Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Gielda


Podgląd

Nasza giełda.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Giełda Pytań na zaliczenie Farmakologii Klinicznej

Antybiotyki

1.działania niepożądane i p/wskazania metronidazolu

2.interakcje sulfonamidów

3.interakcje i działania niepożądane linkozamidów

4.interakcje i działania niepożądane erytromycyny

5.zapalenie kości

6.Wymienić grupy ryzyka IZW (infekcyjnego zapalenia wsierdzia)plus profilaktyka

7biochemiczne mechanizmy odporności na antybiotyki

8czynniki infekcyjne zapalenia płuc z podziałem na wiek

9Onn, leczenie

10leczenie gruźlicy

-Atypowe zapalenie płuc, objawy, leczenie- pyt 15 w pliku farma.odt

-Leczenie skórnej postaci S.aureus- pyt 16 w pliku farma.odt

-Ostre zapalenie ucha środkowego- leczenie- pyt 17 w pliku farma.odt

-Objawy i leczenie meningokokowego zapalenia opon m-r- pyt 18 w pliku farma.odt

-IZW o etiologii grzybiczej, objawy, leczenie- pyt 19 w pliku farma.odt

Terapia bólu:

11objawy i postępowanie po zatruciu salicylanami

12interakcje środków znieczulających miejscowo

13interakcje paracetamolu

14interakcje aspiryny

15interakcje nlpz

16zatrucie kwasem acetylosalicylowym

17działania niepożądane paracetamolu

18działania niepożądane nlpz

19ośrodkowe i obwodowe działanie tramadolu (podwójny mechanizm działania)

20drugi stopień drabiny analgetycznej

21wymień i opisz środki znieczulenia miejscowego

22działania niepożądane leków miejscowo znieczulających

23opisz nlpz wykonując podział na generacje

24sposoby kojarzenie leków w mieszankach przeciwbólowych

25doustne leki opioidowe przeciwbólowe

-Leki stosowane w premedykacji do znieczulenia ogólnego- pyt22 w pliku farma.odt

-Mechanizm działania Tianeptyny- pyt23 w pliku farma.odt

-Wymień i opisz leki adjuwantowe wg drabiny analgetycznej WHO- pyt27 w pliku farma.odt

-Hepatotoksycznośc paracetamolu- pyt37 w pliku farma.odt

-postępowanie w zatruciu paracetamolem – pyt8 w pliku pyt.rar

- leczenie p/bolowe chorego z rakiem- pyt10 w pliku pyt.rar

-podział opioidów- pyt 30 w pliku pyt.rar

Układ sercowo- naczyniowy

26leczenie skaz krwotocznych,hemofilii

27interakcje antywitamin K

28interakcje antykoagulantów

29rodzaje niedokrwistości i ich leczenie

30ostre zespoły poprzetoczeniowe

31różnica miedzy heparyna drobno- i wielkocząsteczkową

32fibrynolityki

33objawy awitaminoz

34Farmakoterapia OZW-klasy zaleceń

35postępowanie przed-szpitalne w zawale m. sercowego

36leczenie nadciśnienia z uwzględnieniem ciśnienia i grupy wiekowej

37leczenie przełomu nadciśnieniowego

38ostra niewydolnośc serca-leczenie

-postepowanie w OZW- pyt 1 w pliku farma.odt

-farmakoterapia w nadkomorowych zaburzeniach rytmu serca- pyt 3 w pliku farma.odt

-Leczenie niewydolności serca z uwzględnieniem klasy niewydolności-pyt 4 w pliku farma.odt

-Znaczenie statyn we współczesnej kardiologii- pyt 4 w pliku farma.odt

-Kardiologiczne i pozakardiologiczne wskazania do stosowania B-blokerów- pyt 6 w pliku farma.odt oraz pyt 12 w zeskanowanych kartkach

-Znaczenie B-blokerów w niewydolności. Jakie mechanizmy działania warunkują ich zastosowanie kliniczne- pyt 7 w pliku farma.odt

-Leki antyarytmiczne- pyt41 w pliku farma.odt

-Wymień i scharakteryzuj leki p/zakrzepowe mające znaczenie w praktyce klinicznej- pyt42 w pliku farma.odt

-Leki stosowane w nadciśnieniu, grupy, przykłady- pyt43 w pliku farma.odt

-ACEi, omów króciutko-pyt5 w pliky pyt.rar

-Wstrząś anafilaktyczny, leczenie-pyt15 w pliku pyt.rar

-Klasyfikacja leków a/arytmicznych- pyt 31 w pliku pyt.rar

-Migtania przedsionków, komór-pyt32,33 w pliku pyt.rar

-Leczenie zawału mięśnia sercowego- pyt38 podpunkt2 w pliku pyt.rar

Hormony

39wymień leki bezwstydnie(czyli bezwzględnie) przeciwwskazane w ciąży

40działania niepożądane steroidów wziewnych

41glikokortykosteroidy wziewne - mechanizm działania

-Działania niepożądane GKS stosowanych miejscowo- pyt24 w pliku farma.odt

-Farmakoterapia osteoporozy- pyt25 w pliku farma.odt

-Działania niepożądane doustnych leków antykoncepcyjnych- pyt26 w pliku farma.odt

-GKS-działanie, wskazania, działania niepożądane- pyt40 w pliku farma.odt

-Działania niepożądane GKS-ów miejscowych- pyt6 w pliku pyt.rar

Układ oddechowy :

42farmakoterapia astmy oskrzelowej

43Gks-y w astmie- rozwiń temat

44leczenie zespołów alergicznych

45Leki p/histaminowe

46leczenie pochp i etiologia choroby

47leczenie mukowiscydozy

48leki p/alergiczne

49leki rozszerzające oskrzela wymień i podaj mechanizm działania

-Leczenie hamujące fazę zapalną w terapii astmy oskrzelowej, mechanizmy działania, preparaty, wskazania- pyt 8 w pliku farma.odt

-beta2 mimetyki- znaczenie w terapii obturacyjnych schorzeń układu oddechowego, podział, preparaty- pyt 9 w pliku farma.odt

-Farmakologia POCHP- pyt 10 w pliku farma.odt

-Postępowanie w stanach astmatycznych- pyt38 podpunkt 6 w pliku pyt.rar

Farmakokinetyka i Far