Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

śliwy - sadownictwo notatki


Uniwersytet Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersystet Rolniczy w Krakowie
UR
Uniwersytet Rolniczy imienia Hugona Kołłątaja
Podgląd

sliwa.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

SLIWY

Na świecie produkuje się rocznie blisko 8 milionów ton śliwek.W Polsce produkuje się około 110 tysięcy ton rocznie,a uprawa śliw ma długą tradycję.Sadzi się je zarównow sadach towarowych jak i w ogrodach przydomowych oraz na działkach.Wnaszym kraju uprawia się tylko odmiany śliwy domowej,ponieważ są one najlepiej przystosowane do polskich warunków klimatyczno-glebowych.Daleko idące zmiany w uprawie śliwy w ostatnich latach w Polsce ,dotyczące doboru odmian,sposobu formowania i cięcia drzew .Wszystkie te działania doprowadziły do znaczącej zwyżki plonów.Poprawie uległa jakość owoców, a  dzię

ki temu istotnie wzrosła cena na rynku.

Drzewa śliwy domowej rosną na ogół bardzo silnie.W sile wzrostu drzew,jak i w wielkości korony istnieją jednak duże różnice odmianowe ,a także różnice spowodowane warunkami ,w jakich drzewa te rosną.Czynnikami warunkującymi wzrost są:rodzaj gleby,stanowisko,zabiegi agrotechniczne,podkładka.Średnio silnym wzrostem charakteryzująsię np.odmiany Anna Smath,Książe Walii,silnym-Brzoskwiniowa,Kirka,a bardzo silnym-Emma Leppermann,Renkloda Zielona.Śliwy mają 2-3 krotnie większy zasięg korzeni niż obwód korony.Mają też dobrze rozwnięte korzenie włośnikowe.Masa korzeni stanowi  30-45%masy całego drzewa.

Korony u śliwy formują się szybko i wcześnie osiągają one ostateczną wielkość i kształt.Korony małe tworzy Węgierka z Esslingen,duże-Renkloda Zielona.Korony mogą mieć pokrój kulisty-Kirka Tragedia,kulisto-spłaszczony-Renkloda,Althana,kulisto-stożkowaty-Wegierka Łowicka,stożkowaty-Car,Węgierka Buhlerthalska,nieregularny-Ruth Gertetter,nieregularny zwisający-Królowa Wiktoria.Korona może być zwarta(Car) lub rozłożysta(Brzoskwiniowa), zagęszczająca się(Ontario,Renklodaa Zielona) lub lużna(Kirka,Renkloda Althana),o konarach prostych(Anna Spath),prosto wzniesionych(Car),wygiętych(Kirka),zwisających(Królowa Wiktoria)lub krzyżujących się(Węgierka Zwykła)

Pędy śliw różnią się długością,grubością,barwą,owłosieniem,oraz barwą i kształtem przetchlinek.Rzadko na pędach występują kolce(np. Węgierki Zwykłej).Cienkie i długie pędy mają Węgierka Wangenheima,Węgierka Zimmera,Królowa Wiktoria;cienkie,średnio grube i krótkie-Węgierka Zwykła,Mirabelka z Nancy;grube i długie-renklody,Brzoskwiniowa,Kirka i Cukrowa Wielka Cacanska Rana.Barwa pędów jest trudna do określenia,ponieważ występuje wiele odcieni zarówno barwy zielonej jak i brązowej.Pędy młode są jasno lub ciemnozielone z odcieniem czerwonawym lub fioletowym.U starszych pędów zabarwienie jest ciemniejsze-brunatne na stronie naświetlonej zwykle jaśniejsza.U niektórych odmian pędy pokryte są włoskami.Gładkie są u węgierek,mirabelek.Przetchlinki występują na całym pędzie lub tylko w dolnej lub górnej części.Liczne są  na pędach Renklody Uleny,średnio liczne u Węgierki Włoskiej ,a nieliczne u Węgierki Zwykłej,bardzo małe uWęgierki Włoskiej.Przetchlinki różnią się także kształtem i barwą,mogą być okrągłe lub eliptyczne;okrągłe są u mirabelki,a eliptyczne u Węgierki Zwykłej.

Pąki są u śliw bardzo charakterystyczne.Powstają w kątach liści na długopędach i krótkopędach.U wielu odmian może powstać w kątach liści kilka pąków.Są to pączki grupowe,przy czym wszystkie mogą być kwiatowe albo środkowy pąk jest liściowy a boczne-kwiatowe.Pod względem umiejscowienia pąków kwiatowych i liściowych oraz ich typu,odmian śliw rosnących można podzielić na dwie grupy:

1.odmiany u których pąki kwiatowe tworzą się na dwuletnich lub wieloletnich rozgałęzionych krótkopędach.Do tej grupy należą:renklody i Anna Spath.

2.odmiany u których pąki kwiatowe tworzą się na pędach jednorocznych i krótkopędach.Występują tu pąki grupowe.Do tej grupy należą węgierki.

