Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Instalacje kanalizacyjne - wykład


Prowadzący Przybyla
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Inst kan wyk.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Instalacje kanalizacyjne - wykład

  1. Materiały, urządzenia sanitarne i uzbrojenie instalacji kanalizacyjnych

Materiały stosowane do wykonywania instalacji kanalizacyjnych:

- kamionka,

- żeliwo (szare, sferoidalne),

- PVC -U (nieplastyfikowany polichlorek winylu),

- PP (polipropylen),

- PE (polietylen),

- GRP (żywice poliestrowe wzmacniane włóknem szklanym).

Urządzenia sanitarne stanowią pierwszy element instalacji kanalizacyjnej i są miejscem, gdzie powstają, gromadzą się lub przepływają ścieki.

Nazwa przyboru

Oznaczenie na rysunkach

Wysokość montażu

[m]

rzut

rozwinięcie

Zlewozmywak

O,80 – 0,90

Umywalka

0,75 – 0,80

Wanna

0,60

Brodzik

0,20 – 0,30

Miska ustępowa

0,45 – 0,50

Bidet

0,40

Pisuar

0,80 – 0,90

Uzbrojenie instalacji kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne lokalizuje się na przewodach odpływowych i przykanalikach ułożonych na zewnątrz budynków na terenie posesji lub na przewodach należących do zewnętrznych sieci kanalizacyjnych.

Rodzaje studzienek w zależności od funkcji spełnianej w systemie kanalizacyjnym:

- studzienki przelotowe (rewizyjne) – lokalizuje się je na załamaniach trasy przewodów kanalizacyjnych, spadku lub zmiany średnicy,

- studzienki połączeniowe – służą do włączania przewodu bocznego do kanału głównego, odprowadzającego ścieki,

- studzienki kaskadowe lub przepadowe – umożliwiające podłączenie przewodów doprowadzających ścieki do studzienki z różnych wysokości.

Urządzenia przeciwzalewowe .

Przy odprowadzaniu ścieków z budynku do kanału sieci ogólnospławnej może zaistnieć niebezpieczeństwo zlewania piwnic w czasie ulewnych deszczy. W takiej sytuacji zaleca się montowanie na przewodach odpływowych urządzeń zwanych potocznie zamknięciami burzowymi. Są to  klapy działające samoczynnie lub ręcznie zamykane zasuwy.

Wpusty kanalizacyjne – urządzenia służące do odb