Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Wybrane problemy pedagogiki- Wybrane Problemy Pedagogiki


Podgląd

Wybrane Problemy Pedagogiki.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Wybrane Problemy Pedagogiki

Wykłady

 1. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu zadań i funkcji pedagogiki.
 2. Zaznajomienie z wieloaspektowym zasięgiem tożsamości naukowej pedagogiki oraz jej powiązania z innymi naukami.
 3. Kulturowe, społeczne, historyczne uwarunkowania współczesnego dyskursu edukacyjnego.
 4. Epistemologia podstawowych pojęć pedagogicznych.
 5. Rozwój pedagogiki w perspektywie jej systemu pojęciowego.
 6. Różne typy wiedzy o edukacji- ich współczesny status i przydatność.
 7. Systemowe podejście do problemów wychowania. Wielowymiarowość, jako cecha systemowego myślenia o wychowaniu.
 8. Nie wiem co na początku …systemów wychowawczych i ich egzemplifikacja [przykład] (Pedagog jako wędrowiec, turysta w świecie wartości wychowawczych)
 9. Strategiczne cele edukacji w świetle międzynarodowych aspektów edukacyjnych.
 10. Edukacja w świetle globalnych wyzwań.
 11. Współczesne nurty [coś tam] Pedagogika: krytyczna, emancypacyjna, postmodernistyczna.

Ćwiczenia

 1. Pedagogika los, geneza i rozwój. System pojęciowy pedagogiki
 2. Pedagogika, jako nauka (etapy formowania teorii w pedagogice oraz jej poziomy. Emancypacja pedagogiki, jako nauki, trudność w określeniu miejsca i charakteru w śród innych nauk. Język pedagogiki, jako wyznacznik jej tożsamości.
 3. Przedmiot badań pedagogiki, zadania i funkcje pedagogiki działy pedagogiki nauki współdziałające z pedagogikom
 4. Pedagogika ogólna czy ,kompleks nauk pedagogicznych proces dyferencjacji, deintegracji i integracji nauk o wychowaniu.
 5. Istota i ontologia wychowania (socjologiczny, filozoficzny, kulturowy, społeczny i rozwojowy kontekst wychowania. Szerokie i wąskie rozumienie wychowania. Wychowanie jako proces.
 6. Podejście systemowe w pedagogice. Charakter współczesnych systemów wychowania współczesne doktryny i ideologie wychowania,
 7. Innowacja w pedagogice w międzynarodowych raportach edukacyjnych.

Współpraca

Wczytywanie...