Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Zadania z Logiki, ćw.


Prowadzący Marcin Pieniążek
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Logika - ćwiczenia.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Zadania z logiki

dla studentów I roku prawa studium stacjonarnego

1. Wskaż zdania prawdziwe:

A. Semiotyka jest częścią semantyki, czyli ogólnej nauki o znakach,

B. Pragmatyka nie jest działem syntaktyki, ale jest działem semantyki,

C. Budowa języka, pozbawionego reguł semantycznych, jest możliwa,

D. Metajęzyk jest językiem służącym do opisywania wyrażeń języka niższego stopnia,

2. Wskaż zdania fałszywe:

A. Ogólna metodologia nauk jest teorią struktury procesu poznawczego w różnych dziedzinach życia,

B. Wypowiedź pełni rolę performatywną, jeśli wyraża emocje jej autora,

C. Każdy funktor nazwotwórczy jest zarazem funktorem zdaniotwórczym,

D. Język prawny jest subjęzykiem języka naturalnego.

3. Czy leżące w magazynie zarządu drogowego blaszane żółte trójkąty z czerwoną obwódką są znakami drogowymi ?

A. tak, gdyż są zgodne ze wzorem przewidzianym przez stosowne przepisy,

B. nie, gdyż nie mają nadawcy ani odbiorcy,

C. tak, o ile zostaną umieszczone we właściwym miejscu na drodze,

D. nie, gdyż znak nie jest czymś materialnym.

4. Czy ściśle wyraził się ktoś, kto powiedział, że gorączka jest znakiem choroby ?

5. Kategorię syntaktyczną wyrazu chociaż w zdaniu Jan śpi, chociaż Ela śpiewa oznaczyć można symbolem:

A. z/n i z/n,n ,

B . z/n,n lub z/z,z ,

C. n/n albo z/z,z ,

D. n/n,n bądź z/z .

5. Określ kategorie syntaktyczne części składowych następujących zdań: Jan jest bardzo dobrym studentem , Jeżeli Jan śpi to, to Ela czyta książkę, Jan prędko i stylowo biegnie, Jan pracuje, chociaż Ela głośno śpiewa, Jan studiuje prawo, a jego ojciec jest znanym kupcem, Nie jest tak, że sąsiad kradnie sygnał telewizyjny, Niezwykle rzadki okaz motyla osiągnął wysoką cenę, Jan nie lubi bardzo długich filmów, Jeżeli Jan nie jest dłużnikiem, to Jan nie zwraca długu.

6. Czy w zdaniu Wytrawny wędkarz bacznie obserwuje wodę występują funktory:

A. n/n i n/n,n ,

B. n/n i z/n,n ,

C. n/n,n i z/n ,

D. n/n i z/n,n/z/n,n .

7. Czy w zdaniu Jan sprzedał zepsuty rower, a Piotr kupił herbatę w kubku występuje funktor:

A. n/n,n ,

B. z/n ,

C. z/z,z ,

D. z/n/z/n .

8. Wskaż zdania prawdziwe:

A. Treść nazwy (konotacja) jest zespołem cech tej nazwy,

B. Zakres nazwy (denotacja) jest zbiorem wszystkich desygnatów tej nazwy,

C. Nazwa indywidualna oznacza, ale nie znaczy,

D. Niektóre nazwy puste znaczą, ale nie oznaczają.

9. Wskaz zdania fałszywe:

A. Nazwa pusta może być nazwą konkretną, a może też być nazwą abstrakcyjną,

B. Nazwy jednostkowe nigdy nic nie znaczą,

C. Nazwy generalne nie mają konotacji.

D. Nazwy indywidualne nie występują w konotacji formalnej.

10. Wyrażenie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest nazwą zarazem:

A. zbiorową, konkretną, generalną, jednostkową,

B. niezbiorow