Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Kwalifikacja warstw nawierzchni, rodzaje, metoda CBR, projektowanie nawierzchni, badania, notatki


Prowadzący Dariusz Godlewski
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Ściąga.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

PODŁOŻE : to grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości na której naprężenia pionowe od największych obciążeń użytkowych wynoszą 0,02MPa. Oraz dodatkowo katalog nakazuje określić rodzaj podłoża w strefie do głębokości co najmniej 2m przewidywanej niwelety korpusu ziemnego.

KWALIFIKACJA WARSTW NAWIERZCHNI: * W. Ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni, poddawana bezpośrednio działaniu ruchu i czynników klimatycznych, zapewnia dobry kontakt opony z nawierzchnią oraz zabezpieczenie niżej leżących warstw przed działaniem czynników atmosferycznych. Musi być: odpowiednio szorstka, równa i nie przepuszczać wody. Odpowiada za bezpieczeństwo ruchu * W. Wiążąca - znajduje się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewnia lepsze rozłożenie naprężeń na podbudowę. Zapewnia dobrą spółpracę między cienką warstwą ścieralna a podbudową. * Podbudowa - dolna część nawierzchni przenosząca obciążenia od ruchu na podłoże. Wyróżniamy *podbudowę zasadniczą: spełnia funkcje nośne ,*podbudowę pomocniczą : współpracuje przy rozłożeniu obciążeń, zabezpiecza przed destrukcyjnym działaniem wody , mrozu przenikania cząstek podłoża. PATOLOGICZNE ZJAWISKA EKSPLOATACJI NAWIERZCHNII : są to odstępstwa od zasad projektowania, wykonania lub eksploatowania nawierzchni PRZEŁOMY DROGOWE - jest to forma zniszczenia nawierzchni wynikającego z  w sytuacji w której posadowiono nawierzchnie na podłożu wysadzinowym, w podłożu pojawia się woda. poprzez podciąganie kapilarne i początkowo w śladowych  ilościach. Gdy temperatura spada  poniżej zera i stopniowo od poziomu powierzchni nawierzchni w głąb   rozpoczyna się proces  zamarzania. dopóki zamazanie dotyczy jedynie odpornych na ten proces warstw  nawierzchni nie dzieje się nic  złego. Gdy proces ten będzie  prowadził się dalej w głąb  w nawilżonym podłożu  zacznie się proces zamarzania  istniejącej wody. W stanie zamarzanie  na początku tego procesu nie zobaczymy znacznych niekorzystnych zjawisk, lecz przeciwnie notujemy wzrost nośności całej nawierzchni ponieważ zamarznięty grunt lepiej przenosi obciążenia. Przy zmianie temperatury na dodatnie także od góry zaczyna się proces zamarzania. Gdy rozmarzanie wejdzie w stref podłoża to kryształki  lodu  zmieniają  się w wódę a woda nie ma gdzie się ewakuować ponieważ  leżące poniżej warstwy są jeszcze zamarznięte woda pozostaje w podłożu w zwiększonej ilości kolejny cykl zamarzania powrotem zamienia  wódę  w lód. Taki cykl może się powtarzać wielokrotnie i powoduje to ze w  którymś momencie woda zaczyna rozmiękczać  i wypłukiwać warstwę  podbudowy. Jeśli podczas zamarzania i silnego zawilgocenia nastąpi duże obciążenie nawierzchni  spowoduje to uszkodzenie  warstw nawierzchni i w kiedyś nawierzchnia przestanie istnieć. NIECHLUJNE WYKONANIE ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH - głównie polega na nietrzymaniu się rygorowi narzuconemu przez specyfikacje techniczne wykonania nawierzchni drogowych, odstępstwa te prowadzą do pogorszenia jakości drogi jej szybszą degradację i zniszczenie. NIEZAGĘSZCZONY KORPUS ZIEMNY - Brak stabilnego korpusu ziemnego, na którym można by posadowić jezdnię zawsze oznaczać będzie jej zniszczenie. BRAK ODWODNIENIA - woda wpływa w sposób negatywny na właściwości wytrzymałościowe poszczególnych warstw a w szczególności na warstwy wykonane w kruszyw rozdrobnionych co w efekcie powoduje przeniesienie naprężeń na inne warstwy które nie są przygotowane do przeniesienia większych naprężeń skutkuje to szybszym wyczerpaniem kapitału zmęczeniowego i zniszczenie nawierzchni KWALIFIKACJE ZE WZGLĘDU NA RODZAJ WARSTWY ŚCIERALNEJ : bitumiczne, betonowe, kostkowe z kamienia naturalnego, kostek prefabrykowanych, klinkierowe, tłuczniowe, żwirowe, żużlowe, z elementów prefabrykowanych średnich i dużych rozmiarów.

KWALIFIKACJE ZE WZGLĘDU NA RODZEJ NAWIERZCHNI : Twarde odporne na obci. ruchu i działań atmosferycznych.  Wyróżniamy: * ulepszone - nawierzchnie bezpylne dostosowane do szybkiego ruchu pojazdów (bitum, beton, naw. bezpylne) * nieulepszone - bruk, tłuczeń, naw. Pylne, nierówne nieprzystosowane do szybkiego ruchu. Gruntowe ulepszone – nawierzchnia wykonana z gruntu ulepszonego mechanicznie lub chemicznie. KWALIFIKACJE ZE WZGLĘDU NA RODZAJ KONSTRUKCJI : * podatne - odkształcają się plastycznie pod wpływem obciążenia(naw. Brukowcowi tłuczniowe bitumiczne o podbudowach podatnych) * sztywne - nawierzchnie odkształcające się sprężyście dla których odkształcenie trwałe oznacza zniszczenie są to nawierzchnie betonowe * mieszane półsztywne (konstrukcja mie