Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Ocena ryzyka zawodowego kierowcy samochodu dostawczego


Prowadzący Mariusz Foremniak
Informacja dla prowadzących
Podgląd

5_2_f4_kiersamdost.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
5/2

Ocena ryzyka zawodowego kierowcy samochodu dostawczegoIdentyfikacja zagrożeń

Lp.

Zagrożenie lub czynnik niebezpieczny,
szkodliwy, uciążliwy

Źródło zagrożenia

Możliwe skutki

1

2

3

4

1.

Kolizja drogowa.

Uczestnictwo w ruchu drogowym.

Śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała.

2.

Potrącenie, przygniecenie.

Poruszające się pojazdy na placu magazynowym, przy sklepach, podczas naprawy awaryjnej samochodu na ulicy.

Śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała.

3.

Pożar.

Wypadek drogowy, materiały łatwopalne w warsztacie.

Śmierć na skutek uduszenia, ciężkiego oparzenia.

4.

Położenie stanowiska pracy na poziomie różnym od poziomu otoczenia.

Rampa magazynowa załadowcza.

Ciężkie uszkodzenie ciała, złamania kończyn, urazy głowy.

5.

Poślizgnięcie, upadek na tej samej płaszczyźnie.

Nierówne, śliskie powierzchnie, progi.

Złamania, zwichnięcia kończyn, stłuczenia ciała.

6.

Uderzenie, przyciśnięcie spadającym materiałem, przedmiotem.

Pojemniki, pudła na rampie i w samochodzie.

Drobne urazy kończyn, palców.

7.

Przeciążenie układu ruchu.

Przenoszone, układane pojemniki, pudła z towarem.

Choroby układu szkieletowo-mięśniowego, przepuklina.

8.

Uderzenie o nieruchome elementy.

Wejścia, dojścia.

Drobne urazy całego ciała.

9.

Uderzenie ruchomymi elementami.

Drzwi magazynu, sklepów, samochodu.

Drobne urazy ciała – szczególnie kończyn i głowy.

10.

Prąd elektryczny.

Urządzenia warsztatowe zasilane energią elektryczną.

Śmierć na skutek porażenia prądem elektrycznym.

11.

Gorące powierzchnie.

Układ wydechowy i układ chłodniczy samochodu.

Oparzenia termiczne części ciała – najczęściej palców ręki.

12.

Czynniki chemiczne – kwas siarkowy.

Akumulator samochodowy.

Oparzenia chemiczne kończyn.

13.

Ostre krawędzie.

Taśma i krawędzie opakowań.

Drobne urazy palców ręki.

14.

Praca z użyciem narzędzi z napędem lub bez napędu mechanicznego.

Narzędzia ręczne.

Skaleczenia, zakłucia.

15.

Zmienny mikroklimat.

Zmienne warunki atmosferyczne (zima, lato), wysoka temperatura i przeciągi w kabinie samochodu – podczas upałów.

Choroby układu oddechowego – przeziębienia, udar cieplny.

16.

Stres.

Praca w ruchu ulicznym; odpowiedzialność za pojazd, towar i dokumentację oraz wymuszane tempo pracy – terminowość dostaw.

Choroby układu krążenia, zmęczenie.

KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY

Data …...........

Numer Karty ....................................


Sporządził zespół

............................................................
............................................................
............................................................

Stanowisko pracy Kierowca samochodu dostawczego

Liczba
narażonych
........................

Charakterystyka stanowiska pracy:

załadunek, rozładunek towarów,
• dowóz do odbiorców,
• obsługa codzienna pojazdu.

Dokumenty odniesienia:

PN-N-18002,
ustawa Kodeks drogowy,
zakładowy regulamin pracy,
– instrukcje zakładowe,
– instrukcja obsługi pojazdu.

Lp.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia
Wyniki pomiarów

Ciężkość
szkód

Prawdopodo-
bieństwo

Oszacowanie
ryzyka

Działania
profilaktyczne

1

2

3

4

5

6

7

1.

Kolizja drogowa.

Uczestnictwo w ruchu drogowym.

Duża

Mało prawdopodobne

Średnie –
dopuszczalne

Przestrzeganie przepisów Kodeksu drogowego, dostosowanie prędkości do warunków drogowych, opony zimowe w okresie jesień-zima, sprawność pojazdu, sprawność psychofizyczna kierowcy, działania zmierzające do ograniczania pośpiechu.

2.

Potrącenie, przygniecenie (inne pojazdy w ruchu).

Poruszające się pojazdy na placu magazynowym, przy sklepach, podczas naprawy awaryjnej samochodu na ulicy.

