Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

zagrożenia - pytania


Uniwersytet Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Punkt kształcenia
UWM
UWM Olsztyn
Prowadzący Lucyna Koprowska
Informacja dla prowadzących
Podgląd

2.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Zanieczyszczenia wód: przyczyny, skutki i skala zjawiska (chodzi o wody gruntowe i powierzchniowe):
Przyczyny: dlaczego woda jest zanieczyszczona?

Najwięcej zanieczyszczeń trafia do wód razem ze ściekami. Innymi źródłami zanieczyszczeń wód są transport wodny i lądowy, stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych oraz odpady komunalne i przemysłowe. Wody ulegają zanieczyszczeniu także w wyniku eutrofizacji. Obieg wody w przyrodzie został zakłócony przez człowieka - wycinanie lasów, monokulturę rolnictwa, niewłaściwe i nadmierne zabiegi rolnicze, urbanizację.
Skutki:
Substancje zanieczyszczające wody powierzchniowe powodują zmianę jej barwy i smaku oraz zmętnienie. Wpływa to ujemnie na jakość wody i przydatność do spożycia. Zawarte w wodzie mikroorganizmy chorobotwórcze mogą powodować ciężkie zatrucia pokarmowe, wysypki itp. Prawie wszystkie zanieczyszczenia wód wytworzone przez człowieka są toksyczne dla większości organizmów wodnych. W miarę wzrostu stężeń substancji zanieczyszczających wody, zmniejszy się ilość ryb w zbiornikach wodnych. Z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych związane jest zjawisko eutrofizacji. Na skutek eutrofizacji jezioro może ulec przekształceniu w bagno lub torfowisko, ustępuje roślinność zanurzona z powodu pogarszających się warunków świetlnych w strefie przybrzeżnej, wyczerpują się zasoby tlenu w warstwie przydennej. Skala zjawiska obejmuje cały Świat.


Główne sposoby ochrony wód (zasady racjonalnego gospodarowania: nie chodzi o technologię, czyli o np. oczyszczalnie ścieków):

Ochrona wody polega na:
- zmniejszeniu ilości zużywanej wody
- używaniu nawozów naturalnych
- używaniu detergentów z napisem biodetergenty
- nie wyrzucaniu odpadów do rzek i jezior
- nie używaniu środków chemicznych
- nie myciu samochodów nad zbiornikami wodnymi
- nie budowaniu szamb koło wód
- nie używaniu środków silnie żrących
- ograniczeniu jazdy na pojazdach spalinowych
- nie wylewaniu ścieków do wód.

Obieg węgla w przyrodzie:
Obieg węgla w przyrodzie - biologiczne, chemiczne i fizyczne procesy zachodzące na Ziemi, w wyniku których następuje ciągły cykl wymiany węgla znajdującego się w atmosferze, w wodzie, organizmach żywych ich szczątkach oraz w skorupie ziemskiej.


Źródła i negatywne skutki hałasu
Hałas – dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu (zbyt głośne) w danym miejscu i czasie, Reakcja na hałas w dużym stopniu zdeterminowana jest nastawieniem psychicznym.
Źródła:
komunikacja, przemysł, środowisko komunalne
dźwięki intensywne,
wszelkiego rodzaju niepożądane dźwięki wpływające na tło akustyczne, uciążliwe z powodu długotrwałości, jak na przykład stały odgłos pracujących maszyn lub muzyki.
Skutki hałasu dla organizmu:
• niekorzystne zmiany wegetatywne w organizmie,
• rozmaite uszkodzenia organiczne i choroby, m.in. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia pracy żołądka, wzrost wydzielania adrenaliny, wrzody żołądka, przyspieszenia procesu starzenia,
• osłabienie i ubytek słuchu,
• uszkodzenie narządu słuchu
• zaburzenia w psychice
• zaburzenia rozwoju umysłowego u dzieciEnergetyka Konwencjonalna jako źródło zanieczyszczenia:
Energetyka konwencjonalna
 ma wiele wad takich jak generowanie trujących gazów (np. tlenku węgla), wytwarzanie smogu w terenach uprzemysłowionych (np. tlenek azotu) czy wytwarzanie gazów cieplarnianych (np. dwutlenku węgla). Istotnym czynnikiem powodującym ograniczanie produkcji energii opartej o paliwa kopalniane jest to, że następuje wyczerpywanie zapasów paliw stałych, ciekłych i gazowych.


Kwaśne deszcze:
Głównymi czynnikami powodującymi kwaśne deszcze są przenikające do atmosfery tlenki siarki (zwłaszcza dwutlenek siarki) i tlenki azotu. Źródłem kwaśnych deszczów jest zanieczyszczenie atmosfery. Te żrące opady są rezultatem reakcji z udziałem lotnych węglowodorów, dwutlenku siarki, tlenków azotu emitowanych przez przemysł, elektrownie cieplne, transport i rolnictwo. Woda zawarta w chmurach, przepływających ponad miastami i okręgami przemysłowymi, nasyca się wyrzucanymi w powietrze substancjami chemicznymi i w dalszych reakcjach prowadzi do powstania kwasów. Poza tym, kwaśne deszcze zakwaszają glebę, co przyczynia się do uaktywnienia glinu i kadmu, a także do nagromadzenia azotanów i siarczanów, w wyniku czego korzenie roślin mają zmniejszoną możliwość pobierania wapnia, magnezu i potasu (niezbędnych składników odżywczych), których na skutek wymywania ich przez kwaśne deszcze występuje niedobór. Kwaśne deszcze, a także inne kwaśne opady dostają się także do jezior, rzek i tym podobnych zbiorników, powodując ich zakwaszenie i czyniąc je nie nadającymi się dla ludzi i zwierząt. Szkodliwe substancje do zbiorników mogą dostawać się w dwojaki sposób. Trafiają tam wraz z wodą ściekającą z okolicznych pól, łąk i innych terenów, ale także bezpośrednio wraz z opadami atmosferycznymi.


Smog fotochemiczny, smog utleniający, smog, którego gł. składnikami są aktywne chemicznie związki org. (nadtlenki, aldehydy) oraz ozon, tlenek węgla, tlenki azotu; tworzy się w czasie silnego nasłonecznienia, gł. w wyniku fotochemicznych przemian składników spalin (tlenków azotu, węglowodorów, gł. nienasyconych, i in.).

Tworzące się podczas różnego rodzaju smogów szkodliwe substancje powodują podrażnienia oczu i układu oddechowego człowieka, prowadzą także do obumierania roślin czy nieprawidłowego ich funkcjonowania. Smog fotochemiczny występuje w dzisiejszym czasie  szczególnie często na terenach w dużych miast, w okresie letnim.

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...