Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Mikrobiologia


Uniwersytet Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze
Politechnika Wrocławska. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Legnicy
Politechnika Wrocławska. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu
PWr
Prowadzący Waldemar Adamiak
Informacja dla prowadzących
Podgląd

mikro 003.jpg

Plik dostępny po zalogowaniu.

mikro 002.jpg

Plik dostępny po zalogowaniu.

mikro 001.jpg

Plik dostępny po zalogowaniu.

mikrobiologia cz.2.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

MIKROBIOLOGIA-ZAGADNIENIA cz. II

  1. Porównaj komórkę prokariotyczną i eukariotyczną. (ad. cz. I-13).



  1. Opisz cykl rozwojowy u Giardia i Cryptosporidium.

Giardia Pasożyt ten jest chorobotwórczym wiciowcem należącym do rodziny Hexamitidae. Giardia intestinalis wywołuje u człowieka chorobę jelit o nazwie lamblioza (syn. giardioza) [giardiosis]. Giardia intestinalis należy do pasożytów kosmopolitycznych, to znaczy, że zarażenia tym pierwotniakiem obserwuje się na terenie całej kuli ziemskiej. Ocenia się, że w Polsce zarażonych lamblią jest od kilku do kilkunastu procent osób dorosłych. Szczególnie narażone na tego wiciowca są dzieci.
Prewalencja (częstość zarażenia) giardia intestinalis w niektórych skupiskach dziecięcych takich jak żłobki, przedszkola, domy dziecka może czasami dochodzić nawet do 100%.

Lamblia pasożytuje w organizmie człowieka w postaci 2 form, to jest cystytrofozoitu. Trofozoit o charakterystycznym gruszkowatym kształcie jest dwubocznie symetryczny; na biegunie przednim jest zaokrąglony, natomiast w części tylnej jest zaostrzony. Na terenie cytoplazmy trofozoitu widoczne są 2 owalne jądra z chromatyną w środku oraz charakterystyczne dla lamblii kariomastigonty, aksonemy oraz ciała parabazalne. Lamblia ma również 4 pary wici: środkową, grzbietową, boczną i tylną. Na biegunie przednim trofozoitu znajduje się tak zwany krążek czepny, który umożliwia lamblii przyczepianie się do kosmków jelitowych błony śluzowej przewodu pokarmowego. W krążku czepnym znajdują się swoiste dla lamblii białka, tak zwane giardiny (α-giardina o masie cząsteczkowej 29 kDa oraz β-giardina o masie cząsteczkowej 33,8 kDa), które warunkują jego czynności fizjologiczne. Budowę trofozoitu lamblii przedstawiono na rycinie 1-6.
Cysta Giardia intestinalis jest owalna; zawiera charakterystyczną dla lamblii odstającą cytoplazmę od błony komórkowej. Na terenie cytoplazmy widoczne są 2 lub 4 jądra, aksonemy, twory sierpowate, zawiązki wici oraz liczne, bardzo drobne wodniczki jodofilne. Budowę cysty lamblii przedstawiono na rycinie 7-13.

Cysta po dostaniu się do organizmu człowieka ulega przekształceniu w procesie ekscystacjiw 2 trofozoity. Opisany proces zachodzi w dwunastnicy, gdzie trofozoity ulegają następnie dalszym podziałom, prowadząc do powstania licznej populacji trofozoitów, zdolnych do dalszej inwazji jelita cienkiego, dróg żółciowych i przewodów trzustki. W dalszych odcinkach przewodu pokarmowego trofozoity ulegają przekształceniu w procesie encystacji w cysty, które są następnie wydalane z kałem.

Do zarażenia lamblią jelitową dochodzi najczęściej drogą pokarmową przez połknięcie cyst pierwotniaka wraz z zarażoną nimi wodą lub żywnością. Możliwe jest także zarażenie lamblią poprzez stosunek seksualny, niemniej jednak do zarażenia tą drogą dochodzi niezwykle rzadko.

