Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Immunologia - ćwiczenia - materiały


Uniwersytet Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH University of Science and Technology
AGH
Prowadzący Białas
Informacja dla prowadzących
Podgląd

immunologia_cw1.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
Układy grupowe krwi

Data: 3.10.2007r.


IMMUNOLOGIA

Ćwiczenia 1


Prowadzący: dr Marlena Szalata

mgr inż. Natalia Drwęska


Sposób zaliczenia ćwiczeń: wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń, zaliczenie kolokwium
1. Układy grupowe krwi


Obecnie wyróżnia się 25 układów grupowych krwi.


Do głównych układów grupowych krwinek czerwonych człowieka należą układy ABO, MNSs, Lewis i Rh.


Wszystkie cechy grupowe krwi dziedziczą się zgodnie z prawami Mendla.


2. Techniki immunohematologiczne


Do transfuzji krwi sprawdza się układy ABO i Rh, inne układy nie są tak ważne w wywoływaniu uczuleń i wzrostu ryzyka powikłań, Służą temu 2 typy testów:


a) Test aglutynacji


Wykrywa antygeny znajdujące się na powierzchni krwinek z zastosowaniem odpowiednich surowic. Antygen związany z przeciwciałem znajdujący się w surowicy tworzy widoczny gołym okiem zlep – aglutynat


W warunkach in vitro krwinki otaczają się ładunkiem ujemnym, który uniemożliwia związanie przeciwciał IgG, działają jedynie przeciwciała IgM, które mogą pokonać tą odległość. Większość ładunku otaczającego zmniejsza się przez dodanie albuminy, protaminy. Trawienie erytrocytów papaliną, ficyną umożliwia wykrycie przeciwciał anty – Rh, anty – Kidd.


Zastosowanie soli LISS o obniżonej sile jonowej równiez przyspiesza proces aglutynacji.


b) Test antyglobulinowy – wykrywanie przeciwciał niekompletnych metodą Coombsa


Przeciwciała niekompletne wiążą się z antygenami na powierzchni komórek.


Nie mają jednak możności aglutynowania krwi. Dodanie surowicy antyglobulinowej prowadzi do powstawania aglutynatów, które wypadają z zawiesiny.


i) Metoda bezpośrednia – bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) do wykrywania przeciwciał niekompletnych już obecnych na powierzchni komórek u osobników z chorobą hemolityczną (konflikt Rh, konflikt grup krwi po przetoczeniu).


Test BTA jest dodatni, gdy doszło do aglutynacji pod wpływem surowicy antyglobulinowej. Wynik z surowicą anty – D powinien być dla Rh(+) dodatni, a dla Rh(-) ujemny.


ii) Metody pośrednie – pośredni test antyglobulinowy (PTA) do wykrywania przeciwciał niekompletnych w surowicy (konflikt serologiczny matek, próba krzyżowa, antygeny układów Rh, Kell, Duffy).


Ujemny wynik testu PTA między krwinkami dawcy, a surowicą biorcy pozwala na przeprowadzenie transfuzji.