Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

pp ćwiczenia


Uniwersytet Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
UMCS
Prowadzący Renata Wiechnik
Informacja dla prowadzących
Podgląd

PROCESY POZNAWCZE.odt

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

PROCESY POZNAWCZE- ĆWICZENIA

 • Zmienna- właściwość charakteryzująca osoby i zwierzęta. Musi być:
 • Trafna- musi być zdefiniowana na gruncie naukowej wiedzy psychologicznej, musi mieć więc określony sens teoretyczny, oznacza to, że musi być powiązana z teorią psychologiczną .
 • Formalna- każda zmienna musi spełniać kryteria klasyfikacji, co oznacza, że klasyfikacja musi być:
 • Rozłączna- każdy obiekt dzielonego zbioru należy tylko do 1 podzbioru
 • Wyczerpująca- obiekt dzielonego zbioru musi należeć do jakiegoś podzbioru
 • Y- zmienna zależna- zależy (podlega oddziaływaniu) zmiennej niezależnej, czy jakiejś innej zmiennej.
 • X- zmienna niezależna- oddziałuje na inne zmienne.
 • To czy dana zmienna jest zależna, czy niezależna, wyznacza kontekst pytania badawczego!

zmienna niezależna

istotna (oddziałuje na zmienną)

zakłócające

uniwersalne

okazjonalne

ważne

kontrolowane

niekontrolowane

nieistotna (nie oddziałuje na zmienną)

uboczna ( nie ma wpływu, albo ma mały wpływ na zmienną)

główna(silnie oddziałuje na zmeinną Y)

błąd systematyczny (błąd aparatury )

błąd losowy

4 typy zmiennych, zw. Na typ skali pomiarowej wg  Stevens’a:

 1. Zmienna nominalna- kategorialna, proste klasyfikacje dwuwartościowe lub wielowartościowe, np. płeć
 2. Zmienna porządkowa- uporządkowanie osób wg przysługujących im wartości zmiennych. Można takie zbiór wartości porangować rosnąco lub malejąco. Wyróżnia się :
 1. Uporządkowanie całkowite  <
 2. Uporządkowanie częściowe ≤
 1. Zmienna interwałowa- pozwala stwierdzić o ile natężenie zmiennej X dla jednej osoby  jest większe/ mniejsze od natężenia zmiennej X dla innej osoby, np. standaryzowane testy.
 2. Zmienna ilorazowa- pozwala określić ile razy osoba jest lepsza/gorsza od innej osoby pod względem natężenia zmiennych.

Zmienna nominalna, to zmienna jakościowa, zaś pozostałe trzy to zmienne ilościowe.

Wskaźnikiem zjawiska Z nazywamy zjawisko W, którego zaobserwowanie pozowali określić, że zaszło zjawisko Z.- definicja S. Nowaka (WTF?). Wskaźnik zawsze musi być obserwowalny, zaś zjawisko wskaźnikowe, zazwyczaj jest nieobserwowalne.

Jakieś zjawisko może być wskaźnikiem innego zjawiska wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi między nimi określony związek. Może on mieć charakter bezwyjątkowej lub statystycznej regularności.

Związki zachodzące między wskaźnikiem, a indicatum (zjawisko wskaźnikowe) różnią się pod względem logicznym lub pod względem charakteru tych związków.  Zdania wprowadzające wskaźniki mogą przyjmować postać:

 • Implikacji,
 • Równoważności,
 • Zależności probabilistycznej.

Związek łączący wskaźnik z indicatum może mieć charakter:

 • Związku naturalnego- zdanie wprowadzające wskaźnik jest twierdzeniem empirycznym
 • Związku umownego- zdanie jest postulatem znaczeniowym, ustala sens indicatum za pomocą wskaźnika.

Jeśli zdanie wprowadzające jest twierdzeniem empirycznym, to wskaźnik nazywa się RZECZOWYM. Gdy zdanie wprowadzające wskaźnik jest ustaleniem terminologicznym, to wskaźnik nazywa się DEFINICYJNYM.

Klasyfikacja wskaźników, wg  S. Nowaka:

 1. Wskaźnik empiryczny - gdy indicatum jest obserwowalne, wtedy związek łączący wskaźnik z indicatum ma charakter związku empirycznego, rozstrzygalnego na drodze obserwacji.
 2. Wskaźniki definicyjne- występują, gdy  dobór wskaźników łączy się z podaniem definicji indicatum. Wskaźnikiem jest definiens zjawiska wskaźnikowego.
 3. Wskaźniki inferencyjne - występują, gdy :
 1. Wskaźnik nie wychodzi z definicji indicatum, którego znaczenie zostało ustalone wcześniej, niezależnie od wskaźnika.
 2. Indicatum nie jest obserwowalne, a o jego wystąpieniu wnioskujemy z tego, iż wystąpił wskaźnik .