Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

I B - POP, wymiana bielizny pościelowej- Pooop


Uniwersytet Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Collegium Medicum UJ
UJ
Przedmiot POP
Prowadzący Beata Fryc-Przybyłowska
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Pooop.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

ZMIANA BIELIZNY POŚCIELOWEJ LEKKO I OBŁOŻENIE CHOREGO PRZEZ JEDNĄ I DWIE POŁOŻNE.

Codziennie podczas słania łóżka i w trakcie wykonywania zabiegów higienicznych należy zwracać uwagę na stan czystości bielizny pościelowej. W zależności od wydolności samoobsługowej pacjenta, dokonuje się wymiany brudnych sztuk na czyste lub dostarcza się je pacjentowi, aby wykonał to samodzielnie. Zmiana całości bielizny pościelowej na oddzialach przeprowadzana jest najczęściej w jednym wybranym dniu tygodnia w trakcie toalety porannej. Jeżeli zachodzi taka konieczność, dokonuje się zmiany bielizny pościelowej znacznie częściej.

Celem zmiany bielizny pościelowej jest:

 • zachowanie czystości bielizny pościelowej
 • zapewnienie pacjentowi wygody
 • zapewnienie choremu dobrego samopoczucia
 • zadbanie o estetyczny wygląd pacjenta i jego najbliższego otoczenia (łóżka)
 • zapobieganie powikłaniom, np. odleżyny, zakażenia


W trakcie zmiany bielizny osobistej mogą wystąpić następujące powikłania:

 • nasilenie dolegliwości bólowych pacjenta
 • przemęczenie pacjenta
 • rozłączenie odprowadzeń kroplówek, cewników, drenów
 • obrażenia mechaniczne pacjenta, np. na skutek wypadnięcia z łóżka
 • ochłodzenie organizmu pacjenta
 • rozejście się brzegów rany


Podczas zmiany bielizny pościelowej należy przestrzegać następujących zasad:

1. Dokonać oceny stanu zdrowia oraz czystości bielizny pościelowej i osobistej pacjenta.
2. Udzielić informacji o planowanym działaniu, jego przebiegu.
3. Zapewnić warunki intymności.
4. Dbać o wygodę i bezpieczeństwo pacjenta.
5. Posługiwać się ruchami celowymi, zdecydowanymi, a w przypadku pracy wykonywanej przez dwie pielęgniarki skoordynowanymi.
6. Pracować na ugiętych w stawach kolanowych kończynach dolnych.
7. Unikać kontaktu bielizny pościelowej z odzieżą ochronną pielęgniarki.
8. Podczas zmiany bielizny pościelowej nie dotykać rękami swojej twarzy i ust.
9. Unikać stykania się czystej bielizny pościelowej lub osobistej z brudną.
10. Składać brudną bieliznę do środka i wkładać do przeznaczonego na ten cel wózka.

Zmiana bielizny pościelowej pacjentowi leżącemu
(wykonuje jedna pielęgniarka)

Struktura czynności:
I. Czynności przygotowawcze
A. Przygotowanie pielęgniarki:
1. Higieniczne mycie rąk.

2. Zapoznanie się ze stanem pacjenta.

B. Przygotowanie materiału, sprzętu, otoczenia:
1. Przygotowanie zestawu:
- bielizna ułożona w następującej kolejności (od dołu):
- poszwa,
- podkład bawełniany, frotte, z tkaniny podgumowanej, z tkaniny paroprzepuszczalnej Sammed,
- prześcieradło,
- poszewki,
- wózek lub kosz na brudną bieliznę,
- rękawiczki,
- myjka,
2. Osłonięcie łóżka pacjenta parawanem w celu zapewnienia warunków intymności.

C. Przygotowanie pacjenta:
1. Poinformowanie pacjenta o celu zabiegu.
2. Uzyskanie jego zgody na wykonywanie zmiany bielizny pościelowej.


