Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Barbara Kaja - Zarys terapii dziecka


Podgląd

Barbara Kaja - zarys terapii dziecka.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
Barbara Kaja - zarys terapii dziecka.pdf

ZARYS TERAPII DZIECKA

BARBARA KAJA


EtYS TERAPII I


KOMITET REDAKCYJNY: przewodniczący - ARNOLD WILCZYŃSKI

sekretarz - GRAŻYNA JARZYNA, członkowie - WŁODZIMIERZ

JASTRZĘBSK1, JULIUSZ JUNDZIŁŁ, ANDRZEJ PRÓSZYŃSKI,

MARIAN PAWLAK, HENRYK WIŚNIEWSKI

REDAKTOR: EWA INDYKIEWICZ

© Copyright by Wydawnictwo Uczelniane Wy^cj SzkoWedagogicznej

w Bydgoszczy - 1994 \% R-*« sV

ISBN 83-7096-090-1

WYDAWNICTWO UCZELNIANE WSI' W BYDGOSZCZY Poz. 553

NaU»d20OOcg

2

.([

u[5O0c

gZ

.)Ark.wyd. 10,06 Zam. 69^5 Papier offsetowy k|. m 70x100 80g Skład i druk: Zaltład Poligrafii WSP w Bydgoszczy

PRZEDMOWA 9

CZĘŚĆ I ODDZIAŁYWANIE TERAPEUTY CZNO-WYCHOWAWCZE

{TERAPIA PEDAGOGICZNA) - PROBLEMY TEORETYCZNE 11

1. problematyka terapii pedagogicznej, jej miejsce i znaczenie w procesie

wychowania - 11

1.1. Wprowadzenie 11

1.2. Analiza poglądów na istotę terapii pedagogicznej 13

1.2.1. Terapia pedagogiczna jako specjalne nauczanie i wychowanie

upośledzonych osób 14

1.2.2. Terapia pedagogiczna jako czynnik pomocniczy w psychoterapii . . 15

1.2.3. Terapia pedagogiczna jako likwidowanie objawów 17

1.2.4. Terapia pedagogiczna jako oddziaływanie oparte na interferencji

i teorii uczenia się 20

1.2.5. Oddziaływanie terapculyczno-wychowawcze jako proces

ukierunkowany na osobowość wychowanka 21

2. Próba sformułowania teoretycznych podstaw oddziaływań

te rapeutyczno-wychowawczych 27

2.1. Założenia wyjściowe 27

2.2. Zarys podstaw teoretycznych oddziaływań

terapcutyczno-wychowawczych 29

2.2.1. Wymiary sytuacji terapcutyczno-wychowawczych 32

2.2.2. Kategorie wpływów terapeutycznych 35

2.3. Oddziaływanie terapculyczno-wychowawcze a proces wychowania . . . . 38

2.4. Oddziaływanie lerapcutyczno-wychowawcze a formy psychoterapii

- podsumowanie 40

CZĘSC II METODY STOSOWANE W TERAPII DZIECI 43

1. Techniki relaksacyjne 43

1.1. Technika relaksacji według Jacobsona w wersji B. Kaji 45

1.2. Relaksacja według Winlrcberta 48


1.3. Relaksacja oparła na treningu autogennym w wersji A. Polender 52

2. Polskie modyfikacje Melody Bon Depart 54

2.1. Metoda Dobrego Startu 55

2.Z Alfabet Piosenek 59

2.3. Śpiewane Litery 62

3. Metoda Symboli Dźwiękowych (zajęcia o charakterze

muzykoterapeutycznym) 70

3.1. Główne założenia Metody Symboli Dźwiękowych 70

3.2. Tok postępowania metodycznego podczas terapii Metodą Symboli

Dźwiękowych 71

3.3. Planowanie zajęć 76

4. Techniki para teatralne 77

4.1. Technika zamiany ról 77

4.2. Inne techniki paratealralne 79

5. Metoda malowania dziesięcioma palcami 80

5.1. Przygotowanie do zajęć 80

5.2. Technika wykonania 80

5.3. Analiza zachowania się dziecka 82

6. System percepcyjno-motorycz