Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Sprawozdanie - sprawozdaniezpierwszegolaboratorium (1)


Prowadzący Wojciech Para
Informacja dla prowadzących
Podgląd

sprawozdanie_z_pierwszego_laboratorium (1).docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Wojskowa Akademia Techniczna

WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA

METROLOGIA

Prowadzący: Stanisław Grzywiński

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO

TEMAT: Pomiar napięcia i natężenia prądu stałego.

GRUPA: A2X4S1

Skład podgrupy:

  1. Dominik Robakowski
  2. Mateusz  Pomianek
  3. Sławomir Pawłowski

  1. Wstęp teoretyczny.

Do pomiarów  napięć i prądów stałych stosuje się najczęściej przyrządy magnetoelektryczne i elektromagnetyczne oraz elektroniczne analogowe i cyfrowe.

Niedokładność przyrządów pomiarowych podawana jest przez wytwórcę i służy do określenia niepewności pomiaru wielkości mierzonej w warunkach znamionowych.

Najczęściej niedokładność przyrządów elektromechanicznych charakteryzowana jest klasą dokładności ( kl ), czyli liczbą wyrażającą względną wartość graniczną błędu wskazań w odniesieniu do wartości umownej:

gdzie : max – maksymalny błąd bezwzględny pomiaru,

W max – W min - zakres pomiarowy.

Dla przyrządów magnetoelektrycznych i elektromagnetycznych wartością umowną najczęściej jest zakres pomiarowy.

Woltomierze i amperomierze magnetoelektryczne stosowane do pomiarów napięć i prądów stałych budowane są najczęściej jako przyrządy wielozakresowe. Podziałki przyrządów magnetoelektrycznych są liniowe. Klasy dokładności przyrządów magnetoelektrycznych mieszczą się w przedziale od 0,2 do 1,5. Rezystancja wewnętrzna woltomierzy R v elektromechanicznych jest zależna od zakresu pomiarowego i określana jest jako rezystancja przypadająca na 1 V napięcia. Rezystancja jednostkowa woltomierza magnetoelektrycznego wynosi 5 50 k /V.

Rezystancja R A wewnętrzna amperomierzy jest podawana najczęściej pośrednio, poprzez podanie spadku napięcia dla odpowiedniego zakresu pomiarowego. Rezystancja amperomierza zależy od zakresu prądowego.

Wskaźnikiem przyrządów elektronicznych analogowych jest najczęściej typowy wskazówkowy miernik magnetoelektryczny.

Pomiar prądu odbywa się przez pomiar napięcia na wewnętrznym oporniku wzorcowym. Klasy dokładności przyrządów elektronicznych analogowych są rzędu 1.

Przystąpienie do pomiarów przyrządami wskazówkowymi wymaga często wyznaczenia  tzw. stałej c podziałki (zakresu). Jest to wartość wielkości mierzonej odpowiadająca działce elementarnej podziałki. Oblicza się ją z zależności :

Zakres pomiarowy, czyli wartość wielkości mierzonej odpowiadająca maksymalnemu odchyleniu wskazówki, jest podany przy zaciskach przyrządu lub przy przełączniku zakresów. Liczbę działek obliczeniowych określa liczba umieszczona przy ostatniej kresce podziałki.

  1. Badanie amperomierza i woltomierza magnetoelektrycznego.

  1. Sprawdzenie błędu podstawowego amperomierza