Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

PRZEDMIOT I ZAKRES EKONOMII


Prowadzący Bogumił Stęplewski
Informacja dla prowadzących
Podgląd

T.1.1. Przedmiot i zakr. ekon .docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
Microsoft Word - T.1.1. Przedmiot i zakr. ekon. - 2011

Temat 1.

PRZEDMIOT I ZAKRES EKONOMII

1. Określenie „ekonomia" - zarys historii ekonomii

Określenie ekonomia pojawiło się w starożytnej Grecji na przełomie V i IV wieku p.n.e. W zachowanej literaturze z tego okresu termin ten był po raz pierwszy użyty przez wielkiego historyka, wolnomyśliciela i stratega Ksenofonta - który pozostawił po sobie wiele prac, wśród których jest dzieło pn. „Oikonomikos" (Ekonomika).

W interpretacji Ksenofonta ekonomia jest nauką o gospodarstwie, o zarządzaniu majątkiem, domem. Należą do niej sprawy związane z zdobywaniem środków utrzymania, sensownego użycia pieniędzy - czyli wg jego poglądów ekonomia jest jednoczenie dyscypliną naukową i wiedzą praktyczną.

W IV wieku p.n.e. Arystoteles - uważany za najbardziej wszechstronnego uczonego i myśliciela starożytności uogólnił opis zjawisk ekonomicznych i wg niego ekonomia oznacza naukę o gospodarstwie domowym. Z treści jego dorobku naukowego a tym samym z jego nazwiskiem łączy się też pochodzenie nazwy „ekonomika"

Grecki termin „oikonomika" jest etymologicznym źródłem dzisiejszego określenia „ekonomia". Wywodzi się z dwu pojęć: „oikos" - dom / „nomos" - prawo.

Średniowiecze nie przyniosło zasadniczych zmian w poglądach na zjawiska gospodarcze. Przedmiotem zainteresowań były nadal rolnictwo, rzemiosło, handel, pieniądz, a