Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Metoda Bobath


Prowadzący Magdalena Rusin
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Metoda Bobath.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
Metoda Bobath

Metoda Bobath

W hemiplegii dorosłych

Metoda Bobath

 • jest oparta na neurofizjologicznej interpretacji zaburzeń ruchowych pochodzenia centralnego

Rozwój układu nerwowego

 • przypada na 5 pierwszych lat życia

 • motoryczność człowieka ulega zmianie zarówno pod względem ilościowym i jakościowym

Zmiana jakościowa

 • polega na przejściu z etapu wykonywania ruchów ogólnych, opartych na reakcjach odruchowych z niższych pięter centralnego układu nerwowego, do etapu ruchów izolowanych, precyzyjnych, związanych z działaniem kory mózgowej

 • w tym czasie funkcje dolnych neuronów ruchowych (rdzeń kręgowy, most) są zdominowane i kontrolowane przez górne neurony ruchowe (korę mózgową)

Dojrzałość OUN

 • zewnętrznym wyrazem poziomu dojrzałości i integracji OUN jest mechanizm odruchu postawy


Odruch postawy

 • zróżnicowana grupa reakcji automatycznych, które pozwalają na przybieranie i utrzymywanie wbrew sile grawitacji dowolnej pozycji, umożliwiając jednocześnie skomplikowane czynności ruchowe.


Prawidłowe doświadczenia sensomotoryczne

 • umożliwiają dobór najlepszego
  w danej sytuacji sposobu rozwiązania aktualnego problemu funkcjonalnego – zmiana pozycji, utrzymanie równowagi, lokomocja,


 • uszkodzenie OUN powoduje powstawanie patologicznego mechanizmu odruchu postawy,

 • nieprawidłowe napięcie mięśniowe, przetrwałe prymitywne odruchy i opóźnione wystąpienie bardziej złożonych reakcji i ich nieprawidłowa integracja wymuszają powstawanie tzw. bloków funkcjonalnych – które utrudniają prawidłowy rozwój psychomotoryczny,

Do głównych blokad funkcjonalnych należą:

 • blok głowy i szyinieprawidłowy rozwój koordynacji oko-ręka, utrwalenie złego ustawienia głowy w przestrzeni, zaburzona funkcja języka i ust

Do głównych blokad funkcjonalnych należą:

 • blok obręczy barkowejzaburzenie funkcji chwytnej kończyny górnej, utrudnienie ruchów rotacyjnych tułowia

Do głównych blokad funkcjonalnych należą:

 • blok obręczy biodrowej – niewłaściwe przenoszenie ciężaru ciała, problemy w osiąganiu wyższych pozycji, nieprawidłowe wzorce lokomocyjne

W wyniku udaru mózgu

 • dochodzi do uszkodzenia górnych neuronów ruchowych

 • zaburzenia funkcji związane są z przejściem kontroli nad ruchami przez ośrodki z niższych pięter centralnego układu nerwowego, tzn. dolne neurony ruchowe

 • objawia się to występowaniem reakcji złożonych, tzw. stereotypów ruchowych w postaci synergii zgięciowej i wyprostnej

Cel terapii metodą Bobath

 • u pacjentów z porażeniem połowiczym służą do przywrócenia „porządku” w kontroli nad ruchami dowolnymi przez górne neurony ruchowe

 • wyzwolenie możliwości kompensacyjnych

Zasady prowadzenia ćwiczeń

1. Etapy usprawniania ruchowego są zgodne z naturalnym rozwojem ruchowym - prawidłowa pozycja leżąca, umiejętność zmiany tej pozycji na wyższą oraz możliwość wykonania ruchu w tych pozycjach

Zasady prowadzenia ćwiczeń

2. Ruch prowadzi się od części proksymalnych do dystalnych – tzn. obręcz barkowa, staw ramienny, staw łokciowy, precyzyjne ruchy ręki