Liście śliw cechuje duża zmienność,powodowana przede wszystkim różnymi warunkami zewnętrznymi i położeniem liścia na pędzie.Aby uniknąć pomyłki,należy zawsze badać dziesiąty liść na pędzie,licząc od wierzchołka pędu.Blaszki liściowe różnią się barwą,wielkościa,kształtem,połyskiem i owłosieniem.Żółtawozieloną barwę mają liście odmian Renkloda Zielona i Althana,jasnozieloną-Jefferson,Earliblue,ciemnozieloną-Anna Spath,a prawie czarnozieloną-Dobra z Bry.Długość liści mierzy się od wierzchołka  do podstawy blaszki,w miejscu,gdzie łączy sia ona z ogonkiem liściowym,szerokość zaś mierzy się w najszerszym miejscu blaszki.Duże blaszki mają renklody ,średnie-węgierki,małe mirabelki.

Kształt blaszki liściowej jest zazwyczaj eliptyczny.Podstawę blaszki liściowej określa kąt między linią przeprowadzoną przez punkt łączący ogonek z blaszką a brzegami blaszki

Werzchołek blaszki liściowej bardzo różni się u poszczególnych odmian.Może on stanowić kąt bardzo ostry,ostry(Węgierka Zwykła),prosty(Mirabelka z Nancy)lub rozwarty(Renkloda Althana).

Brzeg blaszki liściowej jest ząbkowany,przy czym zabki mogą być wąskie,średnio szerokie,szerokie,płytkie, głębokie,regularne lub nieregularne,pojedyńcze lub podwójne.Plytkie ,wąskie,regularne ząbki ma np.odmiana Jefferson,srednio szerokie,płytkie,regularne-Renkloda Althana,dosć szerokie i głębokie,niereguralne-Dobra z Bry,a szerokie,często podwójne-Węgierka Zwykla.

U śliwy kwiat jest pięciodzielny.Składa się z 5 działek kielicha,5 płatków korony,20-30pręcików ułożonych w 3 okółkach i jednego wolnego słupka,powstałego z 1-go owocolistka.Zarówno platki korony,jak i  działki kielicha mają tendencję do zwielokrotniania ich liczby,preciki zaś do przekształcania w płatki korony.Kwiaty śliw różnią się wielkością,kształtem,ilością i wymiarami poszczególnych organów,barwą i owłosieniem.Różnice odmianowe występują w budowie dna kwiatowego,w działkach kielicha,platkach korony,pręcikach,słupku i szypułce kwiatowej.

Dno kwiatowe ma ksztalt mało zróżnicowany ,zazwyczaj jest wklęsłe,podobne do czary lub kielicha.U niektórych odmian  ma zwężoną podstawę.Wielkość dna kwiatowego mierzy się od nasady działek kielicha do początku szypułki kwiatowe,szerokość zaś w miejscu odchylenia się działek.Średnia długość dna kwiatowego wynosi2-5mm,szerokość 3-3,5mm.Charakterystyczną cechą jest owłosienie dna kwiatowego.Może ono być słabe(Renkloda Ulena),średnie(Mirabelka z Nancy)lub silne(Dodra z Bry)

Działki kielicha mają bardzo zróżnicowany kształt:eliptyczny(Emma Lepperman),

Owalny(Car),lancetowaty(Węgierka Zwykła)lub trójkątny(Kirka).Są one ostro zakończone(Węgierka Zwykła)lub zaokrąglone(Ontario),pokryte włoskami(Węgierka Wangenheima)lub nagie(Renkloda Zielona).

Płatki korony są albo okrągłe(Mirabelka z Metz)albo owalne zaokrąglone(Renkloda Althana),owalne wydłużone(Jefferson),podłużne(Węgierka Zwykła)lub sercowate(Królowa Wiktoria).Barwa kwiatków waha się od czysto białej u mirabelki poprzez białokremowąWęgierka Włoska,żółtozielonąRenkloda Ulena,do jasnozielonej Węgierka Zwykła.

Pręcik i najczęściej występują w liczbie 28-30,czasem jednak bywa ich mniej lub więcej(6-45),są albo wolno stojące,albo ściśle ze sobą złączone.Różnią się też barwą pylników-jasnożółte pylniki ma Węgierka z Esslingen,ciemniejsze Kirka, pomarańczowe z odcieniem czerwonym Węgierka Zimmera.

Słupek jest wolny tylko nasadą zrosnięty z dnem kwiatowym.Długość słupka mierzona od podstawy zalążni do znamienia wynosi8-16mm.Może on być krótszy od pręcików,równy z nimi lub dłuższy.Zalążnia jest owalna,jedna,wyjątkowo u Kirki są 2 zalążnie,a u Lowanki może ich być 4-6.Zalążnia jest albo gładka(Renkloda Zielona),albo cała lub w części pokryta włoskami.Najczęściej włoski występują przy wierzchołku zalążni lub wzdłuż szwu.