Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

anatomia - układ naczyniowy


Prowadzący Aleksander Chrószcz
Informacja dla prowadzących
Podgląd

układ_naczyniowy.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

9.02

UKŁAD NACZYNIOWY

Układ krwionośny i chłonny

Krwionośny – układ żylny i tętniczy

Chłonny – naczynia chłonne, węzły chłonne (limfocentra – ośrodki węzłów chłonnych)
narządy krwiotwórcze – grasica, śledziona, w życiu płodowym wątroba,
odporność immunologiczna - migdałki, jamy śród- i międzyoponowe, błony surowicze ciała (osierdzie, opłucna, otrzewna), grudki chłonne wzdłuż ścian przewodu pok., komory mózgu,

  1. UKŁAD KRWIONOŚNY

Serce i naczynia tętnicze, żyły
tętnice odchodzą od serca, od nich tętniczki, oddzielają się od nich naczynia włosowate – włośniczki, włośniczki żylne, potem żyłki, żyły i do serca.

Sieć tętniczo-żylne (normalna)
sieć tętniczo-tętnicza – krążenie nerwowe (dziwna)

Sieć żylno-żylna – krążenie wątrobowe, mózgu (dziwna)łuk żylny/tętniczy – połączenie kilku naczyń, rozdzielają się na retae  • Serce – cor; leży w obrębie śródpiersia (zespół narządów, które leżą w środkowej cz. jamy piersiowej między workami opłucnowymi prawego i lewego płuca); śródpiersie doczaszkowe, środkowe (sercowe) i śródpiersie doogonowe.

Mediastium craniale, medium et caudale

Serce leży w mediastium medium ventrale

Część szersza (podstawa serca - basis cordis) doczazkowo, na prawo i dogrzbietowo

Wąska część serca – na lewo, dobrzusznie i doogonowo

Przednia krawędź – margo ventricularis dextra, krawędź buduje prawa ściana komory

Margo ventricularis sinistra – zbudowana przez ścianę lewej komory

Powierzchnie :

-2 uszka za kółkami przedsionka serca – powierzchnia uszkowata – facies auricularis

-powierzchnia tylko-prawa, facies atrialis (pow. przedsionkowa)Bruzdy na sercu leżąca na facies auricularis – sulcus interventricularis paraconalis (bruzda międzkomorowa przystożkowa)

Bruzdy na facies atrialis – sulcus interventricularis subsinuosus (podzatokowa)

Mogą się łączyć pozostawiając wierzchołek serca w komorze lewej, w obrębie incisura apicis cordis się łączą.

Poniżej podstawy serca – bruzda wieńcowa (sulcus coronalis) okala serce w poprzek, pień płucny (sulcus pulmunaris) - z wyj. tego miejsca

Bruzdy które są na zewnątrz serca manifestują bruzdy wewnątrz serca
bruzda wieńcowa manifestuje położenie septum atrioventriculare (

Podłużne biegnące rowki manifestują położenie septum interventriculare (międzykomorową)

Na zewnątrz nie manifestuje się septum interventriculare

Wnęka – do konkretnego narządu dochodzą/wychodzą naczynia, nerwy itp.

Serce od zewnątrz okryte osierdziem (pericardium – jedna z 3 błon surowiczych ciała), dwublaszkowe błony w kształcie worka, wpuklony w niego jest konkretny narząd.

Blaszka trzewna – kontakt z narządem

Blaszka ścienna – oddalona od narządu

Między blaszkami przestrzeń – jama błony surowiczej

W przypadku serca - jama pericardium

Pericardium serosum – osierdzie surowicze (przez duże naczynia przechodzi w blaszkę ścienną)

Fascia endothoracica – powięź wewnątrzpiersiowa – pokrywa ścianę klatki piersiowej, schodzi do śródpiersia, na worek surowiczy, okrywa od zewnątrz i znowu łączy ze ścianami klatki piersiowej - pericardium fibrosum – osierdzie włókniste

