Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Etyka - pomoc- etyka


Podgląd

etyka.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA

Kierunek: LOGISTYKA

Nr albumu 13504

Oster GOCALIŃSKI

Doktryna zrównoważonego rozwoju


WARSZAWA                                                                                                   2013

Spis treści

1. Historia, definicja i podstawy prawne

2. Istota i cel i zasady zrównoważonego rozwoju

3. Wnioski

4. Bibliografia

  1. Historia, definicja i podstawy prawne

Na początku  chciałbym zacząć od przedstawienia w skrócie historii zrównoważonego rozwoju. Słowo „zrównoważony” pochodzi od łacińskiego słowa „sustenare” co oznacza podtrzymywać. Można więc stwierdzić, że odnosi się ono do czegoś co mamy podtrzymywać by trwało wiecznie.  Początki koncepcji  zrównoważonego rozwoju datuje się na przełom XVIII i XIX wieku w przemyśle drzewnym w Niemczech. Głównym założeniem koncepcji było wycinanie tyle drzew ile jest w stanie w tym miejscu urosnąć, tak by las mógł zawsze się odbudować. Oczywiście szybko przeniosła się ona do wyższych szkół leśniczych
w Niemczech, a następnie pojęcie zostało przejęte przez inne państwa.

Zrównoważony rozwój pojawił się ponownie w latach 70-tych XX wieku, kiedy
to zaczęto zauważać, że rozwojowi gospodarczemu towarzyszy poważny efekt uboczny. Zaczęto zwracać uwagę na to, że życie w świecie który nie jest zrównoważony prowadzi do pogłębiania się braku równowagi, gdzie biedni stają się jeszcze biedniejsi, a bogaci jeszcze bogatsi. Oprócz tego oczywiście zaczęto zastanawiać się nad oszczędniejszym zużywaniem surowców naturalnych. W roku 1980 została opublikowana Światowa Strategia Oszczędzania, gdzie pojawiła się pierwsza próba zdefiniowania zrównoważonego rozwoju.

Definicja już bardziej konkretna zrównoważonego rozwoju pojawiła się w 1987 roku w raporcie Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ  „ Nasza Wspólna przyszłość”
i opisywała ona wyżej wymienione pojęcie jako prawo do zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnej generacji bez ograniczenia praw przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych
[1] . Definicja ta pokazuje kierunek rozwoju zarówno gospodarczego
i cywilizacyjnego, który nie będzie wiązał się z ograniczeniem możliwości realizacji własnych potrzeb przyszłych pokoleń. Przyszłe pokolenia będą miały prawo do swego rozwoju, korzystając z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych, których my nie wyczerpiemy.

Przy rozważaniach o zrównoważonym rozwoju należy wspomnieć również
o dokumencie „ Agenda 21”, który został opracowany podczas szczytu Ziemie w Rio de Janeiro w 1992 roku. Był on wszechstronnym planem działania dla Narodów Zjednoczonych, rządów i grup społecznych w każdym obszarze, w którym człowiek miał wpływ
na środowisko. W dokumencie stwierdzono, że ówczesna polityka doprowadza do pogłębienia się przepaści gospodarczej między społeczeństwami, rozszerzenia się sfer ubóstwa, głodu i chorób, a środowisko jest degradowane w sposób niedopuszczalny. Wysnuto wniosek, że niezbędne są nowe sposoby inwestowania w przyszłość oraz nowe metody wykorzystywania surowców by móc stworzyć bezpieczny i sprawiedliwy świat.

Dlaczego akurat pod koniec lat osiemdziesiątych została na poważnie poruszona kwestia zrównoważonego rozwoju ? Otóż według naukowców właśnie od tego momentu
( lata 1985-1990) ludzkość zaczęła wykorzystywać rocznie więcej zasobów niż ziemia jest
w stanie zregenerować. Wiąże się to oczywiście z szybkim rozwojem gospodarczym państw, a także z rosnącą populacją. Te właśnie kwestie poniekąd zmusiły nas do zastanowienia się nad tym jak dalej się rozwijać nie zmniejszając szans do rozwoju przyszłych pokoleń.

Pojęcie zrównoważonego rozwoju w Polsce zostało zdefiniowane w 1980 roku
w Konstytucji. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jasno wskazuje, że stosowanie się do zasad zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie poszanowania dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego narodu polskiego jest stawiane na ró