Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Resnick, Halliday - Podstawy Fizyki 2- Resnick, Halliday - Podstawy Fizyki 2


Podgląd

Resnick, Halliday - Podstawy Fizyki 2.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):


W Y D A W N I C T W O N A U K O W E P W NWybrane właściwości fizyczne (wartości zaokrąglone)

Powietrze (suche, w temp. 20°C i pod ciśn. 1 atm)

gęstość ciepło właściwe pod stałym ciśnieniem stosunek ciepeł właściwych c

p

1,21 kg/m

3 1010 J/(kg • K) /c

v

1,40 prędkość dźwięku

343 m/s natężenie pola elektrycznego przebicia

3 • 10

6 efektywna masa molowa

Woda

gęstość prędkość dźwięku ciepło właściwe pod stałym ciśnieniem ciepło topnienia (w temp. 0°C) ciepło parowania (w temp. 100°C) współczynnik załamania (X = 589 nm) masa molowa

V/m 0,0289 kg/mol

1000 kg/m

3 1460 m/s 4190 J/(kg-K) 333 kJ/kg 2260 kJ/kg 1,33 0,0180 kg/moi

Ziemia

masa średni promień przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni Ziemi standardowe ciśnienie atmosferyczne okres ruchu satelity na orbicie odległej od Ziemi o 100 km promień orbity geostacjonarnej prędkość ucieczki dipolowy moment magnetyczny średnie pole elektryczne na powierzchni Ziemi

Odległości od Ziemi

do Księżyca do Słońca do najbliższej gwiazdy do środka naszej Galaktyki do galaktyki Andromedy do granicy obserwowalnego Wszechświata

5,98 • 10

2 4

kg 6,37 • 10

6

m 9,8 m/s

2 1,01 • 10

5

Pa 86,3 min 42200 km 11,2 km/s 8,0 • 10

2 2

A • m

2 150 V/m, skierowane w dół

3,82 • 10

8

m 1,50 • 10

1 1

m 4,04 • 10

1 6

m 2,2 • 10

2 0

m 2,1 • 10

2 2

m ~ 10

2 6

m

Nazwy przedrostków jednostek SI

Czynnik Przedrostek Symbol Czynnik Przedrostek Symbol

10

2 4

decy d 10

2 1

jotta Y io-

1 zetta Z 10^

2

centy c 10

1 8

eksa E io-

3

mili m 10

1 5

peta P io-

6

mikro

|X 10

1 2

tera T IO"

9

nano n i o

9

G 10~

1 2

piko

P 10

6

giga

femto f 10

3

mega M io-

1 5 kilo k J0-18 atto

a 10

2

zepto z 10

1

hekto h io-

2 1 deka da

1 0

-24 jokto

yDavid Robert Jearl Halliday Resnick Walker

FIZYKI

Z języka angielskiego tłumaczyli Mirosław Łukaszewski, Włodzimierz Komar i Rafał Bożek

W A R S Z A W A 2006 W Y D A W N I C T W O N A U K O W E PWNDane oryginału: David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker FUNDAMENTALS OF PHYSICS, PART 2 John Wiley & Sons, Inc.

Authorized translation from English language edition published by John Wiley & Sons, Inc. Copyright © 2001by John Wiley & Sons, Inc. Ali Rights Reserved

Projekt okładki i stron tytułowych Joanna Sobieraj

Przekład z języka angielskiego Mirosław Łukaszewski (rozdziały 13-15)

| Włodzimierz Komar | (rozdziały 16-18) Rafał Bożek (rozdziały 19-21)

Redaktor naukowy Jan Mostowski

Mirosław Łukaszewski

Redaktor Anna Bogdanienko

Korekta Małgorzata Kopczyńska

Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2003

Wydawnictwo N