Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Tekst prawny, przepis prawny, słownictwo, publikacja, obowiązywanie prawa, wykład, notatki


Prowadzący Kustra
Informacja dla prowadzących
Podgląd

prawo mail.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

PRAWOZNASTWO:

teks prawny -to opublikowany akt normatywny .Budowa tekstu prawnego ma charakter standaryzowany.Zasady techniki prawodawczej to sa reguly ktore wyznaczaja budowe strukture tekstu prawnego. zasady podzialu przpeisow prawnych oraz reguly formulowania norm w przepisach prawnych . zasady techniki prawodawczej we wspolczesnych panstwachn maja charakter normatywny stnaowia zrodlo prawa i tka jest w polsce( od miedzywojnia).W wielu pnstwach te zasady nie maja normatywnego charakteru sa to podreczniki techniki legislacyjnej np w austri. ( tam zakladaja zgodnie z ktorym faktyczna znajomosc i przygotowanie do roli legislatora jest wzniejsze niz uregulowanie tych zasad i przekonanie ze jesli zostalo uregulowane to tka jest )W polsce budowa tekstow prawncyh jest regulowna rozporzadzeniem.

Zasady budowy tekstu prawnego: zgodnie z zasadmi techniki rawodawczej . nalezy wyodrebnic 2 czesci- normatywna ktora nie sklada sie z przepisow prawnych. Oraz czesc normatywna artykulowana ktora sklada sie z pzepisow prawnych. Czesc nienormatywna obejmuje naglowek ktory musi zawierac nazwe aktu normatywnego tytul ustawa o radzie ministrow,nazwa tytul  data i miejsce ustanowienia. W przypadku aktow wykonawczych czesc nienormatywna zawiera podstawe prawna.W przypadku duzych aktow normatywnych duzych ustaw . czecs nnormatywna obejmuje preambule znajduje sie ta czesc w nienormatywnej czesci.Aktualnie uznano ze czesc wypowiedzi w prambule uznano ze ma normatywny charakter mimo tego ze jest czescia nienormatywna.Czesc nienormatywna ma spelniac w istocie czesc informacyjan , ale w przypadku preambuly tak nie jest . Czesc normatywna tekkstu prawnego sklada sie  zprzepisow prawnych .

Przepis prawny to najmniejsza jednostka redakcyjna tekstu prawnego.

Zasady techniki prawodawczej wskazuja jaka powinna byc kolejnosc ...

Podzial .. najpierw przepisy ogolne , szczegolowe....., przjesciowo dostosowujace , uchylajace

Ogolne - Mowia nam kto odpowiada karnie jakie sa rodzaje winy etc...Jakie sa okolicznosci uchylajace wine . Wspolne dla calego kodeksu

szczegulowe - nakladajace na osoby fizyczne . Waznosc czynnosci konwencjonalnych . Normy regulujace  waznosc czynnosci konwencjonalnych. W tekstach aktow normatywnych ktore dotycza osob fizycznych ... przpeisy szczegolowe zapisuje  sie w kolejnosci ... obowiazki uprawnienia przpisy o organach i trybie postepownia... przepisy wyznaczajace sankcje. Inna jest kolejnosc w aktach normatywnych, gdzie glownych podmiotem sa organy.       przepisy prawa materialnego , przepisy wyznaczajace sankcje .

Przepisy czesciowe: Zawieraja normy ktore reguluja oddzialywanie nowego aktu normatywnego na stosunki uksztaltowane dotychczas obowiazujacym prawem. powinny zawierac roztrzygniecia dotyczace sposobu zakonczenia spraw ktore sa w toku czyli nie zakonczonych prawomocnymi orzeczeniami. Rozstrzygniecia dotyczace powolania nowopowolanych .. np sadow administracyjnych . Rozstrzygniecia dotyczace utrzymania przepisow ktore powstaly na gruncie dotad obowiazujacego prawa. Powinny wyznaczac do kiedy dzialaja likwidowane instytucje prawne.