Płuca okryte błoną surowiczą (opłucna trzewna = opłucna płucna, przechodzi w opłucną ścienną

Na worek osierdziowy surowiczy, włóknisty od boku przylega część opłucnej ściennej śródpiersiowej – pleura pericardiaca

Wszystkie te błony to osłona dla serca – osierdzieMiędzy opłucną śródpiersiową a workiem osierdziowym przebiegają prawy i lewy nerw przeponowy (nervus phrenigus)Serce we wnętrzu podzielone na 4 części – przedsionki od komór oddziela septum atrioventriculare

Przedsionki od siebie – septum interatriale

Komorę prawą od lewej – septum interventriculareSeptum interventriculare: dolna część gruba, z myocardium (z mięśnia sercowego), pokrytego od strony komory lewej i prawej endocardium (wsierdziem), część bliska – górna część przegrody jest cienka, (z wyj. bydła) pozbawiona mięśnia, pars muscularis septi interventricularis
cienka, pozbawiona mięśni – pars membrana sepi interventriculareSeptum interatriale: z myocardium, pokryta endocardium, jeden słabszy punkt – miejsce, gdzie nie ma mięśnia – w okresie płodowym prawy z lewym był połączony przez foramen ovale

We wnętrzu od strony prawego przedsionka – wgłębione – fossa ovalis

Od strony lewej ślad po zastawce otworu owalnego, ślad

Od strony prawej wejście do fossy ovalis ogranicza lingus fossae ovalis – brzegSeptum atrioventriculare: otwór łączący komorę lewą z lewym przedsionkiem i prawą komorę z prawym przeds.
po prawej - ostium atrioventriculare dextrum

po lewej – ostium atrioventriculare sinistrum

obydwa otwory – ich krawędzie są usztywnione przez anulus fibrosus atrioventricularis dexter et sinister - obydwa pierścienie stanowią włókniste rusztowanie serca, stanowią miejsce rozdziału dla mięśniówki przedsionków od mięśniówki komór; osobno kurczą się komory i przedsionki, dlatego są oddzielone

valva – zastawka
każde ma zastawkę - valva atrioventricularis dextra et sinistra

w obrębie atrioventriculare destrum zastawka zbudowana z 3 płatków (cuspis – płatek), cuspis septalis (bliżej środka), cuspis parietalis (bliżej ściany), cuspis angularis
w ujściu przedsionkowo-komorowym lewym jest zastawka dwudzielna z 2 płatków (valva atrioventricularis sinistra), jeden płatek bliżej ściany – cuspis parietalis, drugi bliżej przegrody (cuspis septalis)

przymocowane części płatków zastawki – margi fixus, zespala się z anulus fibrosus odpowiedniego ujścia

wolne krawędzie płatów zastawki – połączone elementami włóknistymi (corditendineae) ze ścianą danej komory z mięśniami brodawkowatymi, leżącymi we wnętrzu każdej z komór

płatki zastawki zamykają po stronie prawej ostium atrioventriculare dextrum a po stronie lewej ostium atrioventiculare sinistrumPRZEDSIONKI

Przedsionek prawy – doczaszkowo w stosunku do lewego, ze strony prawej na lewą – zachyłek – uszko – auricula atrii dextri
wierzchołek tego uszka styka się z łukiem aorty
w przypadku wierzchołka lewego, który też ma uszko – auricula atrii sinistri; koniec tego uszka kieruje się na lewo i styka się z pniem płucnym

Zewnętrzna część tego uszka oddziela crista terminalis wewnątrz serca i sulcus terminalis na zewnątrz serca

Podzielony na 2 wtórne jamy – jama uszka i jama pozostała; ściana wewnętrzna uszka pokryta szeregiem nierówności po lewej i po prawej stronie – mięśnie grzebieniaste – m.pectinati; między tymi mięśniami zwłaszcza w uszku prawym są niewielkie otwory, które są ujściem żył najmniejszych – foramina venae minicośtam).

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...