Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

KONTRAKT SOCJALNY CZĘŚĆ I B USTALENIA KONTRAKTU SOCJALNEGO


Prowadzący Andrzej Kurkiewicz
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Kontrakt_socjalny_B_261110.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

(pieczęć ośrodka pomocy społecznej)

Data zawarcia kontraktu socjalnego

..................................................

KONTRAKT SOCJALNY

CZĘŚĆ I B

USTALENIA KONTRAKTU SOCJALNEGO

w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

(dotyczy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

I. Strony kontraktu socjalnego

1. Dane osoby zawierającej kontrakt socjalny

1

Nazwisko


2

Imię

3

Adres zamieszkania /pobytu4

Numer PESEL lub nazwa i numer dokumentu tożsamości w przypadku braku numeru PESEL


2.  Dane pracownika socjalnego jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

Nazwisko

Imię

Nr telefonu kontaktowego

II. Ocena sytuacji życiowej osoby bezrobotnej

  1. Przyczyny aktualnej sytuacji życiowej osoby bezrobotnej  ....................……………..

………..……………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Możliwości osoby bezrobotnej oraz możliwości występujące w środowisku pozwalające na wzmocnienie aktywności i samodzielności lub przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu