Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

NOTATKI Z FILOZOFII - FILOZOFIA 1


Uniwersytet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Adama Mickiewicza
UAM
im. Adama Mickiewicza
uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Podgląd

FILOZOFIA 1.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
Prof. dr hab. E. Jeliński

1. Filozofia jako sposób życia (przedmiot filozofii)

Etymologiczne wyjaśnienie przedmiotu filozofii:

philos – miłośnik sophio – mądrość czyli miłośnik mądrości (miłowanie mądrości)


Cyceron w rozmowach tuskulańskich podał, że to Pitagoras pierwszy użył terminu filozofia dla oznaczenia tych, którzy mądrość miłują. Jego zdaniem człowiek miał tylko dążyć do mądrości. Mądrość to cecha Bogów, a nie człowieka. To Bogowie odznaczają się mądrością jako stanem niemożliwym do osiągnięcia, a człowiek dąży do mądrości, zbliża się, ale osiągnąć jej nie jest w stanie.


Przedmiot filozofii ulegał ciągłym przemianom i to powodowało, że filozofia nie dysponuje zgodnym określeniem swego przedmiotu badań.


Filozofia powstała 3000 tys. lat temu w Chinach, Indiach i na Bliskim Wschodzie, a europejska około 2500 tys. lat temu w Grecji (VII - VI w. p.n.e.). Narodziny filozofii europejskiej doprowadziły do ukształtowania się jej jako nauki ogólnej, z której wyrosły nauki szczegółowe.


Filozofia w życiu potocznym interpretowana jest jako:

1). światopogląd - są tacy, którzy filozofię traktują jako ogólny pogląd na świat czyli utożsamiają tą filozofię ze światopoglądem człowieka. Na ten światopogląd składają się określone twierdzenia otaczającego nas świata, człowieka, roli i związków z tym otaczającym go światem itd.,

2). postawa człowieka - jest taka grupa wypowiedzi zgodnie z którymi filozofia jest pewną postawą życiową człowieka i to zawiera się w stwierdzeniu, kiedy wypowiadamy, że każdy człowiek w życiu ma jakąś filozofię i na ową jakąś filozofię składają się przekonania, motywy, idee, które mają być uzasadnieniem działań ludzkich w sferze spraw codziennych,

3). dociekliwy sposób myślenia - są tacy, którzy na filozofię patrzą jako na dyscyplinę pobudzającą aktywność umysłową jako dyscyplinę kojarzącą się z dociekliwością. Filozofia jest dogłębnym sposobem myślenia o rzeczach i zjawiskach,

4). pewien styl, metoda myślenia - spotykamy się z takim stanowiskiem, wyjaśniamy w znaczeniu złośliwy, relatywny. Kojarzy się jako pewien styl, filozofia myślenia, oderwania od jego rzeczywistego życia.


Filozofia - jej powstanie to:

1). nowy etap rozwoju kultury intelektualnej ludzkości,

2). nowa forma świadomości społecznej - racjonalne (zgodne z rozumem) badanie istoty świata oraz badanie miejsca i pozycji człowieka w strukturze świata,

3). nowa dziedzina dociekań rozumowych i nowe postawy poznawcze - krytyczne wobec dotychczasowych wysiłków poznawczych.


Okresy filozofii:

1). okres kształtowania

a). od VI do IV w. p.n.e. (do Arystotelesa),

b). okres „filozofii i nauki”, „jedności światopoglądu i nauk społecznych”,

c). dwóch koncepcji przedmiotu filozofii:


- Filozofia Sokratejska - to nauka o człowieku i jego miejscu we wszechświecie
(antropologia), oraz o moralności i postępowaniu człowieka z punktu widzenia dobra i zła
(etyka). System etyczny Sokratesa - wiedza jest cnotą i wystarczy być mądrym by być
cnotliwym,

- Filozofia Demokratejska - to nauka o całym wszechświecie (kosmologia), o pochodzeniu
wszechświata (kosmogonia), i o poznaniu (gnozeologia, epistemologia); materializm
demokratejski - wywyższenie materii ponad duch,

2). okres dominacji filozofii nad naukami szczegółowymi

a). od IV w. p.n.e. (od Arystotelesa) do połowy XIX w.

b). proces uniezależniania się nauk szczegółowych od filozofii np.: Astronomii -
Ptolemeusz; Logiki - Arystoteles,

3). okres filozofii naukowej - od połowy XIX wieku.


