Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Program strzelań z broni strzeleckiej. Szkol. 857/2012


Podgląd

program strz. z broni strz. 2012.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ


SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO

Szkol. 857/2012

PROGRAM

STRZELAŃ Z BRONI STRZELECKIEJ

WARSZAWA


2012

SZEF

SZTABU GENERALNEGO WP

ROZKAZ NR 167/Szkol./P7

SZEFA SZTABU GENERALNEGO WP

z dnia 21 lutego 2012 roku

w sprawie wprowadzenia do użytku

„Programu strzelań z broni strzeleckiej”

Na podstawie § 7 ust. 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270 z późn. zm.),

rozkazuję:

  1. Wprowadzić do użytku w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
    z dniem 1 września 2012 r. „Program strzelań z broni strzeleckiej” stanowiący załącznik do niniejszego rozkazu.
  2. Traci moc: rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 686/Szkol./P3 z dnia
    12 sierpnia 2005 roku wprowadzający „Program strzelań z wozów bojowych” (DD/7.0.1) – sygn. Szkol. 807/2005.
  3. Rozkaz wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

/-/  generał Mieczysław CIENIUCH

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE...........................................

8

ROZDZIAŁ 1.

WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE.....

8

ROZDZIAŁ 2.

OCENA WYSZKOLENIA..................................................

14

ROZDZIAŁ 3.

PORZĄDEK PODCZAS STRZELAŃ................................

16

ROZDZIAŁ 4.

OBOWIĄZKI OSÓB FUNKCYJNYCH.............................

21

ROZDZIAŁ 5.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.........................................

29

CZĘŚĆ II

ZESTAW ĆWICZEŃ I STRZELAŃ..................................