Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Mikrobiologia - testy


Prowadzący Ludmiła Szymaniak
Informacja dla prowadzących
Podgląd

TESTY Z MIKROBILOGII (2).doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

TEST Z MIKROBILOGII

1. Najważniejszy czynnik sprzyjający przenoszeniu się zakażeń gronkowcowych w szpitalu to:

a) powietrze

b) pokarmy

c) wanny

d) ręce

2. Fizjologicznie drożdżaki nie występują w:

a) gardle

b) kale

c) pochwie

d) krwi

e) żadna odpowiedź nie jest poprawna

3. Nosiciel to:

a) osoba wykazująca kliniczne objawy zakażenia

b) osoba zdrowa posiadająca we florze fizjologicznej drobnoustroje względne patogenne

c) chory po zastosowaniu leczenia antybiotykami w szpitalu

d) osoba nie stanowiąca zagrożenia dla chorego

4. Skrót MRSA oznacza:

a) Gronkowce złociste oporne na antybiotyki betalaktamowe

b) Gronkowce złociste oporne na penicylinę

c) Gronkowce skórne oporne na metacylinę

d) wszystkie oporne gronkowce

5. Najczęstszym czynnikiem zakażenia dróg moczowych są:

a) pałeczki Gram(-)

b) Gronkowce złociste

c) paciorkowce kałowe

d) drożdżaki

6. Nosicielstwo Staphylococcus auerus (Gronkowiec złocisty) najczęściej występuje w:

a) nosie i gardle

b) jelicie grubym

c)pochwie

d) krwi

7. Skuteczność działania środka dezynfekującego zależy od:

a) rodzaju preparatu

b) stężenia związku czynnego

c) zanieczyszczenia przedmiotu lub powierzchni

d) wszystkie z powyższych

8. Przeciwciała powstające najczęściej w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych to:

a) IgM

b) IgG

c) IgE

d) IgA

9.Zaznacz zdanie fałszywe:

a) mocz do badania bakteriologicznego powinien pochodzić ze środkowego strumienia

b) wirusowe zapalenie wątroby typu B przenosi się drogą pokarmową

c) badania serologiczne wykrywają przeciwciała

d) zapalenie płuc jest wywołane przez Streptococcus pneumonice

e) badanie bakteriologiczne powinno być wykonywane przez zastosowaniem antybiotyków w terapii

10. Aktualnie dostępne szczepienia przeciw wirusom zapalenia wątroby, obejmują:

a) WZW typu B

b) WZW typu A

c) WZW typu C

d) WZW typu B i A

11. Sporale służą do kontroli:

a) biologicznej np. Autoklawu

b) procesu pasteryzacji

c) procesu dezynfekcji

d) chemicznej sterylizacji wysokotemperaturowej

12. Ropę z jamy brzusznej należy badać w kierunku obecności:

a) bakterii tlenowych i beztlenowych

b) wirusów

c) tylko bakterii tlenowych

d) tylko bakterii beztlenowych

13. Krew na badanie bakteriologiczne pobiera się:

a) po dokładnym umyciu okolicy nakłucia, oczyszczenia miejsca wkłucia 70% alkoholem a następnie odkażeniu 2% roztworem jodyny

b) pół godziny przed szczytem gorączki

c) kilkakrotnie w ciągu doby

d) wszystkie z powyższych

14. Obszary najczęściej skolonizowane florą fizjologiczną to:

Odp.: Jelito grube, jama ustna, pochwa, skóra.

15. Człowiek, zwierzę lub materia nieożywiona, z której drobnoustroje chorobotwórcze są przenoszone bezpośrednio na osobę wrażliwą to:

Odp.: źródło zakażenia

16. Podstawowe cechy układu immunologicznego to:

a) immunogenność

b) swoistość

c) pamięć

d) prawdziwe b) i c)

17. Białka swoiste gatunkowo będące silnymi antygenami, produkowane przez bakterie Gram(+) i Gram(-) to:

a) endotoksyny

b) egzotoksyny

c) agresyny

d) opsoniny

18. Do patogenów wewnątrzkomórkowych zaliczamy:

a) wirusy i  chlamydie

b) gronkowce i paciorkowce

c)pałeczki Gram(-)

19. Większość flory fizjologicznej człowieka to:

a) komen