Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Ocena ryzyka zawodowego fryzjer kosmetyczka


Prowadzący Tadeusz Sałacki
Informacja dla prowadzących
Podgląd

51-fryzjer, kosmetyczka.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku : fryzjer, kosmetyczkaw Salonie Rfyzjersko-Kosmetycznym


Wstęp.

Zapewnienie bezpiecznego wykonywania pracy w zakładach przemysłowych jest w Polsce usankcjonowana prawnie. Zgodnie z artykułem nr 226 znowelizowanego Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywanymi czynnościami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami w środowisku pracy.

Ryzyko zawodowe zgodnie z § 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodującą straty, a w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Przeprowadzona ocena ryzyka stanowi podstawę do zastosowania przez pracodawcę organizacji pracy i stworzenia stanowisk pracy zabezpieczających pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia.

Procedura oceny ryzyka.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku fryzjera i kosmetyczki  została przeprowadzona w oparciu o wymagania polskiej normy PN-N-18002:2000.

Przebieg oceny ryzyka składa się z powiązanych ze sobą etapów. Według Polskiej Normy PN-N-18002 ocena ryzyka zawodowego składa się z następujących działań:

W pierwszym etapie przeprowadzonej oceny ryzyka zebrano informacje dotyczące:

  1. charakterystyki stanowiska pracy (lokalizacja, realizowane zadania),
  2. charakterystyki osób pracujących na stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży, młodocianych, osób niepełnosprawnych,
  3. wykonywanych czynności oraz czasu ich wykonywania,
  4. stosowanych technologii i używanych materiałów,
  5. źródeł zidentyfikowanych zagrożeń,
  6. możliwych skutków zagrożeń,
  7. stosowania środków ochronnych,
  8. występowania chorób zawodowych, wypadków, itp. na analizowanym stanowisku.

Drugi etap w analizie ryzyka fryzjera obejmował identyfikację zagrożeń: