Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Podstawy zarządzania strategicznego


Prowadzący Dariusz Oczachowski
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Podst. zarz. strategicznego.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Podstawy zarządzania strategicznego

Zarządzanie strategiczne jest rozumiane jako proces informacyjno-decyzyjny, który jest wspomagany funkcjami planowania, organizacji, motywacji i kontroli. Jego celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności przedsiębiorstwa, o jego przetrwaniu i rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań otoczenia i węzłowych czynników własnego potencjału wytwórczego.

Zarządzanie strategiczne obejmuje trzy wzajemnie współzależne procesy, a mianowicie: przeprowadzenie analizy strategicznej, formułowanie strategii oraz implementację strategii.

Strategia - to program ogólny działalności przedsiębiorstwa ukierunkowany na wykorzystanie potencjału produkcyjnego i zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów.

Strategia wyraża cele długoterminowe przedsiębiorstwa, odpowiadające generalnym kierunkom działania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów.

(GRYFFIN)Dobrze pomyślana strategia koncentruje się na czterech podstawowych czynnikach: 1) zasięgu strategii - zespole rynków, na których organizacja będzie konkurować; 2) dystrybucji zasobów - sposobie, w jaki organizacja rozdziela swe zasoby pomiędzy różne zastosowania; 3) wyróżniającej kompetencji - tym, co organizacja robi szczególnie dobrze; 4) synergii - sposobie, w jaki różne dziedziny działalności firmy uzupełniają się lub wspomagają.

Strategia:

 1. to ogólny program definiowania i realizacji organizacji, czyli określenie co dana organizacja zamierza robić,
 2. to układ w czasie reakcji organizacji na jej otoczenie, czyli to co organizacja rzeczywiście robi,
 3. określa rolę organizacji , jej miejsce w społeczeństwie,
 4. definiuje misję organizacji(szczególny powód jej istnienia, wyróżniający ją od innych),
 5. formułuje zadania, które należy wykonać, by zrealizować cele.

Cechy strategii:

 1. horyzont czasu- odległy z punktu widzenia wykonania czynności i występowania ich efektów,
 2. skupienie wysiłków na danym zadaniu(jednak w ten sposób ogranicza się zasoby dla innych rodzajów działalności),
 3. układ decyzji- podejmowanie wielu decyzji określonego typu w czasie, muszą się one wspierać, tworzyć konsekwentny układ,
 4. wszechobecność- strategia obejmuje szerokie pasmo działań,
 5. podlega ocenie przez wskaźniki,
 6. uwzględnia zasoby konkurencji.

Proces tworzenia strategii:

 1. Misja
 2. Wizja
 3. Cel – analiza SWOT
 4. Budujemy warianty strategiczne
 5. Wybór wariantu najbardziej optymalnego
 6. Wdrożenie i kontrola nad realizacją strategii

Kryteria oceny:

 1. zgodność celi
 2. zgodność z otoczeniem (wariant statyczny lub dynamiczny)
 3. odpowiednia do posiadanych zasobów
 4. odpowiedni poziom ryzyka
 5. odpowiedni horyzont czasowy
 6. wykonalność i realność

Funkcje zarządzania strategicznego:

 1. badanie otoczenia i programowanie zmian
 2. analiza sytuacji i możliwości które tkwią w przedsiębiorstwie
 3. rozwój własnego potencjału
 4. wybór i realizacja kompleksowo realizowanej strategii

Zasady :

1. Zorganizowany system informacji (określenie informacji o klientach, konkurentach, otoczeniu przeds.).

2. Pozycjonowanie strategiczne (precyzyjne określenie przyszłej pozycji firmy).

3. Określenie wewnętrznych warunków realizacji strategii.

4. Wybór najkorzystniejszego wariantu strategii.

5. Opracowanie i posiadanie planu strategicznego.

6. Uzyskanie poparcia załogi dla wprowadzanej i realizowanej strategii.

7. Zapewnienie bieżącego nadzoru i kontroli w procesie realizacji strategii przez kierownictwo organizacji.

Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej.

Przeprowadzając analizę trzeba dokonać diagnozy - określić silne i słabe strony firmy oraz prognozy - opisać szanse i zagrożenia.

 1. MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne pozytywne) - atuty to walory organizacji, które w sposób pozytywny wyróżniają ją w otoczeniu i spośród konkurencji .
 2. SŁABE STRONY organizacji (wewnętrzne negatywne) – niedoskonałości, braki w przedsiębiorstwie.
 3. SZANSE (zewnętrzne pozytywne) - to zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane i dostrzeżone staną się impulsem do rozwoju oraz osłabią zagrożenia.
 4. ZAGROŻENIA (zewnętrzne negatywne) - to wszystkie czynniki zewnętrzne, które postrzegamy jako bariery dla rozwoju firmy, utrudnienia, dodatkowe koszty działania. Moiże powodować koszty.