II. Czynności właściwe

1. Założenie rękawiczek.
2. Odstawienie stolika przyłóżkowego oraz przystawienie krzesła do łóżka.
3. Położenie zestawu czystej bielizny na stoliku przyłóżkowym lub na krześle.
4. Odłożenie zawinięć koca w kierunku od kończyn dolnych do głowy pacjenta; rozpoczęcie od strony dalszej, następnie bliższej. Na wysokości dolnego brzegu materaca założenie wierzchniego przykrycia pod spód, aż do momentu wyrównania z materacem.
5. Zmiana poszewek na poduszce:
- nałożenie na ręce i zmarszczenie poszewki/poszewek na poduszki (ułożenie jej/ich na czystej bieliźnie,
- odłożenie bliższego górnego rogu koca na wierzch przykrycia,
- wyjęcie poduszki spod głowy chorego (uniesienie prawą ręką głowy pacjenta, a lewą wysunięcie poduszki na brzeg łóżka, położenie głowy pacjenta na materacu i ułożenie jej na krześle (w przypadku dwóch poduszek powtórzenie czynności)
- zdjęcie poszewki z górnej poduszki i włożenie jej do kosza na brudną bieliznę
- nałożenie czystej poszewki na poduszkę i ułożenie jej na krześle [równocześnie zdjęcie z niego poduszki w brudnej poszewce]. Można to wykonać dwoma sposobami:
a) uchwycenie górnych rogów poduszki i wprowadzenie ich do poszewki,
naciągnięcie pozostałej części poszewki na poduszkę
b) odwrócenie poszewki prawą stroną do środka
zmarszczenie poszewki
uchwycenie od strony prawej za górne rogi poszewki
ujęcie górnych rogód poduszki i naciągnięcie na nie poszewki
naciągnięcie pozostałej części poszewki na poduszkę
- nałożenie czystej poszewki na drugą poduszkę i ułożenie jej na pierwsze (zapięcie obu)
6. Przesunięcie pacjenta na dalszy [lewy] brzeg łóżka i zmiana pozycji na boczną [plecami do pielęgniarki]
7. Zmiana dolnej warstwy bielizny pościelowej (prześcieradła, podkładu płóciennego i frotte):
a) założenie wierzchniego przykrycia (z bliższej połowy łóżka) na pacjenta, w sposób zapewniający dobre okrycie jego pleców
b) obluźnienie spodniej warstwy bielizny pościelowej (prześcieradło, podkład płócienny i frotte), kierując się od nóg pacjenta do jego głowy
c) zmarszczenie podkładu płóciennego w kierunku do pleców pacjenta
d) usunięcie okruchów z podkładu frotte za pomocą myjki nałożonej na prawą rękę (równoczesne osłonięcie lewą dłonią pleców pacjenta)

e) podsunięcie oczyszczonego podkładu frotte pod plecy pacjenta
f) podsunięcie „brudnego” prześcieradła pod plecy pacjenta
g) złożenie nad krzesłem czystego prześcieradła wzdłuż, a następnie wpół, prawą stroną do środka
h) ułożenie czystego prześcieradła na łóżku, złożonym brzegiem [linią środkową] w kierunku pleców pacjenta, a w segmencie dolnym łóżka równo z materacem
i) zmarszczenie i podsunięcie górnej połowy złożonego wzdłuż czystego prześcieradła pod plecy pacjenta (najlepiej za pomocą dwóch ruchów)
j) zaścielenie dolnej warstwy złożonego wzdłuż czystego prześcieradła (poprzez wykonanie u wezgłowia górnego narożnika i podłożenie pod materac pozostałej zwisającej części prześcieradła)
k) ułożenie złożonego na pół, prawą stroną do środka, czystego podkładu frotte na łóżku (podsunięcie górnej warstwy podkładu pod plecy pacjenta i podłożenie dolnej warstwy pod materac); jeżeli nie jest konieczna wymiana podkładu gumowego, wyrównanie i zaścielenie podkłady wyjętego spod pacjenta
l) ułożenie czystego złożonego na pół, prawą stroną do środka, podkładu frotte na podkładzie gumowym na linii środkowej łóżka (podsunięcie górnej jego połowy pod plecy pacjenta i podłożenie dolnej pod materac)
8. Odwrócenie pacjenta na plecy, przesunięcie na bliższy brzeg (prawy) łóżka i zmiana pozycji na boczną (twarzą w kierunku pielęgniarki)
9. Przejście na dalszą (lewą) stronę łóżka:
a) powtórzenie czynności 7a-c
b) usunięcie brudnego podkładu płóciennego spod pacjenta (złożenie go do środka) i wyrzucenie do kosza na brudną bieliznę
c) powtórzenie czynności 7d-e
d) w sytuacji gdy istnieje konieczność wymiany podkładu frotte, wyciągnięcie go spod pacjenta, złożenie do środka i wyrzucenie do kosza na brudną bieliznę
e) wysunięcie spod pacjenta brudnego i czystego prześcieradła (złożenie brudnego do środka i wyrzucenie do kosza na brudną bieliznę)
f) rozłożenie czystego prześcieradła (najlepiej za pomocą dwóch ruchów)
g) wyrównanie i naciągnięcie czystego prześcieradła, wykonanie narożnika u wezgłowia łóżka raz podłożenie go na całej długości pod materac
h) wyciągnięcie czystego lub oczyszczonego podkładu gumowego /frotte spod pacjenta, wyrównanie, naciągnięcie i podłożenie pod materac
i) wyciągnięcie czystego podkładu płóciennego spod pacjenta, wyrównanie, naciągnięcie i podłożenie pod materac
10. Obrócenie pacjenta na plecy, wyrównanie ułożenia wierzchniego przykrycia.
11. Przejście na prawą stronę łóżka.
12. Podłożenie poduszek pod głowę pacjenta (odwinięcie górnego roga wierzchniego przykrycia, ułożenie na wezgłowiu łóżka poduszki/poduszek, podniesienie głowy pacjenta i podłożenie ich – pierwszej strzepanej ku dołowi, drugiej ku górze).
13. Poprawienie ułożenia pacjenta, wyrównanie koszuli.
14. Zdjęcie brudnej poszwy (dwa sposoby):
a) – odwinięcie dolnego rogu wierzchniego przykrycia
- ugięcie kończyn dolnych pacjenta w stawach kolanowych oraz podsunięcie koca do góry tak, aby zapewniał przykrycie stóp
-włożenie rąk do czystej poszwy, uchwycenie jej górnych wewnętrznych rogów, wyłożenie ich na wierzch
- ułożenie w ten sposób przygotowanej poszwy na materacu w nogach pacjenta
- rozpięcie brudnej poszwy
- wysuwanie z brudnej poszwy w kierunku nóg pacjenta koca, z równoczesnym wkładaniem go do czystej poszwy (pacjent zostaje w tym czasie przykryty „brudną” poszwą)
- uchwycenie za górny brzeg koca i wyrównanie całości koca w poszwie
- zsunięcie brudnej poszwy do pasa pacjenta i nałożenie w to miejsce czysto powleczonego koca
-zsuwanie brudnej poszwy w kierunku nóg pacjenta z jednoczesnym przykrywaniem go czystym wierzchnim przykryciem
- zapięcie guzików poszwy

b) – rozpięcie brudnej poszwy i wysunięcie z niej koca
- złożenia koca na czworo i ułożenie na krześle
- odłożenie brudnej poszwy na pacjencie do jego pasa i ułożenie na jej miejscu złożonej w poprzek czystej poszwy
- uchwycenie za górny brzeg poszwy brudnej i dolny czystej
- wykonanie ruchu zsuwania obu poszew w kierunku stóp pacjenta (wrzucenie brudnej poszwy do kosza na brudną bieliznę)
- włożenie koca do czystej poszwy
- wyrównanie górnego jego brzegu z brzegiem poszwy
- zapięcie guzików poszwy
15. Podłożenie zwisającej z bocznej powierzchni łóżka części koca pod spód wierzchniego przykrycia (za pomocą dwóch ruchów), tak aby wyrównać go z boczną powierzchnią materaca.
16. Podłożenie w dolnej części łóżka pozostałej części koca pod materac.
17. Przejście na drugą stronę łóżka i powtórzenie czynności związanych z zasłaniem koca (czynności 16-17)
18. Ułożenie pacjenta w wygodniej pozycji, dostosowanej do stanu zdrowia.
19. Sprawdzenie wyglądu łóżka.
20. Przystawienie stolika przyłóżkowego oraz odstawienie krzesła.

III Czynności końcowe

A. Uporządkowanie sprzętu, materiału, otoczenia:
1. Odtransportowanie wózka z brudną bielizną do brudownika.
2. Odstawienie parawanu.

B. Postępowanie z pacjentem:
1. Zapewnienie estetycznego wyglądu najbliższego otoczenia.

C. Czynności końcowe wykonywane przez pielęgniarkę:
1. Zdjęcie rękawiczek.
2. Higieniczne mycie rąk.

3. Odnotowanie w dokumentacji wykonania czynności.

ZMIANA BIELIZNY POŚCIELOWEJ PACJENTOWI LEŻĄCEMU- WYKONUJĄ DWIE POŁOŻNE

I .Czynności przygotowawcze:

 1. Obecność i przygotowanie  pielęgniarek ( pielęgniarka A i B )
 • Higieniczne mycie rąk.
 • Zapoznanie się ze stanem pacjenta.

 1. Przygotowanie matriału, sprzętu oraz otoczenia:

Przygotowanie zestawu w skład którego wchodzą:

 • Komplet bielizny pościelowej:

-poszwa, poszewki, prześcieradło

-podkład płócienny, bawełniany, frotte, z tkaniny podgumowanej, z tkaniny proprzepuszczalnej Sanmed

 • Kosz na zabrudzoną bieliznę
 • Dwie myjki
 • Rękawiczki

2. Przygotowanie bielizny do zmiany.

 • Rozłożenie prześcieradła na stole ( uprzednie zmierzenie stosunku  jego długości do długości materaca)
 • Ułożenie w 1/3 długości prześcieradła podkładu frotte i płóciennego.
 • Zmarszczebue wszystkich trzech warstw od dołu ku górze do wysokosci 2/3 podkładów.
 • Zwinięcie pozostałej części prześcieradła i podkładów w rulon aż do zagięcia, które wyznaczać ma górny brzeg materaca
 • Przełamanie rulonu na pół
 • Włożenie tak przygotowanego prześcieradła pomiędzy poszewki a poszwę.

3. Osłonięcie łóżka parawanem w celu zapewnienia komfortu i intymności.

4. Przygotowanie pacjenta:

 • Poinformowanie pacjenta o celach czynności
 • Uyskanie zgody pacjenta na wykonanie czynności.

II. Czynności właściwe:

Założenie rękawiczek przez pielęgniarki A i B

Pielęgniarka A: po prawej stornie łóżka

Pielęgniarka B: po lewej stronie łóżka

 1. A: zaniesienie bielizny pościelowej na salę, odstawienie stolika przyłóżkowego

B: ustawienie kosza na brudną bieliznę, przystawienie krzesła

 1. A i B: Obluźnienie wierzchniego przykrycia i odwinięcie jego górnego brzegu
 2. A: wyjęcie poduszek spod głowy

B: podtrzymanie głowy pacjenta

 1. A: położenie poduszek na krześle

B: położenie pacjenta na materacu i odebranie od pielęgniarki A jednej poduszki

 1. A i B: zdjęcie zabrudzonej poszewki  i włożenie jej do kosza z brudną bielizną
 2. A i B:Włożenie poduszki do czystej poszewki, odłożenie zmienionej poduszki na krzesło.
 3. A i B: Odłożenie na pacjenta górnej części wierzchniego przykrycia, a dolnej pod jego nogi.
 4. A i B: obluźnienie dolnej warstwy bielizny pościelowej- prześcieradła i podkładów.
 5. A i B: uniesienie pacjenta do pozycji półwysokiej.
 6. A: zsunięcie brudnej warstwy bielizny w kierunku pośladków pacjenta

B: podtrzymanie pacjenta.

 1. A:Nałożenie zwiniętego wałka bielizny na łóżko i rozwinięcie go na całą jego szerokość.

B: podtrzymywanie pacjenta.

 1. A: podłożenie poduszek pod głowę pacjenta (na życzenie)

B: położenie pcjenta na materacu

 1. A i B: ugięcie kończyny pacjenta w stawie kolanowym. Podniesienie pośladków pacjenta na wysokość bioder,uniesienie ręką bliższą pośladków pacjenta.
 2. A i B: zsunięcie ręką dalszą brudnej bielizny i nasunięcie świeżej.
 3. A: włożenie brudnej bielizny do kosza.

B: oczyszczenie podkładu frotte i odłożenie do na krzesło.

 1. A i B: zmarszczenie zwisających podkładów – frotte i płuciennego- w kierunku pacjenta.
 2. A i B: wyrównanie naciągniecie i zaścielenie prześcieradła i podkładów ( frotte, a później płuciennego)
 3. A: podłożenie poduszek pod głowę o ile nie zostały podłożone wcześniej

B:podniesienie głowy pacjenta.

