Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Pytania na kolokwium końcowe z Gleboznawstwa ( Czajka)


Podgląd

Pytania na kolokwium końcowe z Gleboznawstwa.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Pytania na kolokwium końcowe z Gleboznawstwa

 1. Co to jest gleba?
 2. Co to jest próchnica i jakie są jej typy?
 3. Co to jest frakcja?
 4. Wymień przedziały frakcji.
 5. Co to jest uziarnienie?
 6. Na czym polega analiza sitowa?
 7. Co to jest grupa granulometryczna?
 8. Co to jest podgrupa granulometryczna?
 9. Co to jest gęstość właściwa gleby?
 10. Co to jest gęstość objętościowa  gleby?
 11. Od czego zależy gęstość gleby?
 12. Od czego zależy odczyn gleby?
 13. Co to jest kwasowość potencjalna gleby?
 14. Wymień rodzaje materiałów diagnostycznych w glebach organicznych?
 15. Co to jest profil glebowy?
 16. Co to jest poziom genetyczny gleby?
 17. Od czego zależy barwa gleby?
 18. Co to jest skała macierzysta?
 19. Jaką rolę odgrywa węglan wapnia w glebie?
 20. Jaka jest zasada metody Sheiblera?

Współpraca

Wczytywanie...