Zasady prowadzenia ćwiczeń

3. Usprawnianie wprowadza się jak najwcześniej, zapobiegając wystąpieniu reakcji patologicznych

Zasady prowadzenia ćwiczeń

4. Prawidłowych wzorców ruchowych nie wolno nakładać na wzorce nieprawidłowe, dąży się do uzyskania ruchu „czystego”

Zasady prowadzenia ćwiczeń

5. W czasie ćwiczeń wykorzystuje się pobudzenie prioprioceptorów i eksteroreceptorów

W terapii metodą Bobath

 • uczymy ruchu poprzez sensomotoryczne (czuciowo -ruchowe) doświadczenia, realizowane przez:


 • skórę - przekazuje czucie bólu, ucisku i temperatury


 • aparat ruchowy - przekazuje informacje dotyczące poczucia równowagi - proprioreceptory stawów i mięśni.


 • nauczanie sensomotoryczne oznacza, że pacjent, poznając swoje ciało, uczy się nim posługiwać w sposób celowy.

Metodyka ćwiczeń

 • na podstawie oceny możliwości ruchowych pacjenta dąży się do zahamowania lub zmniejszenia kontrolującego wpływu dolnych neuronów ruchowych i stymulowania górnych neuronów ruchowych

Uzyskuje się to poprzez

 • pozycji ułożeniowych hamujących wystąpienie patologicznych reakcji, zawsze przeciwnych do ujawniającej się synergii

 • ruchu dowolnego kontrolowanego oddziaływaniem na tzw. kluczowe punkty kontroli – głowa, obręcz kończyny górnej i dolnej

Przykład 1

 • ułożenie kończyn w trakcie ćwiczeń ma zapobiegać ujawnieniu się synergii, np. w leżeniu na plecach kkd ugięte w stawach biodrowych i kolanowych, stopy oparte o podłoże, kkg złączone palcami, uniesione nad głową

Zasady:

 • ruch prowadzi się do zakresu ruchu podlegającego kontroli pacjenta – zasada „odwracania” ruchu

 • ćwiczenia prowadzi się do momentu wywołania zmęczenia mięśni – przerwa na rozluźnienie kończyny

 • tempo ćwiczeń wolne,

 • asekuracja terapeuty jest zawsze po stronie chorej

Program usprawniania ustala się na podstawie:

 • oceny stanu funkcjonalnego pacjenta – test funkcjonalny Bobath – ocena jakości ruchu, oceny reakcji równoważnych, oceny reakcji obronnych w chorej połowie ciała

 • charakteru napięcia mięśni – wiotkie, spastyczne i stopień tych zaburzeń

 • zaburzenia czucia – badanie czucia powierzchownego i głębokiego w kg i kd.

Test funkcjonalny Bobath

 • występowanie chorób towarzyszących – nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca,

 • poziom napięcia mięśniowego – wiotkość lub spastyczność – oceniana osobno w kończynie górnej i dolnej

 • globalne możliwości ruchowe

 • stopień aktywności ekstero- oraz prioprioceptorów

 • stan psychiczny i poziom emocjonalny – zaangażowanie pacjenta w ćwiczenia

 • możliwości ruchowe poszczególnych okolic ciała, zaawansowanie reakcji równoważnych i obronnych

Oceny dokonuje się w pozycjach

 • leżenie tyłem, siedzenie i stojąca dla kkg

 • leżenie przodem, tyłem i stojąca dla kkd

Stopień trudności wykonania danego ruchu wyznaczają poziomy:

 • poziom I – ruch najłatwiejszy (dla kg utrzymanie biernego zgięcia kończyny w stawie ramiennym)


 • poziom III – najtrudniejszy (dotknięcie ręką porażoną barku po stronie kończyny porażonej)

Etapy usprawniania:

 • I etap szpitalny

 • II etap końcowy leczenia szpitalnego, głównie usprawnianie w ośrodkach rehabilitacji

 • III etap sanatoryjno-ambulatoryjny

I etap szpitalny

Wiotkość

 • obniżone napięcie mięśniowe,

 • zaburzenie czucia po stronie porażonej,

 • brak reakcji równoważnych i obronnych po tej stronie

 • aktywność ruchowa ograniczona do zdrowej połowy ciała

Postępowanie:


