Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Ekonomia- prezentacja


Uniwersytet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Adama Mickiewicza
UAM
im. Adama Mickiewicza
uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prowadzący Iwetta Andruszkiewicz
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Ekonomia.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Ekonomia- prezentacja

 1. Równowaga rynkowa

  1. Nadwyżka podaży nad popytem C1

  2. Niedobór C2 zbyt niska za wyskoki popyt

  3. Rezerwy produkcyjne w pełni wykorzystane – stała podaż brak reakcji na wzrost ceny ( wzrost popytu –wzrost dochodów) wyższy popyt i poziom ceny, wyższy poziom podaży

  4. Wzrost popytu wzrost podaży, rezerwy zapasy przedsiębiorstw wystarczające, reakcja na popyt mniejszy wzrost ceny niż przy podaży stałej

  5. Długi okres wykorzystanie zapasów i rezerw w pełni, rozbudowa firm zdolności produkcyjnych

Mechanizmy rynkowe –dążenie do równowagi między popytem, podażą i ceną

 1. Cena równowagi- Wyjątki długookresowe ingerencja państwa

  1. Niektóre dobra wytwarza się tylko tyle ile można mimo większego popytu

  2. Wytworzenie ceny maksymalnej

  3. Przy cenie maksymalnej nadwyżka popytu nad podażą

  4. Regulowana przez państwo Cmax zjawisko niedoboru podaży do popytu

  5. Decyduje nie cena ale potrzeba społeczna

  6. Wojny kryzysy gospodarcze

  7. Cena minimalna też rzadko

  8. Powyżej punktu równowagi

  9. Ceny mleka wyższe aby zapewnić rolnikom opłacalności produkcji

  10. Gdyby kształtował rynek- bankructwo

  11. Nadwyżka podaży nad popytem –wykupuje państwo –eksport, magazynowanie

 2. Relacje między dobrami

Dobra niezależne charakteryzują się zerową elastycznością mieszaną — zmiana ceny jednego z tych dóbr nie powoduje zmiany popytu na drugie dobro. Przykładem dóbr niezależnych mogą być czołgi i skarpetki. Dobra komplementarne uzupełniają się, są łącznie niezbędne do zaspokojenia potrzeb człowieka. Ich elastyczność mieszana jest ujemna. Przykłady to samochód i benzyna, energia elektryczna i żarówka. Dobra substytucyjne zaspokajają te same potrzeby i mogą się zastępować, np. masło i margaryna. Ich elastyczność mieszana jest dodatnia. W zależności od stadium produkcji wyróżnia się dobra pośrednie i dobra finalne. Dobra finalne to takie, które nie będą dalej przetwarzane w danym roku, a dobra pośrednie to takie, które będą dalej przetwarzane. Rozróżnienie to jest stosowane w statystyce produktu krajowego.

Odpowiedz

Guma jest materiałem (czynnikiem produkcji) stosowanym do produkcji opon. Wzrost ceny czynnika produkcji powoduje, że przy danej cenie rynkowej jednej opony producenci chcą dostarczyć na rynek mniejszą liczbę opon. Następuje spadek podaży opon(ruch krzywej podaży w lewo) Samochody i opony to dobra komplementarne. Wzrost ceny samochodów (dóbr komplementarnych) powoduje spadek popytu na opony. (krzywa popytu na opony przesuwa się w lewo). Chęć nabycie mniejsze liczby czynników przy każdej cenie Liczba w e2 mniejsza natomiast cena każda- zależy od krzywych. Nie bierzemy pod uwagę innych czynników.Paradoks Giffena - sytuacja ekonomiczna, w której popyt na dane dobro wzrasta pomimo wzrostu ceny. Sytuacja taka ma miejsce przy bardzo niskich dochodach konsumentów i przy wzroście cen dóbr niższego rzędu, zwanych dobrami Giffena. Cena dobra Giffena jest relatywnie niższa od innych substytutów lub dane dobro nie posiada bliskich substytutów (np. chleb), dlatego popyt rośnie.

Efekt Veblena (efekt demonstracji, efekt prestiżowy), zwany także paradoksem Veblena, dotyczy dóbr luksusowych i najbogatszych grup społecznych, jest to wzrost wielkości popytu na dobra luksusowe mimo wzrostu cen tych dóbr.

Efekt snoba - polega na tym, że pewne dobro stają się tym bardziej atrakcyjne dla pewnej grupy nabywców, im mniej ludzi je kupuje i odwrotnie - jeżeli dane dobro stało się zbyt masowe, grupa ta ogranicza jego zakup

Efekt spekulacyjny - efekt uwzględniający oczekiwania konsumentów, co do poziomu przyszłych cen, ma dwa warianty. Pierwszy wariant mówi o tym, że jeśli konsumenci oczekują wzrostu cen, to zakupują danego dobra więcej (na zapas). Drugi wariant natomiast mówi, że jeśli konsumenci spodziewają się spadku cen, to ograniczą zakup danego dobra i poczekają do spodziewanej obniżki.

Efekt owczego pędu – zjawisko występujące, gdy konsumenci pragną nabywać pewne dobra, także po wyższych cenach, tylko dlatego, że kupują je inni. Wynika to z chęci naśladowania osób, z którymi chcą się utożsamiać.

 1. Racjonalność konsumenta

  1. Ad1 jeżeli woli koszyk A od B i B od C to woli też A od C

  2. Wybiera koszyk gdzie jest więcej dobra (nie mnie drugiego)

  3. Wie co woli, które kombinacje są mu obojętne 2 ciastka 4 jabłka. 4 jabłka 2 ciasta

 2. Mapa gustów

Pamiętamy o racjonalności

  1. C od A nie był by w stanie wybrać najlepszego koszyka i maksymalizować użyteczności

  2. Nie istniałaby funkcja opisująca najwyższy wskaźnik użyteczności- mapa gustów by nie istniała

  3. Nachylenie ujemne krzywych- konsument woli więcej niż mniej- zwiększenie ceny jednego z dóbr cena wzrasta aby utrzymać się na tej samej krzywej zmniejszenie dobra drugiego obrazek

  4. Krzywe obojętności się nie przecinają –sprzeczność B i C tak samo użyteczna jak A ale C jest więcej dobra Y i tyle samo X.

  5. Więcej niż mniej krzywa położona wyżej oceniane koszyki U2 bo więcej x tyle samo y

  6. Konsument wie wszystko o koszykach inaczej białe plamy

  7. Konsument wysoko ocenia dobra których mam mało a nisko których ma dużo dlatego wypukłość- krańcowa stopa substytucjiWspółpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...