Przepisy koncowe- ustalaja kiedy akt wchodzi w zycie . Jakie dotad obowiazujace akty wraz zwchodzacym w zycie nowo ustalonego zotsaja uchylone .

Slownictwo tekstow prawncyh oraz konstrukcj za pomoca ktorych w przepisach prawncyh wyraza sie normy prawne.

Slownictwo: jezyk tekstow prawnych powinien byc zrozumialy dla adresata. Adresaci dziela sie na tych znjaocych slownictwo i nie.

Wiekszosc tekstow prawnych nie jest kierowana do pierwotnych adresatow. Do peirwotnych jest kierowana konstytucja np.

Legislator musi zadbac  komunikatywnosc tekstu prawnego A z drugiej strony musi zadbac o adekwatnosc aby nie bylo w tekscie zbednych slow ... reguly tma nadmienione byly adekwatnie odtwazane przez adresata.Powinnismy unikac w tekstach terminow wieloznacznych , wadliwosci skladniowych .

Dyrektywy za pomoca ktorych wyslawia sie normy w przepisach. Wtekstach ktorych zaarte sa normy zawierajace uprawnienia do wlasncyh i cudzych zachowaz trzeba wskazac te podmioty i okolicznosci w ktorych maja one obowiazek swiadczyc na rzecz podmiotow uprawnionych. Legislator musi oddzielic przepis ktory wyznacza adresata i okolicznosci zachowania od przepisow w ktorych zawarta jest czesc normy okreslajaca zachowania .( auadekwatniajacy)

Obowiazywania prawa- normatywne aksjologiczne faktyczne obowiazywanie prawa

normatywne wyksztalcilo sie na gruncie pozytywizmu prawniczego i zgodnie z ta koncepcja prawo jest wyrazem woli suwerena. To on stanowiac prawo rostrzyga o jego  obowiazywaniu. Zeby norma obowiazywala musi byc ustanowiona przez wlasciwy podmiot we wlasciwej formie we wlasciwym trybie. po to zeby norma oowiazywala musi zostac prawidlowo opublikowana.

Publikacja -urzedowe podanie w dzienniku urzedowym wlasciwym w ktorm zawarte sa normy prawne.

Norma musi wejsc w zycie . czym innym jest publikacja. wejscie w zycie oznacza ze adresaci maja obowiazek spelnienia norm prawnych . decyzja o tym czy ustawa wejdzie w zycie zalezy od ustawodawcy. Akt nomratywny wchodzi w zycie w terminie puzniejszym od dnia publikacji. Akt normatywny obejmuje sytuacji  sprzed pubikacji. Koncepcja z wznaczeniu normatywnym zaklada ze obowiazywuja tresci zawarte w tekscie prawnym. ( obowiazuja rowniez konsekwencje logiczne ).

obowiazywanie prawa ( aksjologicznie)

koncepcja obowiazywania prawa praktycznego. Sformulowana przez realistow amerykanskich. Prawem jest to co robia urzednicy.

W praktyce dominuje koncepcja normatywna .

Wyroznia sie 3 typy regul kolizyjnych

-hierachiczne: nakazuje przyjac prawnikowi ze norma o wyzszej mocy prawnej uchyla norme o nizszej mocy prawnej bez wzgledu na to kiedy one weszly w zycie i na to ktora jest bardzije ogolna.

- hronologiczna

- merytoryczna norma bardzije szczegolowa wylacza z zastosowania normy bardzije ogolnej.Rozstrzyga o zastosowaniu .

Pierwszenstwo zawsze nalezy dla reguly hierarchiczenej

Prolem zakresu terytorialnego i personalnego obowiazywania norm prawnej.

Personalny aspekt obowiazywania norm prawnych ma rozny charakter roznych galeziach prawa . w prawie karnym mamy 3 zasady . zasada odpowiedzialnosci podmiotowej , przedmiotowej , wszechswiatowej.