Przedmiot filozofii

Filozofia jako tryb życia (sposób) tak była pojmowana w czasach starożytnych. Zrodzona na przełomie VI/VII stulecia. Poprzez VI wiek, w V wieku przed Chrystusem bardzo wyraźnie jest postrzegana jako sposób życia. Filozofia jest czymś więcej niż tylko pewną postawą moralną, była sposobem istnienia człowieka w świecie. Filozofia ukazywała się u starożytnych jako ćwiczenie myśli, ćwiczenia całego bytu, rzeczywistości podjęte w staraniu o osiągnięcie pewnego startu, osiągnięcie mądrości, która jest niedostępna w całkowitym wymiarze człowiekowi. Ta filozofia stanowiła metodę duchowego postępu wymagające radykalnego zwrotu, wymagające dogłębnej zmiany sposobu życia. Filozofia antyczna była świadoma, iż mądrość jest nieosiągalna. Starożytny Grek wiedział, że mądrości nigdy nie uda się zrealizować sobie jako czegoś trwałego.

Filozofia będąca postrzegana jako sposób życia miała przynosić spokój duszy, świadomość życia w makroświecie. Ta filozofia przedstawiała się także jako metoda leczenia lęku. Miała pozbawić ludzi lękania się. Filozofia miała umożliwiać osiągnięcie niezależności, wolności wewnętrznej czyli autarkeii. Ta filozofia miała także uczyć życia w kontemplacji. To Arystoteles pisał w IV wieku p.n.e., że życie w kontemplacji zapewnia niezależność. Rozprawiał połączenie się jaźni ze światem. Dusza ludzka przebiega cały kosmos, rozciąga się w nieskończoność nieskończonego czasu.

Mamy do czynienia z rozróżnieniem z wykładem filozoficznym, a samą filozofią. To rozróżnienie świadczyło o traktowaniu filozofii jako sposobu życia. Wg stoików poszczególne części składowe filozofii: logika, fizyka i etyka są częściami nie samej filozofii, ale były częściami wykładu filozoficznego.

Filozofia jako sposób życia sama to już nie jest żadną teorią podzieloną na części, to jest akt niepowtarzalny polegający na tym, aby żyć z logiką, fizyką i etyką. Nie uprawiamy teorii logiki, nie uprawiamy teorii fizyki, lecz kontemplujemy kosmos czyli makroświat.

Wykład filozoficzny nie jest filozofią. To przesłanie zapoczątkowane przez stoików. Następstwem tego było to, co sprowadza się do różnicy między teorią, a praktyką.

Sentencje, lubowali się w tym Grecy, np. Epikur to także koncepcja oparta na przyjemnościach ducha.


Sokrates (469-399)

Filozofia antyczna zaczęła się utożsamiać z trybem życia, sposobem bycia. Od Sokratesa wziął się sokrateski styl życia. Styl życia Sokratesa cechowała otwartość na ludzi. Sokrateski styl życia opierający się na dialogu był ćwiczeniem do postawienia pod znakiem zapytania samego siebie. Prowadzą do uczynienia swojej duszy najpiękniejszą i najmądrzejszą.

Historycy patrzą na filozofię antyczną nie jako sposób życia, ale przez wykład filozoficzny. Owo uprzedzenie pozostaje w związku z ewolucją samej filozofii (starożytność 1000 lat). Chrześcijaństwo jest w to zamieszane. Od II wieku po Ch

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...