Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

EKOLOGIA ĆWICZENIA


Prowadzący Artur Pawłowski
Informacja dla prowadzących
Podgląd

EKOLOGIA ĆWICZENIA zagadnienie 1 i 2.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

EKOLOGIA ĆWICZENIA

Zadanie 1.

 1. Środowisko – ogól czynników wpływających na osobnika w całym okresie jego życia
 1. Środowisko biotyczne-obejmuje wszystkie organizmy żywe
 2. Środowisko abiotyczne-obejmuje wszystkie czynniki przyrody nieożywionej

Czynniki ekologiczne- warunki środowiska, które oddziałują na rozwój osobników w populacji, tj. wpływają na możliwości występowania gatunków, organizmów, ich przeżycia i rozrodu.

 1. Czynniki abiotyczne (np. temperatura, światło, dwutlenek węgla) czynniki ekologiczne natury fizycznej określające warunki środowiska nieorganicznego (przyrody nieożywionej), samodzielnie lub wraz z innymi czynnikami wywierające wpływ na ekosystemy będące na różnym poziomie organizacji, w głównym stopniu kształtują biotop i wpływają istotnie na zamieszkujące go rośliny i zwierzęta które muszą na drodze ewolucji przystosować się do nich.
 2. Czynniki biotyczne -polegające na oddziaływaniu żywych organizmów w sposób bezpośredni lub pośredni na inne żywe organizmy, regulują rozmieszczenie i liczebność populacji i

określają zależności wewnątrzgatunkowe i międzygatunkowe

Populacja - zespół organizmów tego samego gatunku zamieszkujących określony teren, krzyżujących się ze sobą

Cechy:

 1. Zagęszczenie populacji-średnia liczba osobników uzależnionych  od danej populacji przypadająca na jednostkę powierzchni lub objętości zamieszkałego obszaru
 2. Rozrodczość-liczba potomstwa produkowanego w danym czasie:
 1. Rozrodczość potencjalna- największa ilość potomstwa, która mogłabybyc wydana w optymalnych warunkach
 2. Rozrodczość realizowana-rzeczywista liczba wydanego potomstwa
 1. Śmiertelność-liczba osobników  należących do określonej populacji które giną w określonym czasie z różnych powodów
 1. Przyczyny śmiertelności: środowiskowe, osobnicze, populacyjne, biocenotyczne
 1. Migracje
 2. Struktura wiekowa- stosunek ilościowy populacji pomiedzy osobnikami w róznym wieku. Populacje dzieli się na 3 kategorie wiekowe: młode, dorosłe  i stare. Wyróznia się :

 1. Struktura genetyczna

Biocenoza: skłąd gatunkowy, charakterystyczny dla danych warunków siedliskowych obejmujących gatunki, które są do niech najlepiej przygotowane:

 1. Pełnośc składu gatunkowego-obecnosc w biocenozie zarówno producentów jak i konsumentów, istnienie oddziaływań miedzy populacjami w jej obrębie.

Biotop -nieożywiona część biocenozy obszar zajęty przez organizmy

Nisza ekologiczna - czynniki o które dany gatunek może konkurować z innymi gatunkami w danym środowisku (warunki w jakich gatunek występuje, zasoby jakie wykorzystuje, czas w którym jest obecny)

Siedlisko (habitat) – każdy fragment biosfery, w którym dany gatunek może występować stale bądź okresowo. Każde siedlisko zapewnia wiele nisz ekologicznych.

Krążenie materii w ekosystemie:

Materia krąży w  ekosystemie ponieważ rośliny pobierają ją  z gleby w postaci związków nieorganicznych .W procesie fotosyntezy przekształcają pobrane substancje w związki organiczne, które następnie spożywają zwierzęta. Rośliny zjadane są przez zwierzęta roślinożerne które następnie zostają spożyte przez zwierzęta mięsożerne. Gdy rośliny obumierają a zwierzęta giną ich ciała są rozkładane przez bakterie i grzyby. Związki organiczne są rozkładne do nieorganicznych i obieg się zamyka.

Przepływ energii w ekosystemie:

Energia słoneczna podczas fotosyntezy zamieniana jest w energię  chemiczną i w tej postaci kumulowana jest w związkach organicznych wytwarzanych przez rośliny. Podczas ich rozkładu w trakcie oddychania energia ta zostaje wyzwolona i może być wykorzystana przez rośliny procesie fotosyntezy. Jednak część wyzwolonej wówczas energii ulega rozproszeniu w postaci ciepła. Organizmy z każdego kolejnego poziomu troficznego pobierają tylko część materii z poprzedniego poziomu. Na każdym poziomie zachodzą  straty energii w postaci ciepła. Ostatecznie destruenci, rozkładając materię organiczną do nieorganicznej, powodują całkowite uwolnienie energii skumulowanej w wiązanich chemicznych podczas tworzenia tych związków. Zatem w ekosystemie istnieje przepływ energii.

Zadanie 2.

Biom – rozległy obszar o określonym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i szczególnym świecie zwierzęcym.

Klimat odgrywa znaczącą rolę w rozmieszczeniu i zróżnicowaniu organizmów zywych na ziemi. Główne czynniki, mające wpływ na roślinność i zwierzęta to:
- warunki klimatyczne:
• temperatura
•  nasłonecznienie
•  opady
• wilgotność
- rodzaj gleb
- rzeźba terenu
- stosunki wodne

Występowanie roślinności i obecność zwierząt na danym terenie są kształtowane przez klimat. W rozmieszczeniu tym można dostrzec pewien porządek; od bieguna ku równikowi rozciągają się kolejne strefy, pasma biomów uzależnione od coraz wyższej temperatury i nasłonecznienia. Oprócz temperatury ważnymi czynnikami warunkującymi rozmieszczenie biomów jest ilość dostępnej wody.

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...