Podmiotowa dotyczy obywateli ktorzy popelnili przestepstwo na teryterium swego panstwa lub obcego

przedmiotowa obejmuje cudzoziemcow ktorzy popelnili przestepstwo na terenie panstwa na ktorym przebywaja. Dotyczy ambasadorow ludzi ktorzy naleza do rodzin i placowek .

Zasada represji wszechswiatowej. : handel narkotykami , falszowanie pieniedzy , handel kobietami i dziecmi , rozbojnictwo morskie, uzywanie srodkow ktore moga powodowac powszechne niebezpieczenstwo lub sam zamiar , terroryzm . Takie przestepstwa sa wszedzie scigane na swiecie

System prawa :

obowiazujacy w danym panstwie , obowiazujace normy nie sa luznym zbiorem i przypadkowym ale tworza uporzadkowana i wewnetrznie kocheretna calosc . nauka praw posluguje sie znaczeniem terminu system ktory jest intuicyjnie pojmowany w jezyku powszechnym.....Kazda norma wyzsza stanowi dla prawnikow podstawe obowiazywania normy nizszej . (Hans Kelsen tworca normatywizmu) (gustaw Radbruch) Zdaniem Kelsena dla systematyzacji prawa nie maja istotnego znaczenia zwiazki tresciowe meidzy normami . podstawowe znaczenie maja wnioski kompetencyjne.Przyjmujemy ze system prawa jest efektem zabiegow systematyzacyjnych ktore rozpoczyna prawodawca akontynuje praktyka prawodawcza.

Prawnicy posluguja sie  stwierdzeniem system prawa w 2 znaczeniach .

System typow : wyroznia sie 2 ich podstawowe odzaje , system prawa ustawowego( w europie wszystkie panstwa procz anglii) , system prawa precedensowego( anglia usa kanada,)

System typ to system atrybutow .

Do nich nalezy normatywny system procesow i stosowania prawa.Sady nie moga tworzyc prawa maja prawo tylko stosowac.

Akty o nizszej mocy musza byc zgodne z ustawa a ustawa musi byc zgodna z konstytucja .

Recepcja prawa rzymskiego . Prymat ustawy .. materia zastrzezona dla ustawy i nalezy do niej  prawa i wolnosci jednostki ustroj i zadania organow panstwowych. Budzet panstwa.

Ostatnia cecha majaca wymiar historyczny...istotne podobiestwa  w systemach krajowych . Panstwa europejskie przneosily instytucje wyksztalcone w prawie rzymskim.

System prawa precedensowego jest w  zasadzie odwroeniem systemu normatywnego. Sady moga tworzyc prawo . sadowa decyzja tworzaca prawo nazywa sie precedensem . brak recepcji prawa rzymskiego, w tym systemie podstawowa role posiadalo prawo zwyczajowe i zasada slusznosci. Wazne jest pojecie precedensu  czyli sadowa decyzja tworzaca prawo ... sklada sie z 2 elemntow :

zasady rostrzygniecia ktora to zasada obowiazuje w innych podobny sprawach sadow nizszyc instancji. Oraz drugim elemntem sa wiazace nastepstwa prawne i one nie maja charakteru wiazacego.  Wiaze zasada rostrzygniecia . Precedens jest zrodlem w znaczeniu nomatywnym prawem worzonym przez sad . Praktyka stworzyla reguly uchylania precedensow.

1.) regula jest taka ze precedens moze zmienic tylk sad ktory go ustanowil lub sad wyzszej instancji.W ystemach precedensowych coraz wieksze znacenie ma ustawodastwo. doktryna dobrobytu legitymizowala panstwo do dzialan ktore mialy zmierzac do zmniejszenia nierownosci w spoleczenstwie i ich nastepstw. Ustawa moze uchylic precedens a precedens nei moze uchylic ustawy.

System konkretny : to ogol normobowiazujacy w danym panstwie w danym czasie . Normy obowiazujace sa przez prawodawce i nastepne przez praktyke i dok