Duża

Mało prawdopodobne

Średnie –
dopuszczalne

Zwrócenie uwagi na rygorystyczne przestrzeganie przepisów Kodeksu drogowego i instrukcji poruszania się po placu magazynowym, prawidłowa organizacja prac, zalecenie ostrożności.

3.

Pożar.

Wypadek drogowy, materiały łatwopalne w warsztacie.

Duża

Mało prawdopodobne

Średnie –
dopuszczalne

Przestrzeganie przepisów Kodeksu drogowego i instrukcji ppoż., zapewnienie sprawnego sprzętu gaśniczego (okresowe kontrole), regularne przeglądy i sprawdzanie sprawności pojazdu.

4.

Położenie stanowiska pracy na poziomie różnym od poziomu otoczenia (rampa magazynowa).

Rampa magazynowa załadowcza.

Średnia

Mało prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Zwrócenie uwagi na zachowanie ostrożności oraz ładu i porządku w trakcie pracy na rampie, zwrócenie uwagi na prawidłową organizację pracy.

5.

Poślizgnięcie, upadek na tej samej płaszczyźnie.

Nierówne, śliskie powierzchnie, progi.

Średnia

Prawdopodobne

Średnie –
dopuszczalne

Stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego, dbałość o ład i porządek w miejscu pracy, zalecenie ostrożności, kontrola stanu nawierzchni (szczególnie w zimie) i usuwanie (neutralizowanie) wszelkich zanieczyszczeń mogących powodować poślizgnięcie.

6.

Uderzenie, przyciśnięcie spadającym materiałem, przedmiotem.

Pojemniki, pudła na rampie i samochodzie.

Średnia

Prawdopodobne

Średnie –
dopuszczalne

Przestrzeganie instrukcji wykonywania ręcznych prac transportowych, stosowanie rękawic roboczych.

7.

Przeciążenie układu ruchu.

Przenoszone, układane pojemniki, pudła z towarem.

Średnia

Prawdopodobne

Średnie –
dopuszczalne

Przestrzeganie instrukcji wykonywania ręcznych prac transportowych.

8.

Uderzenie o nieruchome elementy.

Wejścia, dojścia.

Mała

Mało prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Zalecenie ostrożności, działania ograniczające pośpiech.

9.

Uderzenie ruchomymi elementami.

Drzwi magazynu, sklepów, samochodu.

Średnia

Mało prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Zalecenie ostrożności, działania ograniczające pośpiech.

10.

Energia elektryczna.

Urządzenia warsztatowe zasilane energią elektryczną.

Duża

Mało prawdopodobne

Średnie –
dopuszczalne

Regularne przeglądy i kontrole sprawności: instalacji i urządzeń zasilanych energią elektryczną, urządzeń przeciwporażeniowych; przestrzeganie zakazu wykonywania napraw instalacji i urządzeń elektrycznych przez osoby nieuprawnione.

11.

Gorące powierzchnie, czynniki (układ wydechowy i chłodzenia silnika).

Układ wydechowy i układ chłodniczy samochodu.

Średnia

Mało prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Przestrzeganie instrukcji obsługi pojazdu, wprowadzenie bezwzględnego obowiązku stosowania rękawic roboczych.

12.

Czynniki chemiczne – kwas z akumulatora.

Akumulator samochodowy.

Mała

Mało prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Przestrzeganie instrukcji obsługi pojazdu, wprowadzenie bezwzględnego obowiązku stosowania rękawic roboczych.

13.

Ostre krawędzie.

Taśma i krawędzie opakowań.

Mała

Mało prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Zalecenie szczególnej ostrożności, wprowadzenie bezwzględnego obowiązku stosowania rękawic roboczych.

14.

Praca z użyciem narzędzi z napędem lub bez napędu mechanicznego.

Narzędzia ręczne.

Średnia

Mało prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Przestrzeganie instrukcji prac warsztatowych, wprowadzenie bezwzględnego obowiązku stosowania rękawic roboczych.

15.

Zmienny mikroklimat.

Zmienne warunki atmosferyczne (zima, lato), wysoka temperatura i przeciągi w kabinie samochodu podczas upałów.

Mała

Prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Używanie przydzielonych sortów ubraniowych, zapewnienie napojów zimnych bądź gorących w zależności od pory roku.

16.

Stres.

Praca w ruchu ulicznym; odpowiedzialność za pojazd, towar i dokumentację oraz wymuszone tempo pracy – terminowość dostaw.

Średnia

Prawdopodobne

Średnie –
dopuszczalne

Prawidłowa organizacja prac, ograniczanie pośpiechu.

Uwagi: Brak lub niestosowanie zabezpieczeń powoduje podwyższenie kategorii ryzyka, tzn. zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku, choroby.

Zatwierdził:


5/2.F.4.

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...