19* A: wyłożenie na wierzch wewnętrznych rogów poszwy, ułożenie poszwy na materacu w nogach łóżka

B: skontrolowanie zgięcia kończyn dolnych pacjenta w stawach kolanowych, podsunięcie wierzchniego przykrycia do góry i                     rozpięcie guzików.

A i B: uchwycenie za górny róg koca w brudnej poszwie. Wysuwanie koca z brudnej poszwy z równoczesnym                               przełożeniem  do czystej. Nałożenie poszwy na koc, wyrównanie całości.

A: nałożenie koca z założoną czystą poszwą na klatkę piersiową pacjenta

B: zsunięcie brudnej poszwy do wysokości bioder pacjenta.

A i B: zsunięcie brudnej poszwy w kierunku stóp pacjenta z równoczesnym naciąganiem koca włożonego w czystą poszwę.

19** A: Wysunięcie koca ułożenie go na krześle

B: Wysunięcie koca

A: Nałożenie czystej poszwy na klatkę piersiową pacjenta.

B: Odłożenie brudnej poszwy do wysokości bioder pacjenta

A i B: Zsunięcie brudnej poszwy w kierunku stóp pacjenta z równoczesnym nacięgnięciem czystej.

A: wyrównanie poszwy na pacjencie

B: Wyrzucenie brudnej poszwy do kosza z brudną bielizną.

AiB: Uchwycenie za górny róg koca i włożenie do poszwy.

20 . A i B:Podłożenie bocznej powierzchni koca pod spód na równi z materacem, a w dolnej części łóżka pod         stopy pacjenta.                 Ułożenie pacjenta w wygodnej pozycji.

21 . A: Przysunięcie stolika przyłóżkowego

B: Przystawienie krzesła.

22 . A i B: Usunięcie z sali brudnej bielizny.

III. Czynności końcowe:

 1. Uporządkowanie sprzętu i materiału. Odstawienie kosza na brudną bieliznę do brudownika.
 2. Odstawienie parawanu.
 3. Zapewnienie estetycznego wyglądu najbliższego otoczenia.
 4. Sprawdzenie wygody pacjenta po wykonanych czynnościach.
 5. Zdjęcie rekawiczek
 6. Higieniczne mycie rąk.
 7. Odnotowanie w dokumentacji wykonanych czynności.

ZMIANA BIELIZNY POŚCIELOWEJ PACJENTOWI LEŻĄCEMU BEZ WYMIANY PODKŁADU- WYKONUJA DWIE PIELĘGNIARKI:

 1. Czynności przygotowawcze:
 1. A. Obecność i przygotowanie  pielęgniarek ( pielęgniarka A i B )
 • Higieniczne mycie rąk.
 • Zapoznanie się ze stanem pacjenta.

 1. Przygotowanie matriału, sprzętu oraz otoczenia:

Przygotowanie zestawu w skład którego wchodzą:

Komplet bielizny pościelowej:

Zaczynając od dołu, ułożona jedna na drugiej w następującej kolejności:

 • poszwa
 • prześcieradło
 • podkład płócienny
 • poszewki

Lub :

 • -poszwa
 • -podkład płócienny
 • -prześcieradło
 • poszewki
 • kosz na brudną bieliznę
 • dwie myjki
 • rękawiczki
 1. Osłonięcie łóżka parawanem.
 2. Poinformowanie pacjenta o wykonywanych czynnościach
 3. Uzyskanie przez pacjenta zgody na wykonanie czynności.

 1. Czynności właściwe.

SPOSÓB PIERWSZY:

 1. Założenie rękawiczek przez pielęgniarkę A i B:

SPOSÓB DRUGI:

 1. Założenie rękawiczek przez pielęgniarkę Ai B.

 1. Czynności końcowe:

1. Uporządkowanie sprzętu i materiału. Odstawienie kosza na brudną bieliznę do brudownika.

2. Odstawienie parawanu.

3. Ułożenie pacjenta w wygodnej pozycji.

4. Zapewnienie estetycznego wyglądu najbliższego otoczenia.

5. Zdjęcie rekawiczek

6. Higieniczne mycie rąk.

7. Odnotowanie w dokumentacji wykonanych czynności.

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...