Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

promocja zdrowia - wykład cz.4


Uniwersytet Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Collegium Medicum UJ
UJ
Prowadzący Dr Helena Motyka
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Promocja zdrowia - wykład V - 14.11.2012.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Źródła wiedzy o stanie zdrowia ludności:

 • Dane demograficzne – liczba ludności, struktura wiekowa i zawodowa, dane o migracji ludności

 • Dane o ruchu naturalnym – przyrost naturalny, zgony ogółem, liczba rozwodów

 • Dane z obowiązkowych zgłoszeń – choroby zakaźne, choroby zawodowe

 • Dane statyczne – liczba zachorowań, liczba zgonów, liczba hospitalizacji, liczba chorób nowotworowych, psychicznych, uzależnień

 • Dane z dokumentacji szpitalnej

 • Wyniki badań i opracować naukowych


Mierniki zdrowia:

 • Pozytywne:

-długi okres życia

-dobry stan odżywiania

-dobry stan zmysłów

-niskie wskaźniki spożycia alkoholu

-niski wskaźnik wypadków

-prewencja swoista

 • Negatywne:

-kalectwo

-stres

-umieralność noworodków

-wskaźniki umieralności

-wskaźniki zapadalności na choroby


Mierniki narażenia:

 • Osobnicze

 • Populacyjne

 • Pomiary biomarkerów:

-dotyczące ekspozycji na czynniki szkodliwe

-dotyczące skutków biologicznych czynników szkodliwych


Wskaźniki zdrowotne wspólnoty europejskiej:

 • Wskaźniki demograficzne i społeczne

-populacja

-czynniki społeczno-ekonomiczne

 • Stan zdrowia

-śmiertelność

-zachorowalność, choroby rzadkie

 • Uwarunkowania zdrowia

-czynniki osobnicze i biologiczne

-Zachowania zdrowotne

-Warunki życia i pracy

 • System opieki zdrowotnej

 • Polityka i praktyka promocji zdrowia

 • Zintegrowane siedliska

-miejsce pracy

-szkoła

-szpital

 • Wskaźniki długości życia w dobrym zdrowiu

Styl życia wg Milion:

To wzory zachowań spośród alternatywnych możliwości jakie dostępne są ludziom, w zależności od ich sytuacji społeczno-ekonomicznej i łatwością z jaką są w stanie przedłożyć …


Styl życia wg Sicińskiego:

To zakres normy codziennych zachowań, swoistych dla określonej zbiorowości i społecznej lub określonej jednostki.

Jest oznaką i świadectwem przynależności do danej grupy społecznej, stwarza przez to poczucie więzi społecznej, poczucie bezpieczeństwa.

Wyodrębnia daną grupę z szerszej zbiorowości, przyczynia się do trwałości i ciągłości grupy w miarę upływu czasu.

Zakreśla możliwości ekspresji osobowości jednostki w sposób społecznie akceptowany.


STYL ŻYCIA – to sposób życia oparty na wzajemnym związku pomiędzy warunkami życia w szerokim sensie, a indywidualnymi wzorami zachować zdeterminowanymi przez:

 • Czynniki społeczno-kulturowe i cechy osobnicze

 • Decyzje podejmowane na rzecz zdrowia

 • Sposób bytowania (dochód, standard życia, poziom konsumpcji, rodzaj i prestiż pracy zawodowej, stopień realizacji potrzeb i rekreacji, towarzyskość, kultura życia codziennego)


POSTAWA – stosunek człowieka do określonego obiektu lub grupy obiektów (istot, rzeczy, pojęć) zwanych przedmiotem postawy.

Postawa jest strukturą zawierającą trzy elementy:

 • Poznawczy – posiadana wiedza o przedmiocie postawy – np. czynnikach ryzyka wystąpienia określonej choroby

 • Emocjonalny – emocje jakie budzi ta choroba

 • Behawioralny – gotowość do reagowania w określony sposób, np. zasady profilaktyki zdrowotnej


Podział zachowań:

 • Zdrowotne

 • W chorobie

 • Związane z rolą chorego


5 grup zachowań wg. Harrisa i Gutena

 • Praktyki zdrowotne, np. ćwiczenia fizyczne, kontrolowanie wagi ciała

 • Praktyki zabezpieczające, np. posiadanie apteczki pierwszej pomocy

 • Profilaktyczne badania lekarskie

 • Unikanie zagrożeń środowiskowych, np. zanieczyszczone środowiska

 • Unikanie szkodliwych substancji, np. palenia tytoniu


Determinanty zachowań zdrowotnych:

 • Społeczne i demograficzne (definiowanie zdrowia w poszczególnych grupach społecznych, wiek, wykształcenie: ma szczególne znaczenie w profilaktyce cukrzycy i otyłości, socjalizacja, instytucje, polityka, ekonomia)

 • Sytuacyjne (rodzina, znajomi mogą wpłynąć na zachowanie zdrowotne, np. nawyki takie jak papierosy)

 • Psychologiczne(emocjonalne, poznawcze, przekonania danej osoby)

 • Indywidualne (postawy, wierzenia, motywacja)

 • Biologiczne (genetyka, hormony, wiek, płeć)


Zachowania zdrowotne:

 • Predysponujące (przekonania, wiedza, wartości, przeświadczenia)

 • Wzmacniające (nasze obyczaje, rodzina, pracownicy opieki zdrowotnej)

 • Umożliwiające (serwis i dostępność opieki zdrowotnej, przepisy prawne)


Wyznaczniki zachowań w chorobie:

 • Wiedza chorego na temat zdrowia i możliwości skutecznego działania, na temat opanowania choroby

 • Wiek chorego wyznaczający zdolność chorego do opanowania choroby

 • Płeć

 • Status społeczno-ekonomiczny

 • Uwarunkowania kulturowe

 • Osobowość i czynniki emocjonalne


Zachowania w chorobie:

 • Obserwacja stanu zdrowia

 • Obserwacja pojawienia się objawów

 • Percepcja objawów

 • Ocena stopnia zagrożenia

 • Dysfunkcja, zakłócenie w pełnieniu ról

 • Szukanie pomocy

 • Samoleczenie
Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...