W efekcie analizy otrzymujemy cztery listy : silnych stron organizacji (które należy wzmacniać), słabych stron (które trzeba niwelować), szans (które należy wykorzystywać), oraz zagrożeń (których należy unikać).

Kolejnym krokiem jest sporządzenie syntezy, która wytycza strategiczne cele organizacji . Dokonuje się jej sumując ilość szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron. Na tej podstawie można określić zakres możliwych, dopuszczalnych i wykonalnych strategii.

Szanse

Zagrożenia

Siły

S. agresywna, Maxi – Maxi, SO, MICROSOFT

S. konserwatywna, Maxi –Mini, ST, Dopalacze

Słabości

S. konkurencyjna, Mini - Maxi , WO, PKP

S. defensywna, Mini –Mini, WT, SAB, Stocznie i zakład Police

 1. Strategia agresywna
  Strategia agresywna jest strategią silnej ekspansji i rozwoju rynku wykorzystującą mocne strony przedsiębiorstwa oraz szansę stwarzane przez otoczenie..
 2. Strategia konserwatywna
  W przypadku gdy przedsiębiorstwo działa w niekorzystnym dla niego otoczeniu zewnętrznym, ale posiada mocne strony, dzięki którym może poradzić sobie z zagrożeniami. Ze względu na brak mozliwości wykorzystania szans w otoczeniu przy udziale mocnych stron intensywny rozwój przedsiębiorstwa jest ograniczony.
 3. Strategia konkurencyjna
  Przedsiębiorstwo posiada przewagę słabych stron nad mocnymi. Działa natomiast w przyjaznym dla siebie otoczeniu i dzięki temu może utrzymywać swoją pozycję. Strategia konkurencyjna powinna koncentrować się więc na eliminowaniu słabych stron przedsiębiorstwa tak, aby w przyszłości lepiej wykorzystać szanse otoczenia.
 4. Strategia defensywna
  Słabe strony przedsiębiorstwa są silnie powiązane z zewnętrznymi zagrożeniami. Przedsiębiorstwu grozi duże ryzyko niepowodzenia. Strategia defensywna jest strategią nastawioną na przetrwanie firmy na rynku.

Zalety SWOT:

 1. pozwala na określenie pozycji konkurencyjnej
 2. jest uniwersalna
 3. pozwala wyróżnić czynniki, które są dla nas istotne i na które mamy wpływ
 4. pozwala w sposób kompleksowy ująć siły, zagrożenia
 5. jest łatwa i czytelna
 6. pokazuje miejsce w którym się znajdujemy
 7. pozwala przechodzić od opcji strategicznej do strategii.

Wady SWOT:

 1. subiektywna, zależy od osoby która ją tworzy
 2. bardzo ogólna
 3. nie ma wyróżnionych etapów
 4. dotyczy teraźniejszości.

Metoda ASTRA

Analiza strategiczna typu ASTRA odnosi się do badania dwóch problemów związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Pierwszy dotyczy diagnozy przyjętej wcześniej przez przedsiębiorstwo strategii działania, jak również analizę tego, co dzieje się wewnątrz oraz na zewnątrz firmy. Drugi sprowadza się do modyfikacji przyjętej wcześniej strategii, odstąpienia od niej lub przyjęcia całkiem nowej. Analiza ASTRA stosowana jest głównie przez naczelne kierownictwo organizacji. Pozwala ona na określenie zachowania przedsiębiorstwa jako całości pod wpływem oddziaływania zmiennego otoczenia.

Analizę strategiczną typu ASTRA można podzielić na cztery fazy:

 1. Ocena realizacji przyjętej strategii zarządzania.
 1. Analiza otoczenia konkurencyjnego.                                                       diagnoza
 2. Badanie organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 3. Projektowanie opcji strategicznej.                          prognoza

Astra cechy:

 1. dotyczy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
 2. bardziej szczegółowa niż SWOT: dotyczy szerszego obszaru zarówno otoczenia jak i organizacji
 3. na postawie ASTRA musimy zmienić strategie
 4. obiektywna bo stosujemy wskaźniki finansowo-ekonomiczne
 5. posiada fazy
 6. powinien wykonać specjalista
 7. dotyczy diagnozy i prognozy

Podobieństwa między SWOT a ASTRA:

 1. obie pozwalają na analizę
 2. pokazują silne, słabe strony, szanse i zagrożenia
 3. SWOT występuje w metodyce ASTRA
 4. obie dotyczą teraźniejszości.

Zobacz także

Dariusz Oczachowski Politechnika Koszalińska Podstawy zarządzania strategicznego  Zarządzanie

Reklama

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...