Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Dobry wieczór- WSTĘP DO BADAŃ NAUKOWYCH


Uniwersytet Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
UMCS
Prowadzący Tomasz Browarek
Informacja dla prowadzących
Podgląd

WSTĘP DO BADAŃ NAUKOWYCH.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
Metodologia badań politologicznych

Dr Tomasz Browarek

Zakład Badań Etnicznych

Wydział Politologii UMCS

e-meil. tbrowarek@wp.pl


WSTĘP DO BADAŃ NAUKOWYCH

Cele przedmiotu:

 1. przekazanie wiedzy o metodach i technikach badawczych, istocie bezpieczeństwa oraz jego warsztacie badawczym;

 2. kształcenie sprawności korzystania z metod i technik badawczych, bibliografii, archiwów i bibliotek oraz stosowania przypisów i konstruowania prac naukowych.


Konspekt zajęć:


 1. Nauka i wiedza

  1. Pojęcie wiedzy i nauki

  2. Podział nauki

  3. Cele i zadania nauki

  4. Funkcje nauki

  5. Paranauka i pseudonauka


 1. Bezpieczeństwo w systemie dyscyplin naukowych

  1. Definicja bezpieczeństwa

  2. Bezpieczeństwo jako nauka społeczna

  3. Interdyscyplinarny charakter Bezpieczeństwa.


 1. Źródła w badaniach

  1. Definicja źródła

  2. Podziały źródeł

  3. Interpretacja źródeł

  4. Wydawnictwa zwarte i ciągłe

  5. Wiedza źródłowa i pozaźródłowa


 1. Bibliografie

  1. Definicja bibliografii

  2. Kryteria podziału

  3. Formy i układy wewnętrzne

  4. Aparat pomocniczy

  5. Zasady korzystania z bibliografii

  6. Bieżąca bibliografia narodowa 1. Archiwa i biblioteki naukowe

   1. Zadania i system archiwalny w Polsce

   2. Narodowy zasób archiwalny

   3. Zasady korzystania i podstawowe pojęcia archiwalne

   4. Zadania i struktura bibliotek naukowych

   5. Rodzaje księgozbiorów i katalogów

   6. Biblioteka Narodowa


 1. Techniki zbierania i opracowywania materiałów źródłowych

  1. Fiszki

  2. Teki tematyczne

  3. Komputery

  4. Krytyka wewnętrzna i zewnętrzna


 1. Zasady cytowania źródeł

  1. Opis bibliograficzny

  2. Zasady cytowania czasopism, książek, prac zbiorowych i archiwaliów

  3. Skróty i skrócenia

  4. Rodzaje i funkcje przypisów


 1. Metody badawcze

  1. Metoda badawcza – definicja i kryteria podziału

  2. Metoda indukcyjna i dedukcyjna

  3. Metoda systemowa i decyzyjna

  4. Metoda symulacyjna, porównawcza, behawioralna i statystyczna

  5. Metody historyczne

  6. Metoda językowa


 1. Techniki badawcze

  1. Próbka reprezentacyjna

  2. Obserwacja

  3. Wywiad

  4. Ankieta


 1. Zasady wyboru tematyki badawczej

  1. Określenie przedmiotu i celu badań

  2. Zasady formułowania problemu badawczego

  3. Wybór metody i techniki badawczej

  4. Opracowywanie materiałów badawczych (selekcja i weryfikacja)


 1. Konstrukcja pracy licencjackiej

  1. Zasady określenia tematu pracy licencjackiej

  2. Wstęp

  3. Osnowa

  4. Zakończenie

  5. Bibliografia, materiał ilustracyjny, aneksy, wykaz tabel, planów, spis treści, indeksy


 1. Sprawdzian pisemny


 1. Funkcjonowanie Biblioteki Głównej UMCS i Archiwum Państwowego w Lublinie.


Ocena końcowa w oparciu o:

 • aktywność na zajęciach

 • praktyczne opanowanie umiejętności cytowania źródeł

 • samodzielne stworzenie projektu badawczego

 • prezentowaną wiedzę na sprawdzianie pisemnym


Literatura:

Bezpieczeństwo – dyscyplina w obszarze nauk społecznych, red. M. Kucharski, Łódź-Warszawa 2012.

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa

Boć J., Jak pisać pracę magisterską. Wrocław 1994.

Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych. Gdańsk 1995.

Dominiczak H., Wstęp do badań historycznych. Częstochowa 1998.

Górny M., Nowak P., Wstęp do informacji naukowej. Poznań 1989.

Łuszczyński A., Podstawy metodologiczne badań politologicznych, Rzeszów 2005.

Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych. Warszawa 1987.

Niedzielska E., Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej. Wrocław 1993.

Pawlak M., Serczyk J., Podstawy badań historycznych. Bydgoszcz 1993.

Sordylowa B., Informacja naukowa w Polsce. Warszawa 1987.

Studia bezpieczeństwa, red. P. D. Williams, Kraków 2012.

Sułek M., Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004.

Święcicki M., Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską? Warszawa 1969.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych. Warszawa 1984

Topolski J., Metodologia historii. Warszawa 1984.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław 1994.

Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny. Warszawa – Łódź 1998.

4


Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...