Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

materiały ciąg dalszy :))- Anna Antczak - Wspieranie twórczego myślenia i działania młodzieży


Prowadzący Anna Waligóra-Huk
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Anna Antczak - Wspieranie twórczego myślenia i działania młodzieży.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):


ANNA ANTCZAK

WSPIERANIE TWÓRCZEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIA MŁODZIEŻY (ZARYS PROBLEMATYKI)

Bełchatów 2005SPIS TREŚCI

I. Wstęp.......................................................................... 3 II. Twórczość, czyli co?

Prezentacja stanowisk badawczych................................... 4 III. Przede wszystkim i mimo wszystko

Programy wyzwalania twórczości..................................... 10 IV. Co można, co trzeba; czego nie należy i nie wolno

Zasady postępowania wobec stymulowanych..................... 13 V. Co robić, żeby się udało

Techniki wspierania twórczości.........................................19

VI. Podsumowanie............................................................ 27 VII. Przypisy...................................................................... 28 VIII. Bibliografia.................................................................... 29

2“Skazani jesteśmy na to, by stanowić jedynie początek prawdy”

(Rene Char)

I.WSTĘP

Andrzej Góralski swój pasjonujący esej “O fenomenie twórczości” kończy refleksją następującą: „Czy opis powyższy jest w zgodzie z danymi, które przynosi opis komplementarny? Dziś, tu i teraz, sądzę, iż tak jest.(...) Nie tracę jednak nadziei, iż pewność ta okaże się płonna i znów zacznie się poszukiwanie, kolejny etap przygód z chwytaniem nieuchwytnego, z formowaniem rozumienia fenomenu twórczości.”1) Twórczość (podobnie jak nauka) ma, niedający się z niczym porównać, walor nieskończoności. Kultywowanie tradycji poznawczych ma obecnie wymiar nadany przez współczesność. Twórcza postawa, kreatywne myślenie i działanie stanowią rodzaj uniwersalnego, trwałego wyposażenia, z którego - przy zachowaniu własnej tożsamości - czerpać można radość odkrywania nowego.

Wokół takich przekonań koncentrują się zainteresowania pracy „Wspieranie twórczego myślenia i działania ”. Podjęte rozważania, biorąc sobie za cel analizę twórczości jako zdolności specyficznie wyróżniającej człowieka (rozdział II Twórczość, czyli co? Prezentacja stanowisk badawczych rozdział III Przede wszystkim i mimo wszystko

Programy wyzwalania twórczości), mają jednocześnie charakter syntetyczny – zwłaszcza w części poświęconej praktycznemu wykorzystaniu wniosków z badań naukowych (rozdział IV. Co można, co trzeba; czego nie należy i nie wolno

Zasady postępowania wobec stymulowanych rozdział V. Co robić, żeby się udało Techniki wspierania twórczości

Uprzywilejowane miejsce wśród przedstawionych stanowisk badawczych zajmują poglądy E.P.Torrance’a, R. Guilforda, E. Nęcki, K. Szmidta oraz A. Góral- skiego. Przywołanie wniosków Torrance’a i Guilforda wiąże się ze szczególnym znaczeniem ich badań w historii poznania zagadnienia fenomenu twórczości. Wśród różnorodnych propozycji E. Nęcki za specjalnie atrakcyjną uznano szczegóło- wy opis treningów twórczości w powiązaniu ze zdolnościami przez nie rozwija- nymi. K. Szmidt sformułował obszerny swoisty kodeks postępowania wobec osób stymulowanych w kierunku twórczości. Rejestr zasad, którego inny wariant stanowi Elementarz twórczego życia, okazuje się kolejną próbą przedstawienia metod sprzy- jających wyzwalaniu kreatywności młodzieży. Dzięki podjęciu z powodzeniem przez K. Szmidta eksperymentalnych lekcji twórczości w szkole, w oparciu o teorety- czne wnioski, propozycje te zyskują tym większą wiarygodność. Także poglądy Szmidta dotyczące niedoskonałości metod badania efektów stymulacji wydają się godne uwagi. Proponując Nauczycielski Formularz Oceny Postawy Twórczej Ucznia uczestniczącego w lekcjach twórczości, stwierdza Szmidt w „Szkicach do pedagogiki twórczości”:„Prawdziwą odpowiedź o efektach lekcji twórczości otrzymamy za parę lat, kiedy Patrycja i Sylwia zamiast zostać, jak do niedawna chciały, ekspedientkami, odważa się zdawać na studia i zaczną realizować rzeczywiście twórczy styl życia.”

3Interpretacja zjawiska twórczości jako fenomenu dokonana ze stanowiska filozoficznego przez A .Góralskiego, obok części stricte naukowej zawiera także elementy opisu intuicyjnego. W rezultacie połączenia nauki z intuicją w swej propozycji Góralski uznaje za prototyp aktu twórczego metaforę, myślenie metaforyczne. Wyjaśnienie istoty twórczości poprzez analogię do mechanizmu metafory, analizowanego na gruncie XX-wiecznej teorii literatury (!), wydaje się być syntezą przekonującą i trafną.

Czy w istocie przekonanie o wartości twórczych postaw młodzieży, o walorach kreatywności w myśleniu, o potrzebie innowacyjności w działaniu mają współcześnie przypisywane im w rozważaniach znaczenie dla jednostki? Czy rzeczywiście - z punktu widzenia społeczeństwa - twórczość, niezależnie jak rozumiana (jako wytwór, cechy osoby, proces lub wynik okoliczności), jest pożądana? Sądy naukowe na temat wartości tego wieloaspektowego zjawiska są jednoznacznie twierdzące. Lecz wiadomo też, że badacze „skazani są na to, by stanowić jedynie początek prawdy”. Nauka bowiem - podobnie jak „twórczość – jest formą uczestnictwa w przemianach tego świata. Przecież trzeba wierzyć, iż świat, choć nie jest i nie był najlepszym z możliwych, dąży, by takim się stać!