Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Wykłady


Prowadzący S. Juszczyk
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Wykłady - Juszczyk.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
Wykłady - Juszczyk.doc

METODOLOGIA BADAŃ – WYKŁADY

Prof.dr hab. Stanisław Juszczyk   (dziekan)

stanisław.juszczyk@us.edu.pl

Literatura:

Babbie. E., badania społeczne w praktyce. PWN, Warszawa 2004

Juszczyk S., badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. ŚWSZ, Katowice 2005.

Sobocki. M., Metody techniki badań pedagogicznych. Impuls, Kraków 2000.

Maszke. A., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.

Nowak. S., red. Metodologia badań społecznych. PWN. Warszawa 1985.

Palka. S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. GWP. Gdańsk 2006.

Pilch. T.,  Bauman. T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Żak, Warszawa 2001.

SPIS TREŚCI

Badania naukowe i ich metodologia

podstawy metodologiczne nauk społecznych

teorie, modele, paradygmaty

rodzaje badań naukowych

Struktura badan empirycznych w naukach społecznych

problemy badawcze i cele badań

hipotezy badawcze

zmienne, skale pomiarowe i wskaźniki zmiennych

 metody, techniki, i narzędzia badań

Organizacja badań

Podstawowe problemy teorii doboru próby

Materiał badawczy, jego opracowania i analiza.

Podstawy metodologiczne nauk społecznych

 NAUKA- jej celem jest poznanie prawdy, czyli zdobycie dającej się zweryfikować wiedzy, umożliwiającej wyjaśnienie, przewidywanie                              i zrozumienie interesujących badacza zjawisk.

Tradycyjny model nauki: teoria, operacjonmalizacja i obserwacja.

Obserwacja  np. sceny przemocy w pokazach medialnych są jednym                         z czynników przejawiania agresji wśród młodych odbiorców.

Hipoteza  im więcej przemocy zaobserwowanej w mediach, tym częstsze przejawy agresji w zachowaniach odbiorców.

Zmienne przekazy medialne (sceny przemocy oraz ich zawartość) oraz agresja    (hierarchiczne ułożone zachowania agresywne).

Przeprowadzenie tzw. Mierzalnych obserwacji – czyli operacjonalizacja – określenie opera