Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Metody immunoenzymatyczne- MetodyanalitycznewTMstezeniamileku


Podgląd

_Metody_analityczne_w_TM_stezeniami_leku.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):


Farmakologia

Metody analityczne wykorzystywane w terapii monitorowanej stę eniami leku w organizmie

Henryk Czarnik-Matusewicz

Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Kryteria podziału spektroskopii

Zakres promieniowania elektromagnetycznego

Właściwości układów materialnych

Metoda otrzymywania widma, związana z formą wymiany energii między promieniowaniem i materią

Podział spektroskopii według zakresu promieniowania

Zakresy promieniowania elektromagnetycznego

Spektroskopia kosmiczna

Spektroskopia gamma

Spektroskopia rentgenowska

Spektroskopia optyczna - bliski i pró niowy nadfiolet (UV) - zakres widzialny (VIS) - bliska, średnia i daleka podczerwień (IR)

Radiospektroskopia - zakres mikrofalowy - zakres krótkofalowy - zakres długofalowy

Wybrane definicje

Wybrane definicjePodział spektroskopii według metod otrzymywania widma

Spektroskopia absorpcyjna

Spektroskopia emisyjna

Spektroskopia ramanowska (rozpraszania)

Prawo Lamberta-Beera

log (I

0

Absorbancja roztworów związku (chromoforu)

/ I) = A = a b c

gdzie A = log (1/ T),

I

0

– natę enie promieniowania padającego I – natę enie promieniowania przechodzącego przez ośrodek absorbujący

Absorbancja A jest proporcjonalna do stę enia roztworu c i grubości warstwy absorbującej b.

Nadfioletowy i widzialny zakres promieniowania elektromagnetycznego

Podział spektroskopii według badanych rodzajów układów materialnych

Spektroskopia jądrowa

Spektroskopia atomowa

Spektroskopia molekularna (cząsteczkowa) - spektroskopia elektronowa - spektroskopia oscylacyjna - spektroskopia rotacyjna - spektroskopia rezonansu paramagnetycznego

(EPR – Electron Proton Resonance) - spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego

(NMR – Nuclear Magnetic Resonance)

Efekt oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z atomami i cząsteczkami oraz spektroskopowe metody instrumentalne

Widma roztworów związku (chromoforu) o ró nych stę eniach

Zale ność absorbancji od stę eniaBadania Materiał do badań laboratoryjnych

biochemiczne

Gospodarka wodno-elektrolitowa (sód, potas, chlorki) Diagnostyka ustrojowych, stopniu, określonych laboratoryjna wydzielin komórek i wydalin, zajmuje i tkanek.

a się ostatnio, badaniami w coraz płynów

większym

Gospodarka mineralna (wapń, fosfor, magnez, elazo, cynk, miedź, selen)

Białka (białko całkowite, frakcje białkowe surowicy) i aminokwasy

Produkty przemiany białkowej (mocznik, kreatynina)

▪ Krew (krew pełna, osocze, surowica)

▪ Ślina

▪ Mocz

▪ Kał

▪ Wydzieliny przewodu pokarmowego (sok ołądkowy, sok dwunastniczy)

▪ Płyny biologiczne (płyn surowiczy, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn stawowy, płyn owodniowy)

Przemiana węglowodanowa (glukoza)

Lipidy (triglicerydy, fosfolipidy, cholesterol wolny, wolne kwasy tłuszczowe) i lipoproteiny

Barwniki ółciowe (bilirubina)

Przemiana purynowa (kwas moczowy)

Enzymy wskaźnikowe (aminotransferaza asparaginianowa AspAT, AST; aminotransferaza alaninowa AlAT, ALT; dehydrogenaza mleczanowa LDH; dehydrogenaza glutaminianowa GLD; kinaza kreatynowa CK; gamma-glutamylotransferaza GGT)

▪ Inne materiały (szpik kostny, bioptaty tkankowe, nasienie)

Enzymy ekskrecyjne (fosfataza alkaliczna ALP; fosfataza kwaśna ACP; alfa-amylaza AMS; lipaza trzustkowa LP)

Kortykosteroidy (kortyzol, aldosteron, kortykotropina ACTH, 17-hydroksy- i 17-ketosteroidy)

Analityczna wiarygodność wyniku

Cechy metody zastosowanej do badania:

▪ Swoistość składnika)

(specyficzność analityczna wobec oznaczanego

▪ Dokładność ustaloną ocena wystarczającej dokładności na podstawie (zgodność precyzji)

jest badań wyniku mo liwa metodami z wyłącznie wartością referencyjnymi; w rzeczywistą przypadku

