Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Tekst prawny, przepis prawny, słownictwo, publikacja, obowiązywanie prawa, wykład, notatki


Prowadzący Kustra
Informacja dla prowadzących
Podgląd

prawo mail.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

PRAWOZNASTWO:

teks prawny -to opublikowany akt normatywny .Budowa tekstu prawnego ma charakter standaryzowany.Zasady techniki prawodawczej to sa reguly ktore wyznaczaja budowe strukture tekstu prawnego. zasady podzialu przpeisow prawnych oraz reguly formulowania norm w przepisach prawnych . zasady techniki prawodawczej we wspolczesnych panstwachn maja charakter normatywny stnaowia zrodlo prawa i tka jest w polsce( od miedzywojnia).W wielu pnstwach te zasady nie maja normatywnego charakteru sa to podreczniki techniki legislacyjnej np w austri. ( tam zakladaja zgodnie z ktorym faktyczna znajomosc i przygotowanie do roli legislatora jest wzniejsze niz uregulowanie tych zasad i przekonanie ze jesli zostalo uregulowane to tka jest )W polsce budowa tekstow prawncyh jest regulowna rozporzadzeniem.

Zasady budowy tekstu prawnego: zgodnie z zasadmi techniki rawodawczej . nalezy wyodrebnic 2 czesci- normatywna ktora nie sklada sie z przepisow prawnych. Oraz czesc normatywna artykulowana ktora sklada sie z pzepisow prawnych. Czesc nienormatywna obejmuje naglowek ktory musi zawierac nazwe aktu normatywnego tytul ustawa o radzie ministrow,nazwa tytul  data i miejsce ustanowienia. W przypadku aktow wykonawczych czesc nienormatywna zawiera podstawe prawna.W przypadku duzych aktow normatywnych duzych ustaw . czecs nnormatywna obejmuje preambule znajduje sie ta czesc w nienormatywnej czesci.Aktualnie uznano ze czesc wypowiedzi w prambule uznano ze ma normatywny charakter mimo tego ze jest czescia nienormatywna.Czesc nienormatywna ma spelniac w istocie czesc informacyjan , ale w przypadku preambuly tak nie jest . Czesc normatywna tekkstu prawnego sklada sie  zprzepisow prawnych .

Przepis prawny to najmniejsza jednostka redakcyjna tekstu prawnego.

Zasady techniki prawodawczej wskazuja jaka powinna byc kolejnosc ...

Podzial .. najpierw przepisy ogolne , szczegolowe....., przjesciowo dostosowujace , uchylajace

Ogolne - Mowia nam kto odpowiada karnie jakie sa rodzaje winy etc...Jakie sa okolicznosci uchylajace wine . Wspolne dla calego kodeksu

szczegulowe - nakladajace na osoby fizyczne . Waznosc czynnosci konwencjonalnych . Normy regulujace  waznosc czynnosci konwencjonalnych. W tekstach aktow normatywnych ktore dotycza osob fizycznych ... przpeisy szczegolowe zapisuje  sie w kolejnosci ... obowiazki uprawnienia przpisy o organach i trybie postepownia... przepisy wyznaczajace sankcje. Inna jest kolejnosc w aktach normatywnych, gdzie glownych podmiotem sa organy.       przepisy prawa materialnego , przepisy wyznaczajace sankcje .

Przepisy czesciowe: Zawieraja normy ktore reguluja oddzialywanie nowego aktu normatywnego na stosunki uksztaltowane dotychczas obowiazujacym prawem. powinny zawierac roztrzygniecia dotyczace sposobu zakonczenia spraw ktore sa w toku czyli nie zakonczonych prawomocnymi orzeczeniami. Rozstrzygniecia dotyczace powolania nowopowolanych .. np sadow administracyjnych . Rozstrzygniecia dotyczace utrzymania przepisow ktore powstaly na gruncie dotad obowiazujacego prawa. Powinny wyznaczac do kiedy dzialaja likwidowane instytucje prawne.

