Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Notatki na egzamin 29.01.2013


Uniwersytet Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Łódzki. Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Prowadzący Danuta Pluta-Wojciechowska
Informacja dla prowadzących
Podgląd

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
 1. Co oznacza słowo: logopedia;

Logopedia

Z gr. Logos= słowo, mowa

Paideia=wychowanie

 1. Stereotypy na temat zawodu logopedy;

-logopeda uczy wymawiania

-logopeda=nauczyciel wymowy

-logopeda zajmuję się dziećmi już mówiący

-do logopedy kierują się dzieci już mowiące

-na rozwoju mowy znają się wszyscy

 1. transformacja logopedii ( jaki jest przedmiot logopedii w ujęciu kaczmarka i grabiasa);

1. Logopedia jest nauka o zaburzeniach mowy, sa dwie mozliwosci *przemiot logopedii miesci sie w innych naukach: medycynie, psychologii *jest nauka samodzielna

2.Logopedia jest nauka samodzielna i zajmuje sie mowa i jej aspektami.

3. Logopedia jest nauka o biologicznych uwarunkowaniach jezyka i zachowan jezykowych, a z uwagi na stosowane procedury badawcze i terapeutyczne jest samodzielna.

 1. działy logopedii;

Działy logopedii

-surdologopedia-os. niesłyszące

-origofrenologopedia-os. Upośledzone

-balbutologopedia- os. Jąkające się

-neurologopedia- os. Z dysfukcja w zaresie OUN

 1. czy logopedia jest nauka samodzielną? (jakie cele?);

Logopedia jest nauką o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowań językowych a z uwagi na stosowane procedury badawcze i terapeutyczne jest samodzielna.

Można odwołać się do autonomiczności według Grabiasa (przedmiot badań wraz z refleksją naukową, hierarchia celów, procedury badawcze i narzędzia sprawdzajace ich skuteczność)

Każda nauka realizuje przede wszystkim cele diagnostyczne; diagnozowaniu zjawisk sluzy tez gromadzenie dotychczasowej wiedzy w interesujacym dana nauke zakresie; cele anagnostyczne; nauki stosowane formuluja jeszcze cele prognostyczne - tworza teorie i praktyke dzialan naprawczych

 1. inspiracje logopedyczne, geneza logopedii, dwa źródła inspiracji: medyczne i pedagogiczno-psychologiczne

Inspiracje medyczne

-Francois Boissier Sauveges- podział na zaburzenia głosu, niemowę, bełkowatenie

-Adof Kussmaul- podział na zaburzenia artykulacji, mowy(języka), zaburzenia treści

-Farnciszek Grusza- twórca ligwistyki stosowanej w Polsce

-Teodozje Rittel- koncepcje linwistyki edukacyjnej

 1. lingwistyka stosowana, lingwistyka edukacyjna;

STOSOWANA: celem lingwistyki stosowanej jest z jednej strony poznanie spo­sobów reagowania przedmiotu lingwistycznych zainteresowań na takie lub inne interwencje z zewnątrz, a z drugiej strony poznanie możliwości kierowania czy też manipulowania tym przedmiotem oraz możliwości przekształcania i formowania tego przedmiotu.

EDUKACYJNA: Podstawowym elementem lingwistyki edukacyjnej, według T. Rittel, jest struktura kompetencji zróżnicowana według poziomów opanowania języka takich, jak:

- subkompetencja, która oznacza brak wykładników formalnych i substancjalnych – stan przedgramatyczny,

- poziom przejściowy, który oznacza tworzenie gramatyk przejściowych, naturalnych – stan między językiem dziecka i ucznia,

- poziom przybliżony, który oznacza tworzenie gramatyki podstawowej, opanowanie prymarnych właściwości systemowych i centrum pola semantycznego wyrazów – język uczniów klas początkowych,

- poziom docelowy, który oznacza pełne opanowanie systemu – język uczniów klas starszych,

- nadkompetencja, która oznacza operacje na systemie, twórczość językową sensu stricte na wszystkich poziomach kształcenia języka

 1. w jaki sposób zmienił się przedmiot logopedii?

- od nauki niesamodzielnej (lekarze, pedagodzy) do transformacji przedmiotu logopedii (leon kaczmarek – nauka samodzielna, heterogenna, przedmiotem logopedii jest mowa);

 1. 8 pól zainteresowań logopedii

Teoria mowy.

Kształtowanie mowy u dzieci.

Kształtowanie mowy u dzieci z upośledzeniem umysłowym.

Percepcja wypowiedzi słownych- sluchowa, wzrokowa, czuciowa.

Fonetyka artykulacyjna i akustyczna.

Zaburzenia porozumiewania się językowego.

Teoria kultury żywego słowa.

 1. Etapy postępowania logopedycznego;

- Deskrypcja(opis objawu), eksplikacja ( wyjasnienie, przyczyny diagnoza), Aplikacja (prognoza, programowanie terapii i jej prowadzenie). Elementy diagnozy to deskrypcja i eksplikacja, a aplikacja wchodzi juz w skład terapii

 1. Co to jest mówienie
  MÓWIENIE (MOWA) -