Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Zarządzanie i systemy jakości - ściąga


Podgląd

Zarządzanie i systemy jakości - ściąga I.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
STEROWANIE JAKOŚCIĄ

STEROWANIE JAKOŚCIĄ


Jakość:

 1. ujęcie transcendentne

 2. ujęcie ukierunkowane na produkt

 3. ujęcie ukierunkowane na użytkownika

 4. ujęcie ukierunkowane na produkcje

 5. ujęcie ukierunkowane na wartość


Ad1. Transcendentne ujęcie definicji jakości

Spojrzenie filozoficzne

Jakość jako stan absolutnej nieskazitelności i dokładności


Mierzenie: tej jakości nie można zmienić ale rozpoznaje się ją, gdy się ją spotka.


Ad2. Ujęcie ukierunkowane na produkt

Kryteria odnoszące się do produktu lub do świadczenia


Jakość jako obecność określonych składników charakterystyki produktu lub świadczenia


Ad3. Ujęcie ukierunkowane na użytkownika

Spojrzenie wyłączne z punktu widzenia potrzeb klienta.

Jakość jako optymalne zaspokojenie potrzeb użytkownika


Ad4. Ujęcie ukierunkowane na produkcję

Spojrzenie techniczne

Jakość jako dotrzymanie założonych wartości teoretycznych i wymienionych w specyfikacji w procesie produkcji lub podczas świadczenia usług


Ad5. Ujęcie ukierunkowane na jakość

Eksponuje relację cena – świadczenie

Jakość jako porównanie otrzymanej korzyści do podanej ceny.


JAKOŚĆ - ogół własności i charakterystyk produktu lub usługi z którymi wiąże się jego/jej zdolność do zaspokojenia określonej lub domyślnych potrzeb


USŁUGA – (ISO – 9004-2) wynik wywołanych działań w trakcie między dostawcą i klientem oraz działaniami wewnętrznymi dostawcy mającymi na celu zaspokojenie potrzeb klienta.


STAN TECHNIKI – (EW-45025-93r) rozwinięte studium technicznych możliwości w pewnym określonym czasie o ile dotyczy to produktów, procesów i usług, bazuje na odpowiednio zapewnionych rozpoznaniach w nauce, technice i doświadczeniu


JAKOŚĆ WYROBU – (Europejska Organizacja) jest stopniem spełnienia przezeń wymagań odbiorcy w wyrobach przemysłowych. Jakość jest kombinacją jakości typu i jakości wykonania. Jakość typu odnosi się do modelu wyrobu o określonym zbiorze cech, który ma być produkowany czyniąc zadość wymaganiom stawianym przez odbiorców i konsumentów.

Jakość typu dzieli się na:

 • jakość produktu

 • jakość wzoru

 • jakość konstrukcji

 • jakość zamierzona


Jakość wykonania to stopień zgodności wytworzonego wyrobu z przyjętym wzorcem, modelem

Jakość wykonania dzielimy na:

 • jakość produkcji

 • jakość zgodności

 • jakość uzyskana

Q – jakość Q =

Jeśli: Q<1 to mamy do czynienia z podjakością

Q=1 występuje jakość pełna czyli produkt spełnia oczekiwania

Q>1 mówimy o nadjakości wiąże się to z dodatkowymi kosztami wyższą ceną i możliwościami

finansowymi nabywcy


W przypadku jeśli jakość jest czynnikiem finansowym

Jakość 30%, marketing i reklama 20%, dochód dla handlu 15%, serwis obsługi klienta 15%, serwis dostawczy 15%, wybór asortymentu 5%


PODZIAŁ NORM ISO-9000

 1. JSO-9001 system jakości: model na projektowanie produkcji, kontroli serwisu

 2. ISO-9002 system jakości zapewniania modelu dla: produkcji kontroli serwisu

 3. ISO-9003 system jakości zapewniania dla etapu kontroli i serwisu

 4. ISO-9004-1 zarządzanie jakością

 5. ISO-9004-2 wytyczne dla usług

 6. ISO-9004-3 wytyczne dla materiałów przetwarzanych

 7. ISO-9004-4 wytyczne dla doskonalenia jakości

 8. ISO-9004-5 wytyczne dla planów jakości

 9. ISO-9004-6 wytyczne dla jakości w przedsięwzięciu

 10. ISO-9004-7 wytyczne dla konfiguracji


EN-45000 – dotyczą laboratoriów

EN-45001 – ogólne zasady działania laboratoriów badawczych

EN-45002 – ogólne kryteria oceny

EN-45003 – ogólne kryterium dotyczące jednostek akredytujących laboratoria badawcze

