Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

nasiennictwo - notatki


Uniwersytet Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Punkt kształcenia
UWM
UWM Olsztyn
Prowadzący Jacek Kwiatkowski
Informacja dla prowadzących
Podgląd

nasiennictwo.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

1Mate si kwalifikowany-wytwarzany w hodowli zachowawczej lub pochodzi ze specjalnie prowadzonych plantacji rozmnożeniowych i przy właściwym przebiegu produkcji i rzetelnym nadzorze jest mat pełnowartościowym o stwierdzonej tożsamości odmianowej przez upoważnioną jednostkę.W obrębie msk wyróżnia się stopnie kwalifikacji które odpowiadają kolejnym rozmnożeniom materiału hodowcy.Dla roślin rolniczych są to:mat hodowcy MM;elitarny:- przedbazowy PB 3,2 rozmnożenie przed nasionami kwalifikow;- bazowy(dla odmian ustalonych B; dla komponentów rodzicielskich odmian mieszańcowych Ro,RM);materiał kwalifikowany:- dla odmian ustalonych (K1;K2);- dla odmian mieszańcowych F1.M standardowy od kw różni się tym że tożsamość odmiany stwierdza jej hodowca a nie IORiN.Dotyczy tylko rośl warzywnych i jest odpowiednikiem ostatniego stopnia kwalifikacji nie podlega dalszej reprodukcji.kolory etykiet:- przedbazowy(biały z fioletowym przekątnym paskiem);kwalifiko I rozm(niebieski);kwalifik II rozmn(czerwony);-handlowy(brąz);mieszany(zielony);standardowy(żółty).Ocena polowa polega na sprawdzeniu dokumentacji i jednej lub kilkakrotnej ocenie zasiewów wykonanej na podstawie specjalnych szczegółowych przepisów.Wyniki oceny wpisuje się do arkusza o.p. Jeśli plantacja zostanie zakwalifikowana kwalifikator wydaje świadectwo kwalifikacji polowej które jednak nie uprawnia do traktowania uzyskanego m siewnego jako mat kwalifikowanego.Konieczna jest jeszcze kwalifikacja samego m siewnego.Organoleptyczna ocena nasion.Cel:ogólna ocena badanego m siewn zwłaszcza stwierdzenie czy nasiona nie wykazują wad które mogłyby ujść uwadze przy wykonywaniu analiz szczegółowych.Oceny przeprowadzane są 2x.Obejmuje*sprawdzenie ogólnego stanu i jednolitości partii z której mają być pobrane próbki do badań*oznaczenie barwy,połysku i wyglądu nasion*spr zapachu* obecności szkodników i pozostałości po nich,porażenia nasion przez choroby*orientacyjne określenie wilgotności,czystości.Ocena orga nie polega na dokładnych badaniach,wprawny pracownik przeprowadza ją szybko znajdując wady na które będzie trzeba zwrócić szczególną uwagę.Oznac zapachu nasion. Pewne zapachy mogą świadczyć o wadach masy nasiennej:spichrzowy(rozkład pyłu mącznego lub nasiona są silnie uszkodzone)stęchły (spirytusowy, słodowy, drożdżowy)procesy fermentacji-dymu(n nieprawidłowo suszone);czosnku (n zanieczyszczone cebulkami dzikiego czosnku);pleśni (rozwój grzybów pleśniowych);miodowy (obecność rozkruszka mącznego)Oznaczenie zapachu na sucho- nabrać na dłonie dużą ilość nasion ogrzewa się je przez kilkakrotne mocne chuchanie i wącha z bliska.na mokro-nasiona wsypać do zlewki napełnić do połowy, następnie nalać wody o temp 60-70°C tak by nasiona były przykryte. Nakryć płytką szklaną. Po 3-5 min odlać wodę zamieszać nasiona i powąchać z bliska..5.Partia nasion to określona ich ilość, jednorazowo przygotowana i przechowywana, złożona z jednego gatunku i jednej odmiany. Partia nasion może zawierać nasiona z jednej plantacji lub zawierać nasiona połączone z różnych plantacji.Nr p nasion-1pole rok produkcji (3),2pola kod województwa (28), jedno z czterech pól to kod przedsiębiorcy(1111), jedno z czterech pól to kod własny(C123) np. 3281111/C123.Przed przystąpieniem do pobierania próbek należy sprawdzić w dokumentacji partii:gat,odmianę,stopień kwalifikacji,ciągłość kwalifikacji (jeśli nasiona są kwalifikowane);- deklarację jednolitości partii;- prawidłowość opakowania oraz etykietowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.6.Makrosporogeneza:zalążki wyst w zalążni zaw.kom.macierzystą makrospor,która po podziale redukcyjnym tworzy4hapl makrospory.3zanikaja4 dzieli się mitotycznie tworząc woreczek zalązkowyzawiera on8hapl jader,wśród których jądrow kom jajowej i2j biegunowe(zlewające się we wtorne jadro w.zalązk)biora bezpośredni udział w zapłodnieniu.7. Nasiono składa się z zarodka, łupiny nasiennej i tkanki spichrzowej.8. Wilgotność kondycjonalna- stan wilgotności której górny poziom nie intensyfikuje procesów życiowych w nasionach.zalezy od składu chem nasion,W krytyczna- próg wilgotności którego przekroczenie powoduje gwałtowny wzrost procesów życiowych w nasionach na skutek pojawienia się w nich wody wolnej.W.równoważna ustalona wilg nasion podczas przechowywania w stałych warunkach,zależna od względnej wilg powietrza w magazynie i od jego temp.9 Metoda suszarkowaSON. Próbkę o znanej masie suszy się w ściśle określonych warunkach nie powodujących strat innych subst oprócz wody swobodnej różnica masy przed i po suszeniu jest masa odparowanej wody którą wyraża Się w% w stosunku do pierwotnej świeżej masy próbki.Wilg oznacza się w2 powtórzeniach gdyż nawet drobna niedokładność w wykonaniu badania może znacznie zniekształcić wynik.Oznaczać tego samego dnia lub następnego dnia po otrzymaniu próbki.Nasion pozostałych po badaniu się nie przechowuje.Wyróżnia się2 metody:niskiej stałej i wysokiej stałej temp. niskiej stałej stosowana do nasion zaw lotne subst lub u których na skutek utleniania lub rozkładu może dojść do zmiany masy nie związanej z odparowaniem wody.Obejmuje:gat rośl cebulowych, gorczyc,kapustnych,len,lniankę,rzepak,soja,nasiona drzew.suszy się w temp.103°Cprzez 17h*wysokiej stałej temp obejmuje pozostałe nasiona,które suszy się w temp133°C przez 4h dla kukurydzy.2h-zboża,1h-pozostałe gat.Nasiona duże przed suszeniem zmie