Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

:)- wyk3FXS


Podgląd

wyk3FXS.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
5 PRZENIKANIE CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOLANE W STANIE USTALLONYMS. Owczarek

3 Przenikanie ciepła przez przegrody budowlane w stanie ustalonym. Mostki cieplne.


3.1. Jednowymiarowe przenikanie ciepła w przegrodach z warstw jednorodnych

Rozpatrzmy przegrodę pła­ską wielowarstwową jak na ry­sunku 1.

Rys.1. Rozkład temperatury w przegrodzie warstwowej

W każdej z warstw o numerze porządkowym j gę­stość strumienia cieplnego q określona jest wzorem:

gdzie:

Δti - różnica temperatury na po­wierzchniach i-tej warstwy;

Ri - opór cieplny i-tej warstwy. w przegrodzie warstwowej

Różnica temperatury na powierzchniach każdej warstwy

to Δti = qRi . W ustalonych warunkach gęstość strumienia cieplnego jest stała, więc różnica temperatury na powierzch­niach przegrody wielowarstwowej można zapisać jako:

Oznacza to, że opór cieplny (od powierzchni do po­wierzchni) przegrody płaskiej wielowarstwowej jest sumą oporów cieplnych poszczególnych warstw.

Rozpatrując przenoszenie ciepła przez przegrodę budow­laną warstwową od powietrza wewnętrznego do zewnętrz­nego, musimy dodać tzw. opory przejmowania ciepła na we­wnętrznej i zewnętrznej powierzchni.

Zgodnie z PN-EN ISO 6946 całkowity opór cieplny prze­grody złożonej z płaskich warstw jednorodnych obliczamy ze wzoru:

Rsi ;-opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni;

R1 , R2 , Rn - obliczeniowe opory cieplne każdej warstwy;

Rse - opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni. Opór cieplny każdej warstwy określa wzór:

gdzie

d- grubość warstwy materiału w komponencie,

λ- obliczeniowa przewodność cieplna materiału.
Tabela 1. Opory przejmowania ciepła

Opór przejmowania

Ciepła [m2٠K/W]

Kierunek strumienia cieplnego

w górę

Poziomo

w dół

Rsi

0,10

0,13

0,17

Rse

0 04

0,04

0,04

W załączniku A do PN-EN ISO 6946 zamieszczono szczegółowe procedury obliczania oporów przejmowania ciepła w przypadku powierzchni o niskiej emisyjności, określonych prędkości wiatru i powierzchni niepłaskich. W normie tej uwzględniono różnego rodzaju warstwy po­wietrzne w przegrodach, różniące się stopniem wentylacji oraz wymiarami. Wartości oporu cieplnego dużych niewen­tylowanych warstw powietrza, ograniczonych powierzch­niami o wysokiej emisyjności, podano w tabeli 2.

Tabela 2. Opór cieplny [m2 ٠K/W] niewentylowanych warstw powietrza, ograniczonych powierzchniami o wysokiej emi­syjności (wg PN-EN ISO 6946)

Grubość (mm]

Kierunek strumienia cieplnego


w góre

poziomo

w dół

5

0,11

0,11

0,11

7

0,13

0,13

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Wczytywanie...