Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

materiały


Uniwersytet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kielcach
UEK
Prowadzący Aleksandra Lityńska
Informacja dla prowadzących
Podgląd

sciaga.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

1. Pojęcia: zlewnia, dział wodny, obszar zasilający, dorzecze, zlewisko: *zlewnia - obszar z którego wody spływają do określonego miejsca (przekrój rzeki); *dział wodny - to linia, która rozdziela poszczególne dorzecza; *obszar zasilający - to cała powierzchnia przyjmująca wody opadowe, spływające do danej zlewni,  łącznie ze spływem ziemnym składa się ze zlewni powierzchniowej i zlewni podziemnej; *dorzecze - zlewnia rzeki lub systemu rzecznego, którą tworzy rzeka wraz z dopływami; *zlewisko – zespół dorzeczy, których wody spływają do jednego morza .

2. Charakterystyka zlewni, parametry kształtu zlewni. a)parametry kształtu zlewni: -długość zlewni; -długość cieku głównego; -średnica szerokości zlewni; -powierzchnia lewostronna zlewni; -powierzchnia prawostronna zlewni; -wskaźnik zwartości zlewni K c = 0,28 ; -wskaźnik symetryczności zlewni K S = ; b)parametry orografii zlewni: -krzywa hipsometryczna; -krzywa kulometryczna c = ; -podział hipsometryczny h śr = ; -wzniesienie medialne zlewni; -wskaźnik stoczystości zlewni S= ; c)parametry wodności zlewni: -gęstość sieci hydrologicznej D= [1/km]; -wskaźnik Belgranda Bel=1/D [km] .

3. Woda w atmosferze (opady). Opad - produkt kondensacji pary wodnej, który w stanie stałym lub ciekłym dociera do powierzchni  terenu; a) podział deszczy; *deszcze o dużym natężeniu; *deszcze o krótkim natężeniu; *zwykły deszcz; *silny deszcz; *deszcz ulewny 1 o , 2 o , 3 o , 4 o , 5 o ; *deszcz nawalny 6 o ; *deszcz nawalny 11 o ; b)zmienność opadu K= p max -najw.suma roczna, p min -najmn. suma roczna; c)wpływ opadów na odpływ: P=