Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

anatomia - układ naczyniowy


Prowadzący Aleksander Chrószcz
Informacja dla prowadzących
Podgląd

układ_naczyniowy.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

9.02

UKŁAD NACZYNIOWY

Układ krwionośny i chłonny

Krwionośny – układ żylny i tętniczy

Chłonny – naczynia chłonne, węzły chłonne (limfocentra – ośrodki węzłów chłonnych)
narządy krwiotwórcze – grasica, śledziona, w życiu płodowym wątroba,
odporność immunologiczna - migdałki, jamy śród- i międzyoponowe, błony surowicze ciała (osierdzie, opłucna, otrzewna), grudki chłonne wzdłuż ścian przewodu pok., komory mózgu,

  1. UKŁAD KRWIONOŚNY

Serce i naczynia tętnicze, żyły
tętnice odchodzą od serca, od nich tętniczki, oddzielają się od nich naczynia włosowate – włośniczki, włośniczki żylne, potem żyłki, żyły i do serca.

Sieć tętniczo-żylne (normalna)
sieć tętniczo-tętnicza – krążenie nerwowe (dziwna)

Sieć żylno-żylna – krążenie wątrobowe, mózgu (dziwna)łuk żylny/tętniczy – połączenie kilku naczyń, rozdzielają się na retae  • Serce – cor; leży w obrębie śródpiersia (zespół narządów, które leżą w środkowej cz. jamy piersiowej między workami opłucnowymi prawego i lewego płuca); śródpiersie doczaszkowe, środkowe (sercowe) i śródpiersie doogonowe.

Mediastium craniale, medium et caudale

Serce leży w mediastium medium ventrale

Część szersza (podstawa serca - basis cordis) doczazkowo, na prawo i dogrzbietowo

Wąska część serca – na lewo, dobrzusznie i doogonowo

Przednia krawędź – margo ventricularis dextra, krawędź buduje prawa ściana komory

Margo ventricularis sinistra – zbudowana przez ścianę lewej komory

Powierzchnie :

-2 uszka za kółkami przedsionka serca – powierzchnia uszkowata – facies auricularis

-powierzchnia tylko-prawa, facies atrialis (pow. przedsionkowa)Bruzdy na sercu leżąca na facies auricularis – sulcus interventricularis paraconalis (bruzda międzkomorowa przystożkowa)

Bruzdy na facies atrialis – sulcus interventricularis subsinuosus (podzatokowa)

Mogą się łączyć pozostawiając wierzchołek serca w komorze lewej, w obrębie incisura apicis cordis się łączą.

Poniżej podstawy serca – bruzda wieńcowa (sulcus coronalis) okala serce w poprzek, pień płucny (sulcus pulmunaris) - z wyj. tego miejsca

Bruzdy które są na zewnątrz serca manifestują bruzdy wewnątrz serca
bruzda wieńcowa manifestuje położenie septum atrioventriculare (

Podłużne biegnące rowki manifestują położenie septum interventriculare (międzykomorową)

Na zewnątrz nie manifestuje się septum interventriculare

Wnęka – do konkretnego narządu dochodzą/wychodzą naczynia, nerwy itp.

Serce od zewnątrz okryte osierdziem (pericardium – jedna z 3 błon surowiczych ciała), dwublaszkowe błony w kształcie worka, wpuklony w niego jest konkretny narząd.

Blaszka trzewna – kontakt z narządem

Blaszka ścienna – oddalona od narządu

Między blaszkami przestrzeń – jama błony surowiczej

W przypadku serca - jama pericardium

Pericardium serosum – osierdzie surowicze (przez duże naczynia przechodzi w blaszkę ścienną)

Fascia endothoracica – powięź wewnątrzpiersiowa – pokrywa ścianę klatki piersiowej, schodzi do śródpiersia, na worek surowiczy, okrywa od zewnątrz i znowu łączy ze ścianami klatki piersiowej - pericardium fibrosum – osierdzie włókniste

Płuca okryte błoną surowiczą (opłucna trzewna = opłucna płucna, przechodzi w opłucną ścienną

Na worek osierdziowy surowiczy, włóknisty od boku przylega część opłucnej ściennej śródpiersiowej – pleura pericardiaca

Wszystkie te błony to osłona dla serca – osierdzieMiędzy opłucną śródpiersiową a workiem osierdziowym przebiegają prawy i lewy nerw przeponowy (nervus phrenigus)Serce we wnętrzu podzielone na 4 części – przedsionki od komór oddziela septum atrioventriculare

Przedsionki od siebie – septum interatriale

Komorę prawą od lewej – septum interventriculareSeptum interventriculare: dolna część gruba, z myocardium (z mięśnia sercowego), pokrytego od strony komory lewej i prawej endocardium (wsierdziem), część bliska – górna część przegrody jest cienka, (z wyj. bydła) pozbawiona mięśnia, pars muscularis septi interventricularis
cienka, pozbawiona mięśni – pars membrana sepi interventriculareSeptum interatriale: z myocardium, pokryta endocardium, jeden słabszy punkt – miejsce, gdzie nie ma mięśnia – w okresie płodowym prawy z lewym był połączony przez foramen ovale