Przepisy koncowe- ustalaja kiedy akt wchodzi w zycie . Jakie dotad obowiazujace akty wraz zwchodzacym w zycie nowo ustalonego zotsaja uchylone .

Slownictwo tekstow prawncyh oraz konstrukcj za pomoca ktorych w przepisach prawncyh wyraza sie normy prawne.

Slownictwo: jezyk tekstow prawnych powinien byc zrozumialy dla adresata. Adresaci dziela sie na tych znjaocych slownictwo i nie.

Wiekszosc tekstow prawnych nie jest kierowana do pierwotnych adresatow. Do peirwotnych jest kierowana konstytucja np.

Legislator musi zadbac  komunikatywnosc tekstu prawnego A z drugiej strony musi zadbac o adekwatnosc aby nie bylo w tekscie zbednych slow ... reguly tma nadmienione byly adekwatnie odtwazane przez adresata.Powinnismy unikac w tekstach terminow wieloznacznych , wadliwosci skladniowych .

Dyrektywy za pomoca ktorych wyslawia sie normy w przepisach. Wtekstach ktorych zaarte sa normy zawierajace uprawnienia do wlasncyh i cudzych zachowaz trzeba wskazac te podmioty i okolicznosci w ktorych maja one obowiazek swiadczyc na rzecz podmiotow uprawnionych. Legislator musi oddzielic przepis ktory wyznacza adresata i okolicznosci zachowania od przepisow w ktorych zawarta jest czesc normy okreslajaca zachowania .( auadekwatniajacy)

Obowiazywania prawa- normatywne aksjologiczne faktyczne obowiazywanie prawa

normatywne wyksztalcilo sie na gruncie pozytywizmu prawniczego i zgodnie z ta koncepcja prawo jest wyrazem woli suwerena. To on stanowiac prawo rostrzyga o jego  obowiazywaniu. Zeby norma obowiazywala musi byc ustanowiona przez wlasciwy podmiot we wlasciwej formie we wlasciwym trybie. po to zeby norma oowiazywala musi zostac prawidlowo opublikowana.

Publikacja -urzedowe podanie w dzienniku urzedowym wlasciwym w ktorm zawarte sa normy prawne.

Norma musi wejsc w zycie . czym innym jest publikacja. wejscie w zycie oznacza ze adresaci maja obowiazek spelnienia norm prawnych . decyzja o tym czy ustawa wejdzie w zycie zalezy od ustawodawcy. Akt nomratywny wchodzi w zycie w terminie puzniejszym od dnia publikacji. Akt normatywny obejmuje sytuacji  sprzed pubikacji. Koncepcja z wznaczeniu normatywnym zaklada ze obowiazywuja tresci zawarte w tekscie prawnym. ( obowiazuja rowniez konsekwencje logiczne ).

obowiazywanie prawa ( aksjologicznie)

koncepcja obowiazywania prawa praktycznego. Sformulowana przez realistow amerykanskich. Prawem jest to co robia urzednicy.

W praktyce dominuje koncepcja normatywna .

Wyroznia sie 3 typy regul kolizyjnych

-hierachiczne: nakazuje przyjac prawnikowi ze norma o wyzszej mocy prawnej uchyla norme o nizszej mocy prawnej bez wzgledu na to kiedy one weszly w zycie i na to ktora jest bardzije ogolna.

- hronologiczna

- merytoryczna norma bardzije szczegolowa wylacza z zastosowania normy bardzije ogolnej.Rozstrzyga o zastosowaniu .

Pierwszenstwo zawsze nalezy dla reguly hierarchiczenej

Prolem zakresu terytorialnego i personalnego obowiazywania norm prawnej.

Personalny aspekt obowiazywania norm prawnych ma rozny charakter roznych galeziach prawa . w prawie karnym mamy 3 zasady . zasada odpowiedzialnosci podmiotowej , przedmiotowej , wszechswiatowej.

Podmiotowa dotyczy obywateli ktorzy popel