Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

materiały do sprawdzianu socjologia- spoleczne-skutki-starzenia-sie-ludnosci


Podgląd

spoleczne-skutki-starzenia-sie-ludnosci.pptx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Plan prezentacji

 • Wprowadzenie

 • Wpływ procesu starzenia się ludności na rodzinę

 • Wpływ procesu starzenia się ludności na społeczności lokalne

 • Wpływ procesu starzenia się na życie społeczne na poziomie makro

1. Wprowadzenie

Procesy łączące się ze skutkami starzenia się ludności:

 • Gospodarcze

 • Społeczne

 • Polityczne

 • Wpływ kultury i religii

Starzenie się ludności to efekt różnorodnych zjawisk i procesów demograficznych

Najważniejsze:
 • Wydłużanie się przeciętnego trwania życia

skutek: wydłużanie fazy starości, konieczność „zrewidowani” progu starości (np. wiek emerytalny)
 • Różnice w przeciętnej długości trwania życi kobiet i mężczyzn

  • skutek: feminizacja populacji ludzi starszych i zjawisko samotności starych kobiet
 • Wzrost bezwzględnej liczby ludzi starych

 • Zmiany proporcji między grupami wieku

Poziomy życia społecznego

 • MIKRO - rodziny

 • MEZO - społeczności lokalne

 • MAKRO - procesy i zjawiska dotyczące całego społeczeństwa

2. Wpływ procesu starzenia się ludności na rodzinę

Przyczyny zmiany proporcji między różnymi grupami wieku:

 • Spadek umieralności w różnych grupach wieku

Skutek: wydłużenie się przeciętnego trwania życia osób najstarszych
 • Spadek płodności

Skutek: spadek liczby urodzeń w młodszych grupach
 • Migracja ludzi młodych

Początkowo (kilkaset/kilkadziesiąt lat temu):

spadek umieralności + spadek płodności

=

wzrost przeciętnej liczby osób w rodzinach

Obecnie:

spadek umieralności + duży spadek liczby urodzeń

=

Zmniejszenie się przeciętnej liczby osób w rodzinach

Rodziny czteropokoleniowe

„Pokolenie jedynaków”

 • Wzrost znaczenia więzi pionowych , międzypokoleniowych

rodziny z małą liczbą dzieci:

+większa pielęgnacja dziecka

-mniejsza pielęgnacja osób starszych , gdy dzieci dorosną

Indeks starości wg. A. Sauvy’ego

Jak zmieniają się proporcje między najstarszymi najmłodszymi?

Liczba osób 60+ na 100 osób 0-18 lat

2005 r. = 78 osób starszych na 100 osób młodych

2030 r. = 188 osób starszych na 100 osób młodych

Rodziny niepełne

Kiedyś: na skutek śmiertelności kobiet w połogu

Obecnie: rzadko śmierć rodzica, głównie rozwód/separacja oraz urodzenia pozamałżeńskie

Skutek rozwodu : zerwanie więzi rodzinnych

Nowy związek: „przyszywana rodzina”

Pomoc dla osób starszych

 • Średnie pokolenie „sandwich-generation” – kobiety

2000 r. = 5 kobiet (45-64 lat) na 1 osobę starszą

2050 r. = 2 kobiety (45-64 lat) na 1 osobę starszą

Pomoc dla osób starszych

 • Wsparcie od państwa i orgaznizacji pozarządowych:

 • świadczenia pieniężne z budżetu państwa lub z ubezpieczenia pielęgnacyjnie dla członków rodziny opiekujących się seniorami i z tego powodu rezygnujących z pracy;

 • różnorodne usługi ułatwiające pielęgnację niepełnosprawnych w domu (np. usługi pielęgniarskie, wypożyczalnia sprzętu ułatwiają­ cego obsługę niepełnosprawnych, zakupy na telefon itd.);

 • pomoc środowiskowa o charakterze dziennym, odciążająca rodzi­ nę od części obowiązków (np. dzienne ośrodki pomocy dla chorych na chorobę Alzheimera);

 • doradztwo i wsparcie psychiczne dla rodzin obciążonych opieką nad osobami sędziwymi.

Skutki wydłużania się przeciętnego trwania życia:

 • Zmiany w zakresie opiekuńczej funkcji rodziny

 • Zmiany w realizacji funkcji prokreacyjnej rodziny

 • Wpływ na sposób przeżywania przez osoby starsze roli dziadka i babci ~ dwie fazy

3. Wpływ procesu starzenia się ludności na społeczności lokalne

Kiedyś: najszybciej starzały się w Polsce wsie

Kiedyś: najszybciej starzały się w Polsce wsie

Obecnie: szybkie starzenie się ludności dużych miast (Warszawa, Łódź, Wrocław)

Najmłodsze demograficznie: miasta o małej i średniej wielkości

Do skutków starzenia muszą dostosować się:

wsie i duże miasta

Konieczne zmiany w:
 • Lokalnej polityce społecznej

 • Organizacji komunikacji publicznej

 • Zagospodarowania przestrzeni

Zmiany w lokalnej polityce społecznej:

 • Więcej ośrodków wsparcia dla seniorów „w miejsce” przedszkoli

 • Ochrona zdrowia -> większa liczb lekarzy, pielęgniarek, opiekunek

Zmiany w komunikacji publicznej:

 • Pojazdy dostosowane do seniorów

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni:

 • Znoszenie barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osób starszych i niepełnosprawnych

 • Tworzenie warunków sprzyjających spotkań seniorów (skwery przed kościołem, ławki przed przychodnią lekarską)

Osoby starsze kształtują tożsamość społeczności lokalnej

4. Wpływ procesu starzenia się na życie społeczne na poziomie makro

Skutki starzenia się ludności o charakterze makrospołecznym:

 • Scena polityczna

 • Polityka społeczna

 • Świadomość społeczna

 • Nauka i edukacja

Scena polityczna

 • Siwienie elektoratu

 • Ważny adresat partii politycznych

Wpływ seniorów na scenę polityczną:

~zmiana w programach politycznych

~pojawienie się nowych aktorów na scenie politycznej

dwie partie polityczne „emeryckie”:

*Krajowa Partia Emerytów i Rencistów

*Porozumienie Emerytów i Rencistów

Polityka społeczna

zmiana modelu polityki społecznej

z modelu skoncentrowanego na świadczeniach społecznych

na

model skoncentrowany na rynku pracy

Świadomość społeczna

zmiana postrzegania osoby starszej , emerytowanej

z osoby „na odpoczynku”, bez trosk materialnych

na

na osobę słabą fizyczną, niedołężną, wyrzeczenia materialne

Nauka i edukacja

 • Nowe miejsca nauki dla seniorów

 • Nowe specjalizacje, kierunki studiów (np. instruktorzy zajęć sportowych i turystyki dla ludzi starszych, pielęgniarki geriatryczne)

 • Rozwijają się badania gerontologiczne i geriatryczne, powstają nowe ośrodki naukowe zajmujące się problematyką starości

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!!

Magdalena Lęgowska, gr III

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...