Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Monitoring środowiska- wykłady od Longina- metan mon srod


Prowadzący Wielgosiński
Informacja dla prowadzących
Podgląd

met_an_ mon_ srod.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):


Definicja Chemii Analitycznej Definicja Chemii Analitycznej:

Jest to nauka stosowana zajmująca się odkrywaniem i formułowaniem praw, kryteriów i metod umożliwiających ustaleniem z określoną czułością, precyzją i dokładnością jakościowego i ilościowego składu obiektów materialnych

Cel praktyczny: ustalenie składu obiektów

materialnych

Cel podstawowy: badania nad opracowaniem nowych

metod

3

Chemia analityczna to jest to, czym zajmują się analitycy

Chemia analityczna poszukuje ciągle ulepszonych sposobów mierzenia składu chemicznego materiałów naturalnych i syntetycznych. Techniki analityczne używane są do identyfikowania substancji, które mogą być obecne w materiale oraz oznaczenia dokładnej ilości zidentyfikowanych substancji.

Analitycy zajmują się ulepszaniem miarodajności istniejących technik celem spełnienia oczekiwań lepszych pomiarów chemicznych, które wciąż istnieją w naszym społeczeństwie. Adaptują oni wypróbowane metodyki do nowych rodzajów rodzajów materiałów materiałów lub lub odpowiadają odpowiadają na na nowe nowe pytania pytania odnośnie odnośnie składu składu tych tych materiałów

Analitycy prowadzą badania mające na celu odkrycie nowych zasad pomiarowych i są w awangardzie wykorzystującej nowe osiągnięcia w dziedzinie wiedzy, takie jak lasery lub obwody scalone, do celów praktycznych. Wnoszą oni istotny wkład w inne dziedziny tak rozmaite jak chemia sądowa, archeologia i kosmologia.

AnalizaAnaliza środowiskowa środowiskowa zajmuje się procedurami i technikami

analitycznymi, które znajdują praktyczne zastosowanie do

oznaczania analitów występujących w środowisku.

Analiza Analiza środowiskowa środowiskowa korzysta korzysta głównie głównie z z metod metod stosowanych stosowanych w w

chemii analitycznej.

Obecnie coraz powszechniejsze jest stosowanie terminu analityka analityka,

które określa działania z zakresu chemii analitycznej mające

charakter interdyscyplinarny i wykorzystujące różne dziedziny nauki i

techniki.

4Podział metod i technik analitycznych wg stężenia analitu Podział metod i technik analitycznych wg stężenia analitu.

Składnik (analit} Stężenie

analitu

Przykłady oznaczeń

submikrośladowy < 1 ppt

(<10-8%)

Oznaczanie dioksyn w próbkach o różnej matrycy ultramikrośladowy < 1 ppb (<10-6%)

Oznaczanie trhalogenometanów w wodzie pitnej i moczu ludzkim

mikrośladowy mikrośladowy < < 1 1 ppm ppm

Oznaczanie Oznaczanie tlenku tlenku węgła węgła w w powietrzu powietrzu (10-4%)

atmosferycznym

śladowy < 100 ppm

(<0.01%)

Oznaczanie metanu w powietrzu atmosferycznym

uboczny (domieszka)

<1% Oznaczanie ditlenku węgla w

powietrzu atmosferycznym składnik główny 1-100% Oznaczanie tlenu w gazach

odlotowych lub w gazach spalinowych

W nowoczesnym ujęciu terminem szerszym niż chemia analityczna jest analityka.

Termin ten dotychczas był stosowany do określenia metodyki postępowania analitycznego podczas oznaczania związku lub grupy związków. Obecnie tym pojęciem określa się odrębną dyscyplinę naukową obejmującą cały obszar nauki zajmujący się identyfikacją, badaniem składu i struktury substancji.

Definicja Definicja analityki: analityki: Jest Jest to to dyscyplina dyscyplina naukowa naukowa zajmująca zajmująca się się uzyskiwaniem informacji o układach materialnych, zwłaszcza o rodzaju i ilości ich składników, włącznie z przestrzennym uporządkowaniem i rozmieszczeniem ich składników, jak też zmian zachodzących w czasie.

5

Trendy w analityce i monitoringu środowiska*

Termin analityka – działania z zakresu chemii analitycznej wykorzystywane nie tylko w chemii, ale i w innych dziedzinach nauki. Ma interdyscyplinarny charakter i wykorzystuje badania podstawowe i stosowane z wielu innych dziedzin: ❖ różne obszary chemii (fizyczna i biochemia) ❖ fizykę ❖ informatykę ❖ elektronikę, automatykę, robotykę ❖ inżynierię materiałową ❖ biologię