Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Analiza żywności, metody stosowane w analizie żywności, notatki, ściąga


Prowadzący Sławomir Pietrzyk
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Analiza żywności ściąga.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Analiza żywności - zajmuje się w ogólnym ujęciu badaniem ilościowym i jakościowym artykułów żywnościowych, łącznie z używkami. Przedmiot obejmuje: analizę właściwą fizycznych żywności, analizę chemiczną składników żywności i analizę sensoryczną.

Metody stosowane w analizie żywności:

  1. Metody chemiczne- stosowane są do oznaczenia poszczególnych składników chemicznych żywności decydujących np. o jej wartości odżywczej czy też informujących o stopniu bezpieczeństwa dla zdrowia.
  2. Metody fizyczne- pozwalają na oznaczenie oznaczenie właściwości fizycznych żywności np.: lepkość, gęstość, temperaturę topnienia
  3. Metody fizyko- chemiczne- wykorzystują teoretycznie podstawy metod  analitycznych oparte na chemii fizycznej np.: fotometria, chromatografia, elektroforeza.
  4. Metody mikrobiologiczne- są nieodzowne przy badaniu jakości towarów żywnościowych. Dotyczą takich właściwości towarów jak: stopień świeżości, obecność bakterii chorobotwórczych, skuteczność utrwalania.
  5. Metody analizy sensorycznej- są najczęściej wykorzystywane w przemyśle kontroli jakości produktów do rozróżniania towarów pochodzących z różnych partii i ustalenia standardów jakości.

Podstawy analizy sensorycznej:

  1. Ocena organoleptyczna- polega na określeniu jakości produktów spożywczych za pomocą zmysłów. Nie jest powtarzalna, odtwarzalna ponieważ zależy od wrażliwości sensorycznej oceniającego, jego stanu fizjologicznego i psychicznego a także od warunków w jakich ocenę przeprowadzono
  2. Analiza sensoryczna- to nauka która obejmuje pomiar i ocenę właściwości produkcyjnych za pomocą jednego lub kilku zmysłów w odpowiednich warunkach przez osoby spełniające określone wymagania
  3. Degustacja (smakowanie, kosztowanie)- to organoleptyczne badanie produktu przez osoby o szczególnie wyczulonym smaku. Potocznie nazywa się tak organoleptyczną ocenę jakości produktu przez konsumentów.

Aparatami pomiarowymi w analizie sensorycznej są zmysły: smaku, wzroku, słuchu, węchu, dotyku (czucia)

Podstawowe pojęcia stosowane w analizie sensorycznej:

- receptor- określona część organu zmysłu reagujący na konkretny rodzaj zmysłu.

- bodziec- czynnik wywołujący pobudzenie receptora

- percepcja- postrzeganie efektów pobudzania przez jeden lub kilka bodźców sensorycznych.

- wrażliwość sensoryczna- zdolność odnawiania, identyfikowania i /lub rozróżniania jakościowego i/lub ilościowego jednego lub kilku bodźców za pomocą narządów zmysłu

- minimum sensoryczne- minimalna wymagana wrażliwość sensoryczna osób wykonywujących oceny sensoryczne.

- próg wyczuwalności- minimalne stężenie bodźca sensorycznego wywołującego wrażenie którego jakości nie można jeszcze zidentyfikować.

- próg rozpoznawania- minimalne natężenie bodźca sensorycznego wywołującego wrażenie które można zidentyfikować.

- próg różnicy- wartość najmniejsze wyczuwalnej różnicy w fizycznym natężeniu bodźca.

- próg końcowy- minimalna wartość bodźca sensorycznego o dużej intensywności powyżej której dalszy przyrost bodźca nie wywołuje przyrostu intensywności wrażenia.

Czynniki wpływające na wyniki analizy sensorycznej:

- wiek- wrażliwość sensoryczna wzrasta wraz z wiekiem i osiąga maksimum w wieku 20-40 lat i utrzymuje się na tym poziomie do 40-45 roku życia a następnie powoli spada

- płeć- kobiety wykazują większą wrażliwość na smak słodki i słony a mężczyźni na kwaśny, kobiety łatwiej rozpoznają niewielkie różnice barwy

- palenie tytoniu- palacze wykazują zmniejszona wrażliwość na smak gorzki

- stan zdrowia i samopoczucie- stany chorobowe zmniejszają wrażliwość sensoryczną

- picie alkoholu- wyraźnie obniża wrażliwość smakową i węchową.

Testy szkoleniowe:

- próba na określenie progów wrażliwości smakowej i zapachowej- polega na ocenie zdolności do stwierdzenia różnić w natężeniu bodźca zapachowego. Test ten najczęściej wykonuje się metodą kolejności ( ustawienie na podstawie próby węchowej prezentowanych próbek w kolejności wzrastającej intensywności odbieranego wrażenia)

- próba na wykrywanie różnic smakowych, zapachowych-  może być przeprowadzona metodą testu parzystego próby trójkowej. Testy mają na celu stwierdzenie zdolności osoby testowanej do stwierdzenia różnic w natężeniu bodźca smakowego.

- próba na rozpoznanie smaków- polega na ocenie zdolności rozpoznawania i definiowania sześciu smaków: słonego, słodkiego, gorzkiego, kwaśnego, umami i metalicznego przygotowanych odpowiednio z sacharozy, chlorku sodu, kwasu cytrynowego, kofeiny, glutaminianu jednosodowego oraz siarczanu(VI) i żelaza (II) siedmiowodnego

- próba na rozpoznaniu smaku i definiowanie zapachów- polega na rozpoznawaniu i definiowaniu około 20 podstawowych rodzajów zapachów. substancje zapachowe odbiera się zgodnie z rodzajem zapachów występujących w produktach która osoba testowana będzie oceniać w przyszłości.

- próba na pamięć smakową- ma na celu określenie zdolności do zapamiętywania natężenia smaku roztworów. Polega ona na podaniu osobie testowanej roztworu substancji smakowej o określonym stężeniu a następnie po upływie 3 minut ponownemu podaniu roztworu tego samego smaku ale o stężeniu mniejszym, większym bądź takim samym.

Analityczne metody oceny różnic z zastosowaniem kategorii i skał:

- metoda kolejności- jest szczególnie przydatna do wstępnych oznacze