Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Opracowane zagadnienia z rehabilitacji na kolokwium- Zagadnienia do kolokwium II Ps.reh.2012-2013 se


Prowadzący Grzegorz Wiącek
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Zagadnienia do kolokwium II Ps.reh.2012-2013 sem.letni (1).doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Zagadnienia do kolokwium II

Autyzm

a. Określenie  pojęcia (definicja)

i. co to jest autyzm?

Autyzm to uogólnione, całościowe zaburzenie rozwoju . Dotyczy wielu obszarów, względnie trwałe, pojawia się w dzieciństwie.

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju o podłożu neurobiologicznym powstające (ujawniające się) w pierwszych latach życia ( przed 3 r.ż) i dotyczące 3 obszarów:

- komunikacja,

- ograniczone zachowania,

- sfera emocjonalno-społeczna.

ii. autyzm a „całościowe zaburzenie rozwoju”

Całościowe zaburzenie rozwoju (F84) to kategoria diagnostyczna obejmująca zaburzenia rozpoczynające się od dzieciństwa, charakteryzujące się trudnościami w komunikacji i kontaktach społecznych, często także nietypowym zachowaniem i słabością fizyczną.

Choroby zaliczane do całościowego zaburzenia rozwoju to:

ICD-10

F84.0

Autyzm dziecięcy

F84.1

Autyzm atypowy

F84.2

Zespół Retta

F84.3

Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne (zespół Hellera)

F84.4

Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi

F84.5

Zespół Aspergera

F84.8

Inne całościowe zaburzenia rozwojowe

F84.9

Całościowe zaburzenia rozwojowe, nie określone

DSM-IV

299.00 autyzm dziecięcy (zaburzenia autystyczne)

299.10 dziecięce zaburzenie dezintegracyjne

299.80 Zespół Retta

299.80 Zespół Aspergera

299.80 Całościowe zaburzenia rozwojowe niezdiagnozowane inaczej

W przypadku, gdy osoba nie spełnia wszystkich kryteriów dla któregoś z pozostałych CZR, ale wykazuje charakterystyczne objawy takie jak: poważne trudności w kontaktach społecznych i komunikacji, charakterystyczne zachowania, rozpoznaje się całościowe zaburzenie rozwoju nie zdiagnozowane inaczej ( F84.8-9).

iii. czy mamy epidemię autyzmu?

2-4 osób na 10 tys ma autyzm. Częściej chłopcy 3:1. Nowe badania pokazują, że współcześnie kilka osób na tysiąc ma autyzm. Najnowsze badania donoszą, że 1 na 77 urodzeń.

Tendencja wzrostowa w powstawaniu autyzmu jest ewidentna:

-procentowe poszerzanie się świadomości społecznej,

- procentowe poszerzanie się kompetencji diagnostów,

-zakres diagnozy kiedyś był węższy, ścisłe wyznaczniki autyzmu. Obecnie liberalizacja. Pomysł autystycznego kontinuum-relacje autyzmu z zespołem Aspergera. Koncepcja spectrum autystycznego-włączanie dzieci, które nie miały wszystkich objawów tylko ich część.

Badania : związek autyzmu i poszerzającymi się zmianami środowiska - realnie zwiększone występowanie autyzmu.

b.