmiotu palcem (11 m-c)
 4. wyjmowanie i wkładanie małego przedmiotu do pojemnika (12 m-c)
 1. Rozwój ruchów manipulacyjnych:
 1. wkładanie rąk do buzi i dotykanie ich (3 m-c)
 2. oburęczny chwyt dłoniowy (prowadzenie rąk ku przedmiotowi i chwytanie obiema dłońmi) (4 m-c)
 3. chwyt dłoniowy jednoręczny prosty (całą powierzchnią dłoni i wyprostowanym kciukiem) (6 m-c)
 4. chwyt pęsetowy (wyprostowanym palcem wskazującym i kciukiem) (10 m-c)
 5. chwyt szczypcowy (opuszką zgiętego palca wskazującego i przeciwstawionego kciuka) (12 mc)

Obserwacja i proste próby dla dziecka od 1 do 3 r.ż .:

 1. piętrzenie klocków, budowa wieży (18 m-c)
 2. budowanie poziomie, szeregowanie, budowa „pociągu” z klocków (24 m-c)
 3. budowanie w pionie i w poziomie, budowa mostu (30 m-c)
 4. rysowanie na papierze przypadkowych kropek, kresek (15 m-c)
 5. rozpoznawanie obrazków (18 – 24 m-c)
 6. rysowanie kreski, spirali (24 m-c)
 7. rysowanie zamkniętego koła (36 m-c)

Funkcje komunikacyjne i mowa Obserwacja i proste próby dla dziecka do 1 r.ż .:

 1. Rozumienie mowy:
 1. reagowanie uśmiechem i poruszaniem się na mowę dorosłego (3 m-c)
 2. odróżnianie tonu głosu, wsłuchiwanie i reagowanie mimiką (5 m-c)
 3. przejawy rozumienia emocjonalnych wypowiedzi (9 m-c)
 4. zzukanie osoby lub przedmiotu po zapytaniu (11 m-c)
 5. rozumienie zakazu (12 m-c)
 1. Mówienie:
 1. głużenie: głoski gardłowe (2 – 3 m-c)
 2. początki gaworzenia: okrzyki radości, rytmiczne ciągi sylabowe (4 – 5 m-c)
 3. gaworzenie samonaśladowcze: rytmiczne, wyraźne łańcuchy sylabowe (6 – 7 m-c)
 1. gaworzenie naśladowcze: naśladowanie znanych sylab, wyraźne podwajanie sylab (9 – 10 m-c)
 2. wymawianie pierwszych sylab łączonych ze znaczeniem i słów (12 m-c)

Obserwacja i proste próby dla dziecka od 1 do 3 r.ż .:

 1. Rozumienie mowy:
 1. wykonywanie prostych poleceń związanych z sytuacją np. podaj rączkę, daj lalę mamie (15 m-c)
 2. wskazywanie nazwanych przedmiotów z otoczenia i części ciała (18 m-c)
 3. wskazywanie obrazków (21–24 m- c)
 4. rozumienie nazw czynności np. pokaż mi to, co zakładamy na nogę (30 m-c)
 5. rozumienie poleceń z użyciem przyimków np. połóż klocek na stole, włóż do pudełka (36 m-c)
 1. Mówienie:
 1. wypowiadanie około 5 słów (13 – 15 m-c)
 2. wypowiadanie około 10 słów, naśladowanie głosów zwierząt (onomatopeje) (16 – 18 m-c)
 3. wypowiadanie około 20 słów, łączenie dwóch słów w wypowiedzi – „zlepki” (19 – 21 m-c)
 4. wypowiedzi dziecka są zrozumiałe nie tylko dla najbliższego otoczenia (24 m-c)
 5. budowanie zdań złożonych dwu- trzywyrazowych, początki odmiany według przypadków i czasów (24 – 30 m-c)
 6. budowanie wypowiedzi z użyciem zdań przynajmniej czterowyrazowych z coraz doskonalszą strukturą gramatyczną (30 – 36 m-c)
 7. mówienie o sobie z użyciem formy Ja (36 m-c)
 8. zadawanie pytań (36 m-c)

