Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

I B - POP, wymiana bielizny pościelowej- Pooop


Uniwersytet Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Collegium Medicum UJ
UJ
Przedmiot POP
Prowadzący Beata Fryc-Przybyłowska
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Pooop.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

ZMIANA BIELIZNY POŚCIELOWEJ LEKKO I OBŁOŻENIE CHOREGO PRZEZ JEDNĄ I DWIE POŁOŻNE.

Codziennie podczas słania łóżka i w trakcie wykonywania zabiegów higienicznych należy zwracać uwagę na stan czystości bielizny pościelowej. W zależności od wydolności samoobsługowej pacjenta, dokonuje się wymiany brudnych sztuk na czyste lub dostarcza się je pacjentowi, aby wykonał to samodzielnie. Zmiana całości bielizny pościelowej na oddzialach przeprowadzana jest najczęściej w jednym wybranym dniu tygodnia w trakcie toalety porannej. Jeżeli zachodzi taka konieczność, dokonuje się zmiany bielizny pościelowej znacznie częściej.

Celem zmiany bielizny pościelowej jest:

 • zachowanie czystości bielizny pościelowej
 • zapewnienie pacjentowi wygody
 • zapewnienie choremu dobrego samopoczucia
 • zadbanie o estetyczny wygląd pacjenta i jego najbliższego otoczenia (łóżka)
 • zapobieganie powikłaniom, np. odleżyny, zakażenia


W trakcie zmiany bielizny osobistej mogą wystąpić następujące powikłania:

 • nasilenie dolegliwości bólowych pacjenta
 • przemęczenie pacjenta
 • rozłączenie odprowadzeń kroplówek, cewników, drenów
 • obrażenia mechaniczne pacjenta, np. na skutek wypadnięcia z łóżka
 • ochłodzenie organizmu pacjenta
 • rozejście się brzegów rany


Podczas zmiany bielizny pościelowej należy przestrzegać następujących zasad:

1. Dokonać oceny stanu zdrowia oraz czystości bielizny pościelowej i osobistej pacjenta.
2. Udzielić informacji o planowanym działaniu, jego przebiegu.
3. Zapewnić warunki intymności.
4. Dbać o wygodę i bezpieczeństwo pacjenta.
5. Posługiwać się ruchami celowymi, zdecydowanymi, a w przypadku pracy wykonywanej przez dwie pielęgniarki skoordynowanymi.
6. Pracować na ugiętych w stawach kolanowych kończynach dolnych.
7. Unikać kontaktu bielizny pościelowej z odzieżą ochronną pielęgniarki.
8. Podczas zmiany bielizny pościelowej nie dotykać rękami swojej twarzy i ust.
9. Unikać stykania się czystej bielizny pościelowej lub osobistej z brudną.
10. Składać brudną bieliznę do środka i wkładać do przeznaczonego na ten cel wózka.

Zmiana bielizny pościelowej pacjentowi leżącemu
(wykonuje jedna pielęgniarka)

Struktura czynności:
I. Czynności przygotowawcze
A. Przygotowanie pielęgniarki:
1. Higieniczne mycie rąk.

2. Zapoznanie się ze stanem pacjenta.

B. Przygotowanie materiału, sprzętu, otoczenia:
1. Przygotowanie zestawu:
- bielizna ułożona w następującej kolejności (od dołu):
- poszwa,
- podkład bawełniany, frotte, z tkaniny podgumowanej, z tkaniny paroprzepuszczalnej Sammed,
- prześcieradło,
- poszewki,
- wózek lub kosz na brudną bieliznę,
- rękawiczki,
- myjka,
2. Osłonięcie łóżka pacjenta parawanem w celu zapewnienia warunków intymności.

C. Przygotowanie pacjenta:
1. Poinformowanie pacjenta o celu zabiegu.
2. Uzyskanie jego zgody na wykonywanie zmiany bielizny pościelowej.


II. Czynności właściwe

1. Założenie rękawiczek.
2. Odstawienie stolika przyłóżkowego oraz przystawienie krzesła do łóżka.
3. Położenie zestawu czystej bielizny na stoliku przyłóżkowym lub na krześle.
4. Odłożenie zawinięć koca w kierunku od kończyn dolnych do głowy pacjenta; rozpoczęcie od strony dalszej, następnie bliższej. Na wysokości dolnego brzegu materaca założenie wierzchniego przykrycia pod spód, aż do momentu wyrównania z materacem.
5. Zmiana poszewek na poduszce:
- nałożenie na ręce i zmarszczenie poszewki/poszewek na poduszki (ułożenie jej/ich na czystej bieliźnie,
- odłożenie bliższego górnego rogu koca na wierzch przykrycia,
- wyjęcie poduszki spod głowy chorego (uniesienie prawą ręką głowy pacjenta, a lewą wysunięcie poduszki na brzeg łóżka, położenie głowy pacjenta na materacu i ułożenie jej na krześle (w przypadku dwóch poduszek powtórzenie czynności)
- zdjęcie poszewki z górnej poduszki i włożenie jej do kosza na brudną bieliznę
- nałożenie czystej poszewki na poduszkę i ułożenie jej na krześle [równocześnie zdjęcie z niego poduszki w brudnej poszewce]. Można to wykonać dwoma sposobami:
a) uchwycenie górnych rogów poduszki i wprowadzenie ich do poszewki,
naciągnięcie pozostałej części poszewki na poduszkę
b) odwrócenie poszewki prawą stroną do środka
zmarszczenie poszewki
uchwycenie od strony prawej za górne rogi poszewki
ujęcie górnych rogód poduszki i naciągnięcie na nie poszewki
naciągnięcie pozostałej części poszewki na poduszkę
- nałożenie czystej poszewki na drugą poduszkę i ułożenie jej na pierwsze (zapięcie obu)
6. Przesunięcie pacjenta na dalszy [lewy] brzeg łóżka i zmiana pozycji na boczną [plecami do pielęgniarki]
7. Zmiana dolnej warstwy bielizny pościelowej (prześcieradła, podkładu płóciennego i frotte):
a) założenie wierzchniego przykrycia (z bliższej połowy łóżka) na pacjenta, w sposób zapewniający dobre okrycie jego pleców
b) obluźnienie spodniej warstwy bielizny pościelowej (prześcieradło, podkład płócienny i frotte), kierując się od nóg pacjenta do jego głowy
c) zmarszczenie podkładu płóciennego w kierunku do pleców pacjenta
d) usunięcie okruchów z podkładu frotte za pomocą myjki nałożonej na prawą rękę (równoczesne osłonięcie lewą dłonią pleców pacjenta)

e) podsunięcie oczyszczonego podkładu frotte pod plecy pacjenta
f) podsunięcie „brudnego” prześcieradła pod plecy pacjenta
g) złożenie nad krzesłem czystego prześcieradła wzdłuż, a następnie wpół, prawą stroną do środka
h) ułożenie czystego prześcieradła na łóżku, złożonym brzegiem [linią środkową] w kierunku pleców pacjenta, a w segmencie dolnym łóżka równo z materacem
i) zmarszczenie i podsunięcie górnej połowy złożonego wzdłuż cz