▪ Precyzja z wyników serii jednoczesnej (powtarzalność, uzyskiwanych oraz w odtwarzalność, której dłu szym miarą czasie)

jest mierzona rozrzut wyników

rozrzutem

▪ Czułość w próbce; (najmniejsza jest uwarunkowana ilość składnika, dokładnością którą mo i precyzją)

na oznaczyć

Wynik badania laboratoryjnego przedstawia rezultaty postępowania analitycznego Eliminowanie błędu w postaci przedlaboratoryjnego przydatnej do interpretacji poprzez standaryzację

diagnostycznej.

pobierania znaczenie dla i przygotowania wiarygodności materiału wyniku.

do badań ma zasadnicze

Widmo UV-VIS roztworu aldehydu cynamonowego

Diagnostyka laboratoryjna – dziedzina nauk medycznych, której zadaniem jest badanie i opisywanie zleconych parametrów materiału pobranego od pacjenta, przy u yciu metod:

Analizy instrumentalnej

Mikroskopowych

Biochemicznych

Immunologicznych

BakteriologicznychSpektrofotometria absorpcyjna

w nadfiolecie i świetle widzialnym (UV – VIS)

Elementy budowy spektrofotometrów optycznych

Źródło promieniowania (lampa wolframowa, wodorowa, rtęciowa)

Urządzenie dyspersyjne (filtr barwny, filtr interferencyjny, pryzmat, siatka dyfrakcyjna)

Kuweta pomiarowa (szklana, polistyrenowa, kwarcowa)

Detektor (fotoogniwo, fotokomórka, fotopowielacz elektronowy, fotodioda)

Spektrofotometr SPEKOL 10

Rozszczepienie światła białego w pryzmacie szklanym

Schemat budowy spektrofotometru

Spektrofotometr SPEKOL 11H P L C

Wysokociśnieniowa

chromatografia cieczowa

Monitorowanie stę enia leków

W oznaczeniach stę eń leków w surowicy krwi lub innych płynach biologicznych znajdują zastosowanie metody umo liwiające pewną identyfikację ilościową substancji, m. in. wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (HPLC) z detekcją spektroskopową UV-VIS.

Ze względu na znaczny stopień skomplikowania i czasochłonność procesu analitycznego są one wypierane przez prostsze metody immunologiczne, wykorzystujące swoistość reakcji antygen (lek) – przeciwciało, w których do ilościowej, spektroskopowej oceny stosuje się znaczniki, np. enzymy (EIA, ELISA), substancje fluoryzujące (FPIA).

Spektrofotometr SPEKOL 1500

Widmo w świetle widzialnym (oksyhemoglobina i deoksyhemoglobina)

Schemat budowy detektora diodowego

(DAD - Diode Array Detector)

Maksima absorbancji [nm]

Oksyhemoglobina 578, 540

Karboksyhemoglobina 572, 535

Methemoglobina 630, 578, 540, 500

Sulfhemoglobina 618, 578, 540

Deoksyhemoglobina 560Chromatogram zarejestrowany detektorem DAD

Chromatogram zarejestrowany detektorem UV-VIS

SPEKTROMETRIA

MASLCQ Fleet - analizator mas, klasyczna pułapka jonowa 3D. Głowice do jonizacji w ciśnieniu atmosferycznym typu ESI, APCI i APPI.

Zakres m/z 15 do 4000 (w trzech zakresach). Dodatkowe oprogramowanie do analizy danych dla proteomiki, analizy metabolitów leków i interpretacji widm oraz biblioteki widm MS/MS.

Program Xcalibur umo liwia sterowanie wieloma typami chromatografów. Nowa metoda fragmentacji (PQD) i automatyzacja doboru energii fragmentacji (ACE) umo liwia rejestrację fragmentów o niskich masach.

GC/MSSchemat kwadrupola

GC/MS

Fragmentacja jonu macierzystego

Masa cząsteczkowaRodzaje detektorów w chromatografach gazowych

EM

1 2 3 4

1 – SPARTEINA 2 – 17-ETYLOSPARTEINA 1 2

3 – 5-DEHYDROSPARTEINA 4 – 2-DEHYDROSPARTEINA PM

Zapis w programie KSPD chromatogramów próbek moczu dla EM i PM otrzymanych za pomocą detektora FID.

Schemat chromatografu gazowego (GC)

GC / MSMetoda SPE (ang. Solid Phase Extraction – Ekstrakcja do Fazy Stałej) oczyszczania roztworu analitu

Komora chromatograficzna i płytka chromatograficzna

Zagęszczanie roztworu analitu w strumieniu gazu obojętnego TURBOVAP

Chromatografia cienkowarstwowa (TLC)

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...