Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Edukacja zdrowotna, zdrowie, zachowania prozdrowotne, promocja zdrowia, materiały, notatki


Prowadzący Kowalczewska-Grabowska
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Edukacja zdrowotna.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

21.09.2008r.

Miejsce zdrowia wśród innych pojęć

Edukacja zdrowotna

Edukacja prozdrowotna

Zdrowie

Zachowania prozdrowotne

Promocja zdrowia

Zachowanie zdrowotne

Edukacja zdrowotna

Edukacja – obejmuje zdobywanie wiedzy i może być pojmowana jako cykl kształcenia. Obejmuje wychowanie, kształcenie, czy naukę.

Edukacja zdrowotna – obejmuje edukację publiczną, edukacje zdrowotną w szkole, działania szkoleniowe różnych grup szkoleniowych, samokształcenie. Celem jest kształcenie prozdrowotnych zachowań jednostek i spo0łeczeństw.

- Edukacja zdrowotna wg. Baric’a – proces przekazywania lub nabywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do przezywania i poprawy jakości życia.

- Edukacja zdrowotna wg. Williams’a – proces podczas którego osoba w nim uczestnicząca uczy się dbać o zdrowie własne i społeczeństwa w którym żyje.

- Edukacja zdrowotna wg. Woynarskiej – proces, którego realizacja ma umożliwić osobie edukowanej nabywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności życiowych, przekonań i postaw niezbędnych do zachowania i doskonalenia zdrowia własnego i innych ludzi.

Wspólnota europejska

Edukacja zdrowotna – to proces oparty na naukowych zasadach stwarzających sposobność planowanego uczenia się zmierzającego do umożliwienia jednostce podejmowania świadomych decyzji dotyczących zdrowia i postępowania zgodnie z nimi. Odpowiedzialność za ten proces, jego przebieg ponosi rodzina, system edukacji i społeczeństwo.

Wychowanie prozdrowotne

Jest to intencjonalny przekaz wartości, których celem ma być ukształtowanie postawy prozdrowotnej.

Postawa prozdrowotna – dyspozycja do zachowań biologicznych, medycznych i społecznych. Determinant zdrowia na podłożu poznania ich – znaczenia dla zdrowia.

Koncepcja edukacji zdrowotnej wg. Smitha

Rozumienie zdrowia jako procesu nieustannego odtwarzania dobrego samopoczucia o wymiarze społecznym, psychicznym i fizycznym. Edukacja zdrowotna to wiedza, przekonania, zachowania oraz sposoby i style życia mające na celu utrzymanie zdrowia przez:

  1. zmianę sposobu myślenia o zdrowiu w sensie jego promowania.
  2. Zwiększenie skuteczności oddziaływania i kontroli nad własnym zdrowiem.

Techniki wspomagające proces zmian, zachowań w zdrowiu:

  1. dostarczenie adekwatnych informacji
  2. perswazja używana w celu motywowania
  3. uczenie umiejętności praktycznych
  4. interakcja ze środowiskiem w celu uzyskania wsparcia społecznego i tworzenia warunków do zmian

Edukacja prozdrowotna

Proces, w którym człowiek uczy się dbać o własne zdrowie i zdrowie innych ludzi. Dzięki tej edukacji poznaje siebie, swoje otoczenie – wpływy pozytywne i negatywne na zdrowie i samopoczucie, a także potrafi rozwiązywać umiejętności umożliwiające prozdrowotny styl życia, radzi sobie ze zmianami i trudnościami.

18.10.2008r.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wychowanie fizyczne – odnosi się do organizmu. Dzięki wychowaniu można eliminować niewłaściwe zachowania stosując naturalne środki, tj. ruch, który może prowadzić do właściwej postawy, może również kompensować jakieś mankamenty ciała.  Zdrowie fizyczne można osiągnąć poprzez racjonalizacje pracy, wypoczynek.

Zdrowie fizyczne obejmuje:

- prognozę długości życia

- stan fizyczny

- fizyczne samopoczucie

- zewnętrzną normalność

- brak zniekształceń jawnych i ułomności

Wychowanie zdrowotne –