Giardia intestinalis wywołuje u człowieka tak zwaną lambliozę [gardiosis]. Lamblioza w pierwszym stadium chorobowym charakteryzuje się występowaniem nudności, wymiotów oraz bezkrwawej biegunki. W postaci przewlekłej tej choroby obserwuje się naprzemienne biegunki i zaparcia, bóle w nadbrzuszu, bóle głowy, stany podgorączkowe; występować mogą też objawy dyspeptyczne (wzdęcia, odbijania). Chory w tym czasie może się skarżyć na brak łaknienia oraz łatwe męczenie się. Utrzymujące się zarażenie giardia intestinalis może prowadzić do stopniowego zmniejszania się masy ciała wraz z zanikiem mięśniowym. U dzieci mogą występować choroby alergiczne, na przykład atopowe zapalenie skóry. Zauważono również, że 50% zarażeń giardia intestinalis przebiega z zaburzeniami trawienia tłuszczów, węglowodanów oraz awitaminozą A i B12; może również występować niedokrwistość niedobarwliwa, leukocytoza i eozynofilia.
Wykazano, że najbardziej podatne na zarażenie pasożytem giardia intestinalis są dzieci z niedoborami immunoglobulin klasy G i A.

Cryptosporidium parvum jest chorobotwórczym pierwotniakiem należącym do rodziny Cryptosporididae (podtyp Coccidia). Prowadzi pasożytniczy tryb życia w jelicie cienkim oraz układzie oddechowym człowieka i innych zwierząt (drób, bydło, psy, koty). Cryptosporidium parvum wywołuje u człowieka kryptosporidiozę [cryptosporidiosis] – chorobę o charakterze ostrego lub przewlekłego gastroenteritis.
Pasożyt ten z punktu widzenia medycznego ma duże znaczenie w pediatrii - atakuje szczególnie niemowlęta oraz dzieci, u których układ odpornościowy jest niedostatecznie rozwinięty i/lub wykazuje pewne dysfunkcje.
Cryptosporidium parvum jest ponadto wymieniane jako jeden z czynników tzw. biegunek podróżnych.

Podobnie jak u innych pierwotniaków należących do podtypu Coccidia (np. Isospora belli, Sarcocystis hominis, Toxoplasma gondii) cykl rozwojowy Cryptosporidium parvum jest złożony.
Wyróżnia się w nim etapy rozmnażania bezpłciowego (schizogonia) oraz etapy rozmnażania płciowego (sporogonia) – oba zachodzą na terenie organizmu żywiciela. Natomiast pewna część cyklu rozwojowego (tzn. nabywanie inwazyjności przez oocysty) zachodzi w środowisku zewnętrznym poza organizmem człowieka.
W cyklu rozwojowym Cryptosporidium parvum wyróżnia się wiele stadiów rozwojowych. Oocysta po dostaniu się do organizmu człowieka uwalnia w jelicie cienkim sporozoity, które atakują enterocyty (komórki błony śluzowej jelit), przytwierdzają się nich, a następnie przekształcają się w trofozoity. W okresie około 1 tygodnia od zarażenia trofozoity rozpoczynają etap rozmnażania bezpłciowego (schizogonię) - wytwarzane są merozoity a następnie meronty II generacji. W dalszej kolejności powstają mikro-makrogametocyty a następnie odpowiadające im mikro-makrogamety. Rozpoczyna się etap rozmnażania płciowego - gamety łączą się, powstaje zygota, która otacza się otoczką tworząc oocystę.
Oocysta jest następnie wydalana z kałem do środowiska zewnętrznego, gdzie staje się inwazyjna dla człowieka i zwierząt poprzez wytworzenie w jej wnętrzu czterech sporozoitów.



  1. Opisz morfologię komórek drożdży.

Budowa komórki drożdży:

1. ściana komórkowa zewnętrzna

2. błona komórkowa (cytoplazmatyczna)

3. cytoplazma wypełniająca wnętrze komórki

4. rybosomy

5. krystaloid (jąderko)

6. jądro

7. mitochondria

8. cząsteczki białka tzw. kryształy białka

9. wodniczki

10. lipidy

Funkcje części anatomicznych komórki drożdżowej:

Ściana komórkowa – zbudowana jest z hemocelulozy, która jest substancją stosunkowo

małotrwałą w skutek czego drożdże są podatne na samounicestwienie (autoliza).

Zjawisko to polega na uszkodzeniu ściany komórkowej pod wpływem dużego stężenia enzymu zymazy przepalającego ściany komórkowe drożdży, zjawisko samounicestwienia zachodzi np. w drożdżach prasowanych piekarskich przechowywanych w niewłaściwych warunkach (wysoka temperatura i wilgotność) lub przefermentowanych rozczynach.

