Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Biomedyczne podstawy rozwoju i zachowania - zagadnienia


Uniwersytet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Adama Mickiewicza
UAM
im. Adama Mickiewicza
uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prowadzący K. Waszyńska
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Pedagogika_zag_egzam.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Biomedyczne podstawy rozwoju i zachowania - zagadnienia do egzaminu

 1. Definicje rozwoju, wzrastania, różnicowania, morfogenezy.
 2. Komórka zwierzęca jako elementarna jednostka życia.
 3. Fazy rozwoju ontogenetycznego:
 • zapłodnienie
 • główne zdarzenia rozwojowe  okresu prenatalnego (wewnątrzmacicznego)
 • czynniki warunkujące prawidłowy stan rozwoju noworodka
 • krótka charakterystyka okresu niemowlęcego i dzieciństwa.
 1. Charakterystyka okresu pokwitania:
 • charakterystyka zmian fizycznych u chłopców i dziewcząt,
 • działanie osi podwzgórze-przysadka-gonady w okresie pokwitania u dziewcząt i chłopców
 • następstwo zmian rozwojowych w okresie pokwitania u dziewcząt i chłopców
 1. Biologiczne przejawy starzenia się człowieka.
 2. Czynniki odpowiedzialne za zmienność cech u człowieka w różnych fazach ontogenezy (genetyczne i środowiskowe).
 3. Nieprawidłowości genetyczne (choroby dziedziczne, wrodzone wady w oparciu o przykłady podane na wykładzie).
 4. Układ nerwowy: kontrola i regulacja zachowań człowieka.

Wiadomości z wykładu proszę uzupełnić lekturą:

Rozwój biologiczny człowieka. N.Wolański Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa  od wydania pierwszego po wydanie siódme.

Współpraca

Wczytywanie...