Sfera emocjonalno–społeczna

Obserwacja i proste próby dla dziecka do 1 r.ż .:

 1. patrzenie na twarz  i reagowanie ożywieniem na widok osoby dorosłej (3 m-c)
 2. reagowanie mimiką na widok twarzy dorosłego i uśmiech społeczny (4 m-c)
 3. uśmiech do swojego odbicia w lustrze (5 m-c)
 4. zróżnicowane zachowanie do osób znanych i obcych – przyglądanie się (6 m-c)
 5. zabawa w „a ku ku” (8 – 9 m-c)
 6. wyraźne różnicowanie osób obcych, dążenie do osoby bliskiej, reakcje obronne lub lęk (9 – 10 m-c)
 7. wykonywanie gestów społecznych, podawanie przedmiotów osobie dorosłej (12 m-c)

 1. Obserwacja i proste próby dla dziecka od 1 do 3 r.ż .:
 1. wskazywanie palcem na obiekt, który chce uzyskać (15 m-c)
 2. naśladowanie prostych czynności (18  m-c)
 3. prosta zabawa symboliczna, np. karmienie lalki łyżką (21 m-c)
 4. pomoc w sprzątaniu zabawek, prostych czynnościach (24 m-c)
 5. podporządkowanie się regułom zabawy np. „Raz ja, raz ty!”, bawi się piłką z osobą dorosłą (30 – 36 m-c)
 6. podejmowanie prostych zabaw z innymi dziećmi (30 – 36 m-c)
 7. umiejętność chwilowego rozstania z najbliższą osobą [2]

Funkcje fizjologiczne i behawioralne [3] - obserwacja dziecka

Ocena snu [4] :

 1. Prawidłowy
 2. Nieprawidłowości:
 1. Nadmiernie częste wybudzanie się
 2. Trudności w regulacji rytmu snu i czuwania
 3. Lęki nocne

Ocena odżywiania:

 1. Prawidłowe
 2. Nieprawidłowości:
 3. Brak apetytu
 4. Wybiórczość żywieniowa
 5. Spożywanie rzeczy niejadalnych
 6. Trudności w połykaniu, żuciu

Nieprawidłowe nawyki:

 1. Ssanie smoczka powyżej 2 r.ż.
 2. Ssanie palca
 3. Zgrzytanie zębami
 4. Stereotypie ruchowe: kiwanie się, kręcenie głową, machanie rękami

NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE:

 1. Karty Diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4 do 36 miesiąca życia. J. Cieszyńska, M. Korendo
 2. Diagnoza psychoruchowego rozwoju dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym jako podstawa wsparcia i pomocy rodzinie. E.M. Minczakiewicz
 3. Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka, A. Bogacza, E. Bogacz


[1] W oparciu o osiąganie tzw. kamieni milowych rozwoju psychoruchowego według wybranych prób. Za: N. Wolański, J. Parizkova: Sprawność fizyczna a rozwój człowieka , SiT, Warszawa 1976

[2] Obserwujemy zachowanie dziecka, gdy zaproponujemy mu, aby rodzice wyszli z pokoju lub żeby ono wyszło samo z badającym. Próbę tą wykonujemy po zakończeniu badań, ponieważ dziecko może się zdenerwować.

[3] Jeżeli obserwujemy wiele nieprawidłowości w tej sferze, a zwłaszcza: trudności w regulacji rytmu snu i czuwania, wybiórczość żywieniową, stereotypie ruchowe, trudności w kontakcie (zaburzenie kontaktu wzrokowego) oraz przy nieprawidłowych wynikach w badaniu M-CHAT dziecko powinno być skierowane do lekarza psychiatry.

[4] Na podstawie informacji uzyskanych w wywiadzie.

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...