Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Psychologia rozwojowa w zarysie: od niemowlęctwa do dorosłości


Prowadzący Wojciech Siegień
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Birch A., Malin T. - Psychologia rozwojowa w zarysie.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Ann Birch

Tony Malim


Psychologia

Rozwojowa

w zarysie

Od niemowlęctwa do dorosłości

przełożyli

JanŁuczyński

Marian Olejnik

Wydawnictwo

Naukowe

PWN

Warszawa

2002


Z oryginału angielskiego:

Developmental Psychology. From infancy to adulthood

Copyright © by Ann Birch and Tony Malim 1988 Ali rights reserved

Originally published by

The Macmillan Press Lid.

Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG 21 2XS and London


Spis treści

Projekt okładki i stron tytułowych Maryna Wśniewska

Redaktor Ewa Szulc

Redaktor techniczny Danuta Jezierska-Żaczek

Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo Naukowe PWN, Sp. z o.o. Warszawa 1995

ISBN 83-01-11938-1


Przedmowa       6

Rozdział 1. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwojowej

Rozdział 2. Wczesne uspołecznienie       15

 1. Rozwój przywiązania 15
 2. Przywiązanie i deprywacja       22
  23. Zabawa       30

Rozdział 3. Rozwój poznawczy       36

 1. Piageta teoria rozwoju poznawczego       38
 2. Brunera teoria rozwoju poznawczego       53
 3. Przelwarzanie informacji a rozwój poznawczy       55
 4. Nabywanie języka       56

Rozdział 4. Rozwój społeczno-moralny       63

 1. Podejście psychodynamiczne       64
 2. Teoria uczenia się       74
 3. Podejście poznawcze: poznanie społeczne       83
  4.4- Rozwój moralny       87

Wydawnictwo Naukowe PWN SA 00-251 Warszawa, ul. Miodowa 10 tel. (O-prefiks-22) 695-43-21 faks: (O-prefiks-22) 826-71-63 e-mail: pwn@pwn.com.pl http: //www. pwn .p l

Wydawnictwo Naukowe PWN SA

Wydanie IV - dodruk

Arkuszy drukarskich 11

Drak ukończono we wrześniu 2002 r.

Drukarnia GRAFMAR Sp. z o. o.

36-100 Kolbuszowa Dolna, ul. Wiejska 4398

Rozdział 5. Rezultaty uspołecznienia

108

 1. Płeć 98
 2. „Ja" i ocena samego siebie
  53. Osiągnięcia
  113

5.4. Dziecięce przyjaźnie       117

120

Rozdział 6. Adolescencja i dorosłość

 1. Adolescencja       120
 2. Rozwój przez całe życie: badanie dorosłości
  63. Wczesna dorosłość       133

6.4- Średni wiek dojrzały 138 6\5. Późny wiek dojrzały       146

Bibliografia       158

Indeks nazwisk       166

Indeks rzeczowy       169


129


Przedmowa