Błona komórkowa – zbudowana jest z zagęszczonej cytoplazmy, posiada właściwości półprzepuszczalne przenikają przez nią do wnętrza substancje odżywcze (węglowodany, tłuszcze, białka) w postaci prostej, wydzielane natomiast są na zewnątrz enzymy i produkty przemiany materii (enzymy – zymaza, oraz produkty przemiany materii – alkohol i dwutlenek węgla).

Jądro komórkowe – zawiera kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA), którego rolą jest przekaz informacji genetycznej o budowie, składzie i funkcjach komórek potomnych.

Ponadto w skład jądra komórkowego wchodzi plazma jądrowa posiadająca charakter białkowy oraz jąderko.

Cytoplazma – jest to bezbarwna plazmoidalna ciecz o strukturze żelu, w której rozmieszczone są części anatomiczne komórki.

Substancje zapasowe i wodniczki, kropla tłuszczu, ciałko oleiste, kryształy białka – są to substancje gromadzone głównie w starszych komórkach, uzyskiwane z nadwyżek substancji odżywczych gromadzone jako materiał zapasowy posiadający charakter białkowy, tłuszczowy i węglowodanowy.

Rybosomy – odpowiadają za przekaz informacji dotyczących procesów fizjologicznych komórki takich jak oddychanie, wchłanianie przemiana materii, gospodarka enzymatyczna.

Glikogen – jest to substancja zapasowa o charakterze węglowodanowym.

Cząsteczki tłuszczu – są to substancje zapasowe składające się z tłuszczów zawierających nasycone kwasy tłuszczowe.

Klasyfikacja oraz kształty i skupiska drożdży. Kształty komórek drożdżowych: -Komórki kuliste -Komórki elipsoidalne -Komórki jajowate -Komórki mniej lub bardziej wydłużone Kształty komórek drożdży są do siebie upodobnione, w związku z czym nie mogą służyć jako cecha rozpoznawcza gatunków, kształty komórek zmieniają się wraz z wiekiem komórki i są zależne od warunków środowiska. Wielkość komórek drożdżowych: Szerokość średnio 5 μm Długość średnio 10 μm 1 μm =1 mikrometr = 0,000001цm Skupiska komórek drożdży: Drożdże tworzą skupiska w postaci łańcuszków powstałych poprzez podział komórek.



  1. Omów sposoby rozmnażania się drożdży.

Drożdże, zarówno workowe, jak i bezworkowe, cechuje charakterystyczny sposób rozmnażania bezpłciowego w postaci tzw. pączkowania. Polega ono na tym, że w pewnym miejscu komórka tworzy rosnące stopniowo uwypuklenie, do którego przechodzi jedno z powstałych po podziale jąder potomnych. Następnie wytwarza się ściana komórkowa oddzielająca komórkę potomną od macierzystej. U drożdży piekarniczych powstałe komórki są jednakowej wielkości i oddzielają się od siebie. Po oddzieleniu, na obu komórkach (potomnej i macierzystej) pozostaje trwała blizna. W miejscu starej blizny komórka nie może utworzyć nowego pączka, a więc liczba blizn świadczy zarówno o wieku komórki, jak i o jej zdolności do rozmnażania. U grzybów drożdżoidalnych komórki często nie rozdzielają się po pączkowaniu i wydłużają tworząc tzw. pseudogrzybnię w postaci rozgałęziających się łańcuszków, gron lub krzaczków. Pseudogrzybnia (pseudomycelium) to wydłużone, nitkowate struktury, często rozgałęziające się, utworzone wyłącznie przez komórki pączkujące. Struktura ta przypomina prawdziwą grzybnię (mycelium). Ta jednak utworzona jest przez komórki dzielące się, a nie pączkujące i jest charakterystyczna dla grzybów pleśniowych.

Chociaż zdolność do pączkowania jest cechą charakterystyczną większości drożdży, to nie jest to cecha wyłącznie tej grupy grzybów (zdolność do pączkowania mają też np. niektóre podstawczaki). Niektóre drożdże nie pączkują, lecz rozmnażają się bezpłciowo przez zwykły podział komórki. Są to tzw. drożdże rozszczepkowe.