 • pielęgnacyjne: ułożenie, działanie przeciwodleżynowe i przeciwzakrzepowe, przeciwprzykurczeniowe,

 • terapeutyczne: ćwiczenie przejmowania ciężaru ciała przez kończyny porażone, nauka czynnej zmiany pozycji, ćwiczenia stawów bliższych


II etap końcowy leczenia szpitalnego,

Narastanie spastyczności

 • stopniowe zwiększanie aktywności mięśni zginaczy w obrębie kończyny górnej i prostowników kończyny dolnej

 • mniejsza możliwość wykonywania ruchów dowolnych

 • trudności z utrzymaniem równowagi w pozycji stojącej na tzw. małej podstawie z obciążeniem chorej kd

 • chód przeważnie koszący,

 • ból i ograniczenie ruchomości w stawie ramiennym – nawet zwichnięcia

Postępowanie:

 • eliminacja spastycznych wzorców ruchowych dla kg i kd przez ćwiczenia izolowanych ruchów

 • pionizacja pacjenta,

 • dalsze selektywne ćwiczenia stawów w pozycji siedzącej i stojącej,

 • prowadzone zgodnie z sekwencją rozwojową – od centrum do obwodu,

 • najpierw ruchy w płaszczyźnie strzałkowej, następnie czołowej i poprzecznej,

 • ćwiczenia równoważne w klęku podpartym i prostym,

 • analityczne ćwiczenia poszczególnych faz chodu

 • profilaktyka i leczenie zespołu bolesnego barku

III etap sanatoryjno-ambulatoryjny

Zdrowienie i zmiany utrwalone

 • zmniejszenie synergii,

 • stopniowy powrót ruchów czynnych,

 • uwolnienie od synergii stawów dalszych

 • poruszanie się samodzielne, niekiedy z pomocą sprzętu ortopedycznego

 • ręka posiada funkcję chwytną – trudności manipulacyjne

 • zmniejszenie napięcia spastycznego – może wzrastać po wysiłku


Postępowanie:

 • wprowadzenie ruchów globalnych,

 • ćwiczenia czynności dnia codziennego,

 • nauka poprawnego chodu,

 • zwrócenie szczególnej uwagi na funkcję chwytną ręki – izolowane ćwiczenia palców, opozycji kciuka

 • ćwiczenie ręki – stabilizacja stawu ramiennego i łokciowego

 • ćwiczenia równoważne w pozycji siedzącej i stojącej, w klęku podpartym

 • chód po schodach

Zasadniczym celem tej terapii jest:

 • uzyskanie przez osobę usprawnianą maksymalnej samodzielności ruchowej, poprzez:

 • normalizację napięcia mięśniowego,

 • hamowanie nieprawidłowych oraz ułatwianie reakcji fizjologicznych,

 • przywrócenie pełnego zakresu ruchomości stawowej,

 • przygotowanie czuciowe – hartowanie nadmiernie wrażliwych rejonów lub stymulacja okolic o słabej wrażliwości

Redukcja napięcia mięśniowego:

 • początkowo poprzez pozycje przeciwne do ujawnionych synergii tak długo aż napięcie mięśniowe uległo wyrównaniu i możliwe było wykonanie dowolnych ruchów

 • manipulacja punktami kluczowymi: głowa, szyja, tułów, obręcz barkowa i kkg obręcz biodrowa i kkd.

 • odpowiednia manipulacja tymi punktami ułatwiała wystąpienie prawidłowych reakcji nastawczych, równoważnych i obronnych

Kompresja

 • docisk powierzchni stawowych dla ułatwienia wyprostu i utrzymania pozycji

Trakcja

 • aktywizacja zginaczy,

 • ułatwienie wykonania ruchu – łącznie,

 • naprzemiennie stosowanie kompresji i trakcji ułatwia poprawę unerwienia reciprokalnego

Umiejscowienie

 • palcing – zatrzymanie ruchu i utrzymanie pozycji w dowolnym momencie,

 • trening świadomej kontroli ruchu,

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...