EN-45011 – ogólne kryteria dotyczące jednostek doświadczalnych poświadczeń wyrobów

EN-45012 – ogólne kryteria dotyczące jednostek dokonujących poświadczeń sprawdzenia jakości

EN-45013 – ogólne kryteria dotyczące jednostek dokonujących poświadczeń personelu

EN-45014 – ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności dodawane przez sprzedawce


Korzyści z jakości

 1. Silniejsza pozycja na rynku

 2. Zredukowane koszty

 3. Przestrzeganie przepisów i prawa

 4. Zadowolenie zatrudnionych


Co to jest zabezpieczenie jakości ? – zapobieganie celem zabezpieczania jakości jest zabezpieczenie elementu w ten sposób aby określony produkt, komponent, wyrób techniczny, proces technolobiczny, programy komputerowy, usługa spełniająca odpowiednie warunki z punktu widzenia bezpieczeństwa, jakości, środowiska i ekonomiki.
Jakość jest działaniem dynamicznym Wg. Amerykanów – jakość na pierwszym miejscu

 • Jakość oznacza zadowolenie klienta, a jego oczekiwania są ruchomym celem, ciągle się oddalającym

 • Zapobieganie wadom jest lepsze nią wykonywanie wad

 • W każdym człowieku tkwią niezwykłe możliwości

Wg. Japończyków – jakość na pierwszym miejscu, żadne kompromisy są niedopuszczalne

 • prowadzić badania i ciągle poprawiać jakość

Wg. Europy (państwa piętnastki)

 • porównanie podatków z państwami „A5”

 • do Polski najbardziej podobna Hiszpania

Powstał PPJ – program poprawy jakości

Jakość uzyskana dzisiaj gwarantuje byt przedsiębiorstwom


System jakości – struktura organizacyjna procedury, procesy i zasady niezbędne do zarządzania jakością


Zarządzanie jakością – wszystkie działania z zakresu zarządzania, które decydują o polityce jakości, celach i odpowiedzialności, a także o ich realizacji w ramach systemu jakości za pomocą takich środków jak: planowanie jakości, sterowanie jakością, zapewniania jakości i doskonalenia jakości


Polityka jakości – ogół zamierzeń i kierunków działań organizacji dotyczących jakości, w sposób formalny wyrażony przez najwyższe kierownictwo tej organizacji


Planowanie jakości – działanie, ustalające cele i wymagania jakościowe oraz wymagania dotyczące zastosowania elementów systemu jakości


Sterowanie jakością – metody działań i działania o charakterze operacyjnym stosowane w celu spełnienia wymagań jakościowych


Zapewnianie jakości – wszystkie planowe i systemowe działania, także jeśli to konieczne, udowodnienie działania realizowane w ramach systemu jakości służące do wzbudzenia należytego zaufania co do tego, że element spełnia założenia jakościowe


Audit jakości – usystematyzowanie i niezależne badanie mające na celu stwierdzenie, czy działania odnoszące się do jakości i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami.


Światowy charakter zmian w rozumieniu jakości. Odwrócenie relacji między podażą a popytem

Przyspieszenie wdrarzeń technologicznych

Rewolucja informatyczna

Zmiana stosunków wyższych – każdy lepiej żyć


Konkurencyjność przez jakość – to cecha pozwalająca na rywalizację z innymi na rynku

Siła napędowa rozwoju przedsiębiorstw Nakład wysiłków aby przetrwać i rozwijać się

Jakość jest czynnikiem konkurencyjności: zadowolić partnerów, zwiększyć zysk


Dlaczego Jakość ???

 • dlatego, że aby przetrwać przedsiębiorstwo musi być konkurencyjne

 • dlatego, że jakośćjest wynikiem konkurencji

CELE:

Interes ogólny:

 • przepisy i ustawy

 • aspekt ekologiczny

 • rozwój człowieka

Zadowolenie klienta wyniki terminy ilości kosdzty

 • Zapewnianie jakości

 • Zaufanie

 • Zapobieganie

Zadowolenie przedsiębiorstwa


Np. defekty w magazy