Drożdże mogą również rozmnażać się przez zarodniki, czyli spory. Oprócz wspomnianych zarodników workowych, czyli askospor (wytwarzanych tylko przez drożdże właściwe w procesie płciowym), drożdże wytwarzają też zarodniki na drodze bezpłciowej. Mogą to być blastospory, które powstają w wyniku pączkowania (charakterystyczne np. dla Candida sp.) lub chlamydospory, czyli zarodniki przetrwalnikowe, charakteryzujące się grubą ścianą.

Drożdże, czyli grzyby pączkujące zalicza się do Protoascomycetes. Typowym dla nich sposobem rozmnażania bezpłciowego jest pączkowanie. Podział komórki przez rozszczepienie występuje bardzo rzadko. Wypączkowane komórki mogą pozostawać na komórkach macierzystych i mogą tworzyć pseudo- lub pączkującą grzybnię bądź wypączkowane komórki mogą się całkowicie oddzielać. Askospory są wytwarzane w nagich workach powstałych z zygoty lub z komórek

wegetatywnych.

Grzyby z rodziny Endomycetaceae, oprócz komórek pączkujących,wytwarzają grzybnię. Endomycopsis formuje w tym samym czasie strzępki, komórki pączkujące oraz worki z zarodnikami. Endomyces lactis (znany pod nazwą Geotrichum candidum lub Oospora lactis) wytwarza artrokonidia

w wyniku fragmentacji strzępek. Saccharomycetaceae (drożdże właściwe) nie mają zdolności wytwarzania grzybni. Drożdże piwowarskie i piekarniane są odmianami fizjologicznymi Saccharomyces cerevisiae. Haploidalne komórki wegetatywne mogą się ze sobą łączyć (kopulować). Po kariogamii może następować natychmiast mejoza i formują się cztery askospory. Jednakże diploidalne komórki są zdolne do wielokrotnego rozmnażania przez pączkowanie, są one większe i bardziej aktywne fizjologicznie od komórek haploidalnych.

Drożdże nie wytwarzające worków można uznać za bardziej zredukowane (tzn. mające skrócony cykl życiowy). Tylko niektóre mają rozgałęzioną grzybnię. Większość z nich rozmnaża się wyłącznie przez pączkowanie. Drożdże nie tworzące askospor zalicza się do rodzajów:

Candida, Torulopsis, Cryptococcus, Rhodotorula, Pullularia i in. W warunkach naturalnych drożdże żyją we wszystkich siedliskach, gdzie są dostępne w postaci płynnej wydzieliny lub wydaliny zawierającej cukry łatwo podlegające fermentacji, np. w nektarze kwiatów, na owocach, na liściach. Pullularia pullulans (tzw. czarne drożdże) tworzy czarne naloty na liściach pokrytych spadzią.

Sposoby rozmnażania drożdży

przez pączkowanie np. S. cerevisiae,

przez podział np. Schizosaccharomyces pombe,

worek z zarodnikami np. S. cerevisiae,

przez pączkowanie, formująca się pseudogrzybnia np. Candida pseudotropicalis


  1. Omów morfologię grzybów pleśniowych.

Jest to popularna nazwa określająca grzyby tworzące grzybnię zbudowaną z luźno skupionych strzępek, tzw. grzybnię powietrzną. Grzybnia ta tworzy charakterystyczne watowate skupienia o różnorodnym zabarwieniu (zielonym, zielononiebieskim, żółtym, różowym, białym lub czarnym). Wytwarza ona zarodniki i wyrasta z tzw. grzybni wegetatywnej, wrośniętej w podłoże, z którego pobiera substancje odżywcze. Podobnie jak drożdże, pleśnie również nie stanowią grupy jednorodnej systematycznie. Należą tu bowiem zarówno przedstawiciele grzybów niższych - sprzężniaki z rzędu pleśniakowców (pleśniak i rozłożek), jak i grzyby wyższe - workowce właściwe (kropidlak, pędzlak). Pleśnie rozmnażają się za pomocą zarodników.

Grzybnia wegetatywna jest plechą (łac. thallus).

Składa się ona ze strzępek o średnicy około 5 μm, wielokrotnie

rozgałęzionych i wrastających w podłoże lub rozrastających się na jegopowierzchni. Strzępki mają ścianę komórkową i cytoplazmę z organellami komórkowymi. S Sprzę