Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

SUCHE URZĄDZENIA ODPYLAJĄCE


Prowadzący Zdzisław Roszak
Informacja dla prowadzących
Podgląd

2_Cyklon.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

IV SUCHE URZĄDZENIA ODPYLAJĄCE

Suche urządzenia odpylające są najczęściej stosowanymi odpylaczami w przemyśle. Produkty odpylania otrzymywane są w tych urządzeniach w postaci suchego ciała stałego, który bardzo często może być ponownie wykorzystany.

Problemem suchych urządzeń odpylających jest zagadnienie szczelnego transportu produktów odpylania i jego prawidłowego składowania na wysypisku. Zagadnienie to jest często lekceważone w praktyce, a jest ono jedną z poważnych przyczyn zanieczyszczenia środowiska. Pracujące w przemyśle wysoko skuteczne urządzenia odpylające, emitują do atmosfery coraz mniej pyłów. Wskutek jednak niewłaściwej dalszej gospodarki zatrzymanymi w nich pyłami, bardzo często dochodzi do tzw. wtórnej (niezorganizowanej) emisji bardzo drobnych pyłów do atmosfery. Pyły te są niezwykle groźne dla środowiska i człowieka, gdyż wykazują tendencję do długotrwałego przebywania w atmosferze, czasami nawet przez kilka lat.

Dlatego problem zmniejszenia emisji pyłów do atmosfery to obecnie nie tylko stosowanie wysokosprawnych urządzeń odpylających, ale również prawidłowa ich eksploatacja i zagospodarowanie produktów procesu odpylania.

IV.1. Komory osadcze

Na cząsteczkę pyłu o średnicy “d” opadającą w nieruchomym powietrzu działają siła ciężkości “Q”, siła oporu jaki stawia ośrodek “R” i siła wyporu “W” (rys IV.1).

Wartości tych sił podają kolejne równania

(IV.1)

(IV.2)

(IV.3)

(IV.4)

Rys. IV.1. Siły działające na ziarno

gdzie: p. -gęstość pyłu, o - gęstość ośrodka, w o -prędkość opadania cząstki pyłu, F - powierzchnia przekroju poprzecznego kuli.

Współczynnik zależny jest od wartości liczby Reynoldsa i dla interesującego nas zakresu opadania cząstek w procesach odpylania, czyli zakresu liczby Reynoldsa mniejszej od 0,3 (1) wynosi:

(IV.5)

Po wstawieniu współczynnika do równania IV.4  otrzymujemy:

(IV.6)

gdzie o to lepkość dynamiczna ośrodka, czyli powietrza w temperaturze prowadzenia procesu odpylania.

Ponieważ:

(IV.7)

możemy wyliczyć interesującą nas teoretyczną prędkość opadania cząstki kulistej pyłu o żądanej średnicy “d”:

(IV.8)

Komory osadcze (pyłowe) są najprostszymi urządzeniami odpylającymi, których zasada działania polega na grawitacyjnym opadaniu ziaren pyłu.

Zatrzymany pył gromadzi się na dnie komory, skąd jest przekazywany do ewentualnego ponownego wykorzystania lub składowania w sposób zapobiegający jego wtórnemu pyleniu do środowiska.

Schemat działania komory osadczej przedstawia rys. IV.2.

Rys. IV.2. Schemat komory osadczej

Aby spowodować osadzanie się żądanych wymiarów ziaren pyłu na dnie komory należy dobrać odpowiednią prędkość przepływu gazu przez komorę w g , przy znanej prędkości opadania w o dla danego rodzaju pyłu i jego wymiarów. Porównując czas niezbędny do przebycia przez ziarno pyłu drogi L (najczęściej równej długości komory), z czasem